EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0449

2008/449/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 2008 , päätöksen 2008/155/EY muuttamisesta tiettyjen Australiassa, Kanadassa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2466) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 157, 17.6.2008, p. 108–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/449/oj

17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/108


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä kesäkuuta 2008,

päätöksen 2008/155/EY muuttamisesta tiettyjen Australiassa, Kanadassa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2466)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/449/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 14 päivänä helmikuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/155/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos alkiot on kerännyt, käsitellyt ja varastoinut kyseisen päätöksen liitteenä olevassa luettelossa mainittu alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä.

(2)

Australia on pyytänyt poistamaan luettelosta yhden alkionsiirtoryhmän Australian tietojen osalta.

(3)

Kanada ja Amerikan yhdysvallat ovat pyytäneet, että kyseiseen luetteloon tehtäisiin muutoksia näitä maita koskevien tietojen osalta siltä osin kuin on kyse tietyistä alkionsiirtoryhmistä.

(4)

Kanada ja Amerikan yhdysvallat ovat antaneet takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja näiden maiden eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseessä olevat alkionsiirtoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(5)

Päätöstä 2008/155/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2008/155/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EUVL L 50, 23.2.2008, s. 51.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2008/155/EY liite seuraavasti:

1)

Poistetaan Australian alkionsiirtoryhmää nro ETV0006 koskeva rivi.

2)

Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E 1159 koskeva rivi seuraavasti:

”CA

 

E 1159

E 1719

 

Clinique vétérinaire de Saint-Georges

555, rue 130ième Est

Saint-Georges de Beauce, Québec G5Y 2T4

Dr. Michel Donnelly

Dr. Clermont Roy”

3)

Lisätään seuraavat Kanadaa koskevat rivit:

”CA

 

E 1596

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert Street, suite 407

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr. Stan Bychawski

CA

 

E 1020

 

Progressive Dairy Techniques International Inc

1223 Cedar Creek Road, R.R. 4

Cambridge, Ontario N1R 5S5

Dr. John C. Draper

CA

 

E 1732

 

Aylmer Veterinary Clinic

421 Talbot St. West

Aylmer, Ontario N5H 1K8

Dr. James Raddatz

CA

 

E 1680

 

Oxford Bovine Veterinary Services

276311 27th Line, R.R. 3

Lakeside, Ontario, N0M 2G0

Dr. Frank Jongert”

4)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 99TX104 E874 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

99TX104

E1376

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley

Rt 3 Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Dan Miller”

5)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 96TX088 E928 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

96TX088

E1376

 

Advanced Genetic Services

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr. Dan Miller”

6)

Lisätään seuraavat Amerikan yhdysvaltoja koskevat rivit:

”US

 

08TX138

E1376

 

Santa Elena Ranch

720 HWY 75 S

Madisonville, TX 77864

Dr. Dan Miller

US

 

08GA139

E795

 

Troy Yoder

5979 HWY 26

Montezuma, GA 31063

Dr. Mitchell Parks”


Top