Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0107

Neuvoston direktiivi 2006/107/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006 , pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/108/ETY ja myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

OJ L 363, 20.12.2006, p. 411–413 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 926–928 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 67 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/107/oj

20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/411


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/107/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/108/ETY ja myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten antamia säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut komissio.

2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen ottamiseksi huomioon.

3)

Neuvoston direktiivi 89/108/ETY (2), annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY (3), annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 89/108/ETY ja 2000/13/EY liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 34.

(3)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.


LIITE

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

ELINTARVIKKEET

1.

31989 L 0108: Neuvoston direktiivi 89/108/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29.9.2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

Lisätään 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

”—

:

bulgariaksi

:

бързо замразена,

:

romaniaksi

:

congelare rapidă.”

2.

32000 L 0013: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32001 L 0101: komission direktiivi 2001/101/EY, annettu 26.11.2001 (EYVL L 310, 28.11.2001, s. 19)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0089: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/89/EY, annettu 10.11.2003 (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15)

a)

Korvataan 5 artiklan 3 kohdassa oleva luettelo, joka alkaa ”espanjaksi” ja päättyy ”joniserande strålning”, seuraavalla luettelolla:

”—

bulgariaksi:

’облъчено’ tai ’обработено с йонизиращо лъчение’,

espanjaksi:

’irradiado’ tai ’tratado con radiación ionizante’,

tšekiksi:

’ozářeno’ tai ’ošetřeno ionizujícím zářením’,

tanskaksi:

’bestrålet/...’ tai ’strålekonserveret’ tai ’behandlet med ioniserende stråling’ tai ’konserveret med ioniserende stråling’,

saksaksi:

’bestrahlt’ tai ’mit ionisierenden Strahlen behandelt’,

viroksi:

’kiiritatud’ tai ’töödeldud ioniseeriva kiirgusega’,

kreikaksi:

’επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία’ tai’ακτινοβολημένο’,

englanniksi:

’irradiated’ tai ’treated with ionising radiation’,

ranskaksi:

’traité par rayonnements ionisants’ tai ’traité par ionisation’,

italiaksi:

’irradiato’ tai ’trattato con radiazioni ionizzanti’,

latviaksi:

’apstarots’ tai ’apstrādāts ar jonizējošo starojumu’,

liettuaksi:

’apšvitinta’ tai ’apdorota jonizuojančiąja spinduliuote’,

unkariksi:

’sugárkezelt’ tai ’ionizáló energiával kezelt’,

maltaksi:

’ittrattat bir-radjazzjoni’ tai ’ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti’,

hollanniksi:

’doorstraald’ tai ’door bestraling behandeld’ tai ’met ioniserende stralen behandeld’,

puolaksi:

’napromieniony’ tai ’poddany działaniu promieniowania jonizującego’,

portugaliksi:

’irradiado’ tai ’tratado por irradiação’ tai ’tratado por radiação ionizante’,

romaniaksi:

’iradiate’ tai ’tratate cu radiaţii ionizate’,

slovakiksi:

’ošetrené ionizujúcim žiarením’,

sloveeniksi:

’obsevano’ tai ’obdelano z ionizirajočim sevanjem’,

suomeksi:

’säteilytetty’ tai ’käsitelty ionisoivalla säteilyllä’,

ruotsiksi:

’bestrålad’ tai ’behandlad med joniserande strålning’”;

b)

Korvataan 10 artiklan 2 kohdassa oleva luettelo, joka alkaa ”espanjaksi” ja päättyy ”sista förbrukningsdag”, seuraavalla luettelolla:

”—

bulgariaksi: ’използвай преди’,

espanjaksi: ’fecha de caducidad’,

tšekiksi: ’spotřebujte do’,

tanskaksi: ’sidste anvendelsesdato’,

saksaksi: ’verbrauchen bis’,

viroksi: ’kõlblik kuni’,

kreikaksi: ’ανάλωση μέχρι’,

englanniksi: ’use by’,

ranskaksi: ’à consommer jusqu'au’,

italiaksi: ’da consumare entro’,

latviaksi: ’izlietot līdz’,

liettuaksi: ’tinka vartoti iki’,

unkariksi: ’fogyasztható’,

maltaksi: ’uża sa’,

hollanniksi: ’te gebruiken tot’,

puolaksi: ’należy spożyć do’,

portugaliksi: ’a consumir até’,

romaniaksi: ’expiră la data de’,

slovakiksi: ’spotrebujte do’,

sloveeniksi: ’porabiti do’,

suomeksi: ’viimeinen käyttöajankohta’,

ruotsiksi: ’sista förbrukningsdag’.”.


Top