Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1465

Komission asetus (EY) N:o 1465/2007, annettu 12 päivänä joulukuuta 2007 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 752/2007 liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Ukrainasta tuotavien terästuotteiden määrällisistä rajoituksista

OJ L 327, 13.12.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1465/oj

13.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1465/2007,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 752/2007 liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Ukrainasta tuotavien terästuotteiden määrällisistä rajoituksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä Ukrainasta tuotavia terästuotteita koskevien rajoitusten hallinnoinnista 30 päivänä toukokuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 752/2007 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisö ja Ukrainan hallitus allekirjoittivat 18 päivänä kesäkuuta 2007 sopimuksen tiettyjen terästuotteiden kaupasta (2), jäljempänä ’sopimus’.

(2)

Sopimuksen 10 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jollei jompikumpi osapuoli sano sopimusta irti ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä, sen voimassaolo jatkuu ilman eri toimenpiteitä vuoden kerrallaan, ja että kunkin uusimisen yhteydessä nostetaan määriä kussakin tuoteryhmässä 2,5 prosenttia.

(3)

Ukraina ei ole ilmoittanut yhteisölle haluavansa irtisanoa sopimuksen. Sen vuoksi sopimuksen voimassaolo jatkuu ilman eri toimenpiteitä, ja määriä nostetaan kussakin tuoteryhmässä 2,5 prosenttia.

(4)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 752/2007 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 752/2007 liitteessä V vahvistetut määrälliset rajoitukset vuodeksi 2007 tämän asetuksen liitteessä vahvistetuilla määrällisillä rajoituksilla vuodeksi 2008.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EUVL L 178, 6.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 6.7.2007, s. 24.


LIITE

MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET VUODEKSI 2008

(tonnia)

Tuotteet

2008

SA. Levyvalmisteet

SA1. Kelat

194 750

SA2. Raskaat levyt

399 750

SA3. Muut levyvalmisteet

143 500

SB. Pitkät tuotteet

SB1. Tangot

51 250

SB2. Valssilanka

199 875

SB3. Muut pitkät tuotteet

363 875

Huom. SA ja SB ovat tuoteluokkia.

SA1–SA3 ja SB1–SB3 ovat tuoteryhmiä.


Top