Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0886

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL AFGH/2/2007, tehty 30 päivänä marraskuuta 2007 , osallistujien komitean perustamisesta Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavaa poliisioperaatiota (EUPOL AFGANISTAN) varten

OJ L 346, 29.12.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/886/oj

29.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/26


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EUPOL AFGH/2/2007,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2007,

osallistujien komitean perustamisesta Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavaa poliisioperaatiota (EUPOL AFGANISTAN) varten

(2007/886/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 25 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon neuvoston 30 päivänä toukokuuta 2007 hyväksymän yhteisen toiminnan 2007/369/YUTP (1) Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavasta poliisioperaatiosta (EUPOL AFGANISTAN) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2007/369/YUTP 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) vastaa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston alaisuudessa ja sen valtuuttamana tekemään asiaankuuluvat päätökset perustamissopimuksen 25 artiklan mukaisesti.

(2)

Eurooppa-neuvoston 15 ja 16 päivänä kesäkuuta 2001 Göteborgissa antamissa päätelmissä on vahvistettu pääperiaatteet ja menettelytavat, jotka koskevat kolmansien maiden osallistumista poliisioperaatioihin. Neuvosto hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 2002 asiakirjan ”Neuvonpito ja menettelytavat Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden osallistuessa EU:n siviilikriisinhallintaan”, jossa kehitellään edelleen järjestelyjä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden osallistumiseksi siviilikriisinhallintaoperaatioihin, osallistujien komitean perustaminen mukaan luettuna.

(3)

Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavaa poliisioperaatiota (EUPOL AFGANISTAN) varten perustettava osallistujien komitea on keskeisessä asemassa operaation päivittäisessä toteuttamisessa. Se on pääfoorumi, jossa keskustellaan kaikista operaation päivittäiseen toteuttamiseen liittyvistä ongelmista. PTK, joka vastaa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta, ottaa huomioon osallistujien komiteassa esitetyt näkemykset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen

Täten perustetaan osallistujien komitea Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavaa poliisioperaatiota (EUPOL AFGANISTAN) varten.

2 artikla

Tehtävät

1.   Osallistujien komitea voi esittää näkemyksiä. Operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta vastaava PTK ottaa näkemykset huomioon.

2.   Osallistujien komitean tehtävät on määritelty asiakirjassa ”Neuvonpito ja menettelytavat Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden osallistuessa EU:n siviilikriisinhallintaan”.

3 artikla

Kokoonpano

1.   Kaikilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla on oikeus olla läsnä osallistujien komitean kokouksissa. Ainoastaan osallistuvat valtiot voivat kuitenkin osallistua operaation päivittäiseen toteuttamiseen. Operaatioon osallistuvien kolmansien valtioiden edustajat voivat osallistua osallistujien komitean kokouksiin. Euroopan yhteisöjen komission edustaja voi myös osallistua osallistujien komitean kokouksiin.

2.   Osallistujien komitea saa säännöllisesti tietoja operaation johtajalta.

4 artikla

Puheenjohtaja

Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa operaatiossa osallistujien komitean puheenjohtajana toimii 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen neuvonpidon ja menettelytapojen mukaisesti korkeana edustajana toimivan pääsihteerin edustaja tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajavaltion kanssa.

5 artikla

Kokoukset

1.   Puheenjohtaja kutsuu osallistujien komitean koolle säännöllisesti. Olosuhteiden niin vaatiessa kokouksia voidaan kutsua koolle kiireellisesti puheenjohtajan aloitteesta tai osallistuvan valtion edustajan pyynnöstä.

2.   Puheenjohtaja jakaa etukäteen esityslistaehdotuksen ja kokousasiakirjat. Puheenjohtaja toimittaa yhteenvedon osallistujien komitean työn tuloksista PTK:lle.

6 artikla

Luottamuksellisuus

1.   Neuvoston turvallisuussääntöjä sovelletaan osallistujien komitean kokouksiin ja käsittelyihin. Erityisesti edellytetään, että osallistujien komitean jäsenillä on riittävä luotettavuusselvitys.

2.   Osallistujien komitean käsittelyt kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2007.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

C. DURRANT PAIS


(1)  EUVL L 139, 31.5.2007, s. 33. Yhteinen toiminta sellaisena kuin se on muutettuna yhteisellä toiminnalla 2007/733/YUTP (EUVL L 295, 14.11.2007, s. 31).


Top