Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0301

Neuvoston asetus (EY) N:o 301/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008 , rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen I mukauttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 97, 9.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implisiittinen kumoaja 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

9.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 97/85


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 301/2008,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008,

rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen I mukauttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (1) vahvistetaan yleisistä säännöistä koostuvat yhdenmukaiset puitteet rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetun virallisen valvonnan järjestämistä varten.

(2)

Uusien jäsenvaltioiden liityttyä Euroopan unioniin vuonna 2004 on tarpeen täydentää asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I olevaa alueita koskevaa luetteloa, jotta kaikki jäsenvaltiot voidaan sisällyttää siihen.

(3)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 882/2004 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 882/2004 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004 Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian alueeseen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 180/2008 (EUVL L 56, 29.2.2008, s. 4).


LIITE

”LIITE I

ASETUKSEN 2 ARTIKLAN 15 KOHDASSA TARKOITETUT ALUEET

1.

Belgian kuningaskunnan alue

2.

Bulgarian tasavallan alue

3.

Tšekin tasavallan alue

4.

Tanskan kuningaskunnan alue lukuun ottamatta Färsaaria ja Grönlantia

5.

Saksan liittotasavallan alue

6.

Viron tasavallan alue

7.

Irlannin alue

8.

Helleenien tasavallan alue

9.

Espanjan kuningaskunnan alue lukuun ottamatta Ceutaa ja Melillaa

10.

Ranskan tasavallan alue

11.

Italian tasavallan alue

12.

Kyproksen tasavallan alue

13.

Latvian tasavallan alue

14.

Liettuan tasavallan alue

15.

Luxemburgin suurherttuakunnan alue

16.

Unkarin tasavallan alue

17.

Maltan tasavallan alue

18.

Alankomaiden kuningaskunnan alue Euroopassa

19.

Itävallan tasavallan alue

20.

Puolan tasavallan alue

21.

Portugalin tasavallan alue

22.

Romanian alue

23.

Slovenian tasavallan alue

24.

Slovakian tasavallan alue

25.

Suomen tasavallan alue

26.

Ruotsin kuningaskunnan alue

27.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan alue.”


Top