Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0156

2008/156/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008 , päätöksen 2006/766/EY muuttamisesta kolmansista maista ja alueista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita missä tahansa muodossa, vahvistetun luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 555) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 194 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/156/oj

23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/65


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä helmikuuta 2008,

päätöksen 2006/766/EY muuttamisesta kolmansista maista ja alueista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita missä tahansa muodossa, vahvistetun luettelon osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 555)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/156/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevat erityissäännöt. Kyseisen asetuksen 11 artiklassa säädetään luetteloista, jotka on laadittava kolmansista maista ja kolmansien maiden osista, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittu, sekä perusteista, jotka on otettava huomioon tällaisia luetteloita laadittaessa.

(2)

Sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta 6 päivänä marraskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/766/EY (2) luetellaan ne kolmannet maat, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut perusteet ja jotka siitä syystä pystyvät takaamaan, että kyseiset yhteisöön viedyt tuotteet täyttävät kuluttajien terveyden suojelemiseksi asetetut terveyttä koskevat edellytykset.

(3)

Kyseisen päätöksen liitteessä II luetellaan kolmannet maat ja alueet, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita missä tahansa muodossa.

(4)

Armenia on tällä hetkellä kyseisessä liitteessä olevassa luettelossa ainoastaan elävien muiden kuin viljeltyjen rapujen tuonnin osalta. Kyseiseen maahan maaliskuussa 2007 tehty komission tarkastuskäynti osoitti, että asianmukaiset lämpökäsitellyille ja pakastetuille muille kuin viljellyille ravuille asetetut terveysvaatimukset täyttyvät. Tämän vuoksi luetteloa olisi Armenian osalta laajennettava koskemaan myös lämpökäsiteltyjä muita kuin viljeltyjä rapuja ja pakastettuja muita kuin viljeltyjä rapuja.

(5)

Montenegro, joka on tällä hetkellä päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa luettelossa ainoastaan luonnonvaraisista merisaaliista peräisin olevien tuoreiden kokonaisten kalojen osalta, on toimittanut tieteellistä tietoa ja tehnyt lisähakemuksen makean veden rapujen tuonnin hyväksymiseksi kyseisestä kolmannesta maasta. Tämänhetkinen rajoitus olisi näin ollen poistettava. Kalastustuotteiden tuonti olisi sallittava.

(6)

Bosnia ja Hertsegovinaa ei tällä hetkellä ole päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa luettelossa. Kyseiseen maahan tehtiin komission tarkastuskäynti 29 päivästä elokuuta2 päivään syyskuuta 2005. On osoitettu, että toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat takeet asianmukaisten terveysvaatimusten täyttämiseksi. Bosnia ja Hertsegovina olisi tämän vuoksi sisällytettävä niiden kolmansien maiden luetteloon, joista jäsenvaltiot voivat sallia kalastustuotteiden tuonnin.

(7)

Bulgaria ja Romania ovat tällä hetkellä päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevassa luettelossa. Koska luettelo kuitenkin koskee ainoastaan kolmansia maita, kyseisten kohtien soveltaminen päättyi näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen myötä. Nämä kaksi jäsenvaltiota olisi tämän vuoksi poistettava luettelosta.

(8)

Kyseisen päätöksen liitteessä I on luettelo kolmansista maista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita missä tahansa muodossa. Liitteessä II oleva Marokkoon liittyvä alaviite 6 koskee tiettyjen jalostettujen simpukoiden lisävaatimuksia. Johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä on sen vuoksi aiheellista siirtää nämä vaatimukset liitteeseen I.

(9)

Päätöstä 2006/766/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2006/766/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53.


LIITE

LIITE I

Luettelo kolmansista maista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita missä tahansa muodossa

(Asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklassa tarkoitetut maat ja alueet)

ISO-koodi

Maat

Huomautukset

AU

AUSTRALIA

 

CL

CHILE

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot.

JM

JAMAIKA

Ainoastaan merikotilot.

JP

JAPANI

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot.

KR

ETELÄ-KOREA

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot.

MA

MAROKKO

Acanthocardia tuberculatum -lajiin kuuluvien jalostettujen simpukoiden mukana on oltava: a) komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 27) liitteessä VI olevan lisäyksen V B osassa vahvistetun mallin mukainen terveyttä koskeva lisävakuutus ja b) analyyttiset tulokset testeistä, jotka osoittavat, että simpukoissa ei ole biologisella määritysmenetelmällä havaittavaa määrää PSP-toksiinia (paralyyttistä simpukkamyrkkyä).

NZ

UUSI-SEELANTI

 

PE

PERU

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot.

TH

THAIMAA

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot.

TN

TUNISIA

 

TR

TURKKI

 

UY

URUGUAY

 

VN

VIETNAM

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot.

LIITE II

Luettelo kolmansista maista ja alueista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita missä tahansa muodossa

(Asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklassa tarkoitetut maat ja alueet)

ISO-koodi

Maat

Huomautukset

AE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

 

AG

ANTIGUA JA BARBUDA

Ainoastaan elävät äyriäiset.

AL

ALBANIA

 

AM

ARMENIA

Ainoastaan elävät muut kuin viljellyt ravut, lämpökäsitellyt muut kuin viljellyt ravut ja pakastetut muut kuin viljellyt ravut.

AN

ALANKOMAIDEN ANTILLIT

 

AR

ARGENTIINA

 

AU

AUSTRALIA

 

BA

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

 

BD

BANGLADESH

 

BR

BRASILIA

 

BS

BAHAMA

 

BY

VALKO-VENÄJÄ

 

BZ

BELIZE

 

CA

KANADA

 

CH

SVEITSI

 

CI

NORSUNLUURANNIKKO

 

CL

CHILE

 

CN

KIINA

 

CO

KOLUMBIA

 

CR

COSTA RICA

 

CU

KUUBA

 

CV

KAP VERDE

 

DZ

ALGERIA

 

EC

ECUADOR

 

EG

EGYPTI

 

FK

FALKLANDINSAARET

 

GA

GABON

 

GD

GRENADA

 

GH

GHANA

 

GL

GRÖNLANTI

 

GM

GAMBIA

 

GN

GUINEA

Ainoastaan kalastustuotteet, joita ei ole valmistettu tai jalostettu muulla tavoin kuin poistamalla pää, perkaamalla, jäähdyttämällä tai pakastamalla.

Komission päätöksellä 94/360/EY (EYVL L 158, 25.6.1994, s. 41) säädettyä alennettua fyysisten tarkastusten frekvenssiä ei sovelleta.

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONGKONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

KROATIA

 

ID

INDONESIA

 

IN

INTIA

 

IR

IRAN

 

JM

JAMAIKA

 

JP

JAPANI

 

KE

KENIA

 

KR

ETELÄ-KOREA

 

KZ

KAZAKSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROKKO

 

ME

MONTENEGRO

 

MG

MADAGASKAR

 

MR

MAURITANIA

 

MU

MAURITIUS

 

MV

MALEDIIVIT

 

MX

MEKSIKO

 

MY

MALESIA

 

MZ

MOSAMBIK

 

NA

NAMIBIA

 

NC

UUSI-KALEDONIA

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

UUSI-SEELANTI

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PERU

 

PF

RANSKAN POLYNESIA

 

PG

PAPUA-UUSI-GUINEA

 

PH

FILIPPIINIT

 

PM

SAINT PIERRE JA MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

RS

SERBIA

Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

Ainoastaan tuoreet kokonaiset kalat luonnonvaraisista merisaaliista.

RU

VENÄJÄ

 

SA

SAUDI-ARABIA

 

SC

SEYCHELLIT

 

SG

SINGAPORE

 

SN

SENEGAL

 

SR

SURINAME

 

SV

EL SALVADOR

 

TH

THAIMAA

 

TN

TUNISIA

 

TR

TURKKI

 

TW

TAIWAN

 

TZ

TANSANIA

 

UA

UKRAINA

 

UG

UGANDA

 

US

AMERIKAN YHDYSVALLAT

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIETNAM

 

YE

JEMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

ETELÄ-AFRIKKA

 

ZW

ZIMBABWE

 


Top