Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0096

Neuvoston direktiivi 2006/96/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006 , tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

OJ L 363, 20.12.2006, p. 81–106 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 709–734 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 176 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 176 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/96/oj

20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/81


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/96/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten antamia säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut komissio.

(2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitetaan, että korkeat sopimuspuolet ovat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina yhteisön säännöstön kehityksen ottamiseksi huomioon.

(3)

Sen vuoksi direktiivit 69/493/ETY (2), 70/156/ETY (3), 70/157/ETY (4), 70/220/ETY (5), 70/221/ETY (6), 70/388/ETY (7), 71/127/ETY (8), 71/316/ETY (9), 71/320/ETY (10), 71/347/ETY (11), 72/245/ETY (12), 74/61/ETY (13), 74/408/ETY (14), 74/483/ETY (15), 75/322/ETY (16), 76/114/ETY (17), 76/757/ETY (18), 76/758/ETY (19), 76/759/ETY (20), 76/760/ETY (21), 76/761/ETY (22), 76/762/ETY (23), 76/767/ETY (24), 77/536/ETY (25), 77/538/ETY (26), 77/539/ETY (27), 77/540/ETY (28), 77/541/ETY (29), 78/318/ETY (30), 78/764/ETY (31), 78/932/ETY (32), 79/622/ETY (33), 86/298/ETY (34), 87/402/ETY (35), 89/173/ETY (36), 91/226/ETY (37), 94/11/EY (38), 94/20/EY (39), 95/28/EY (40), 96/74/EY (41), 98/34/EY (42), 1999/45/EY (43), 2000/25/EY (44), 2000/40/EY (45), 2001/56/EY (46), 2001/85/EY (47), 2002/24/EY (48), 2003/37/EY (49), 2003/97/EY (50), 2004/22/EY (51) ja 2005/66/EY (52) olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 69/493/ETY, 70/156/ETY, 70/157/ETY, 70/220/ETY, 70/221/ETY, 70/388/ETY, 71/127/ETY, 71/316/ETY, 71/320/ETY, 71/347/ETY, 72/245/ETY, 74/61/ETY, 74/408/ETY, 74/483/ETY, 75/322/ETY, 76/114/ETY, 76/757/ETY, 76/758/ETY, 76/759/ETY, 76/760/ETY, 76/761/ETY, 76/762/ETY, 76/767/ETY, 77/536/ETY, 77/538/ETY, 77/539/ETY, 77/540/ETY, 77/541/ETY, 78/318/ETY, 78/764/ETY, 78/932/ETY, 79/622/ETY, 86/298/ETY, 87/402/ETY, 89/173/ETY, 91/226/ETY, 94/11/EY, 94/20/EY, 95/28/EY, 96/74/EY, 98/34/EY, 1999/45/EY, 2000/25/EY, 2000/40/EY, 2001/56/EY, 2001/85/EY, 2002/24/EY, 2003/37/EY, 2003/97/EY, 2004/22/EY ja 2005/66/EY liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36.

(3)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16.

(5)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1.

(6)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 23.

(7)  EYVL L 176, 10.8.1970, s. 12.

(8)  EYVL L 68, 22.3.1971, s. 1.

(9)  EYVL L 202, 6.9.1971, s. 1.

(10)  EYVL L 202, 6.9.1971, s. 37.

(11)  EYVL L 239, 25.10.1971, s. 1.

(12)  EYVL L 152, 6.7.1972, s. 15.

(13)  EYVL L 38, 11.2.1974, s. 22.

(14)  EYVL L 221, 12.8.1974, s. 1.

(15)  EYVL L 266, 2.10.1974, s. 4.

(16)  EYVL L 147, 9.6.1975, s. 28.

(17)  EYVL L 24, 30.1.1976, s. 1.

(18)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 32.

(19)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54.

(20)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 71.

(21)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 85.

(22)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96.

(23)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 122.

(24)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 153.

(25)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 1.

(26)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 60.

(27)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 72.

(28)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 83.

(29)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 95.

(30)  EYVL L 81, 28.3.1978, s. 49.

(31)  EYVL L 255, 18.9.1978, s. 1.

(32)  EYVL L 325, 20.11.1978, s. 1.

(33)  EYVL L 179, 17.7.1979, s. 1.

(34)  EYVL L 186, 8.7.1986, s. 26.

(35)  EYVL L 220, 8.8.1987, s. 1.

(36)  EYVL L 67, 10.3.1989, s. 1.

(37)  EYVL L 103, 23.4.1991, s. 5.

(38)  EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37.

(39)  EYVL L 195, 29.7.1994, s. 1.

(40)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1.

(41)  EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38.

(42)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(43)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(44)  EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1.

(45)  EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9.

(46)  EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21.

(47)  EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1.

(48)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.

(49)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(50)  EUVL L 25, 29.1.2004, s. 1.

(51)  EUVL L 135, 30.4.2004, s. 1.

(52)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 37.


LIITE

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A.   MOOTTORIAJONEUVOT

1.

31970 L 0156: Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31978 L 0315: neuvoston direktiivi 78/315/ETY, annettu 21.12.1977 (EYVL L 81, 28.3.1978, s. 1)

31978 L 0547: neuvoston direktiivi 78/547/ETY, annettu 12.6.1978 (EYVL L 168, 26.6.1978, s. 39)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31980 L 1267: neuvoston direktiivi 80/1267/ETY, annettu 16.12.1980 (EYVL L 375, 31.12.1980, s. 34)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0358: neuvoston direktiivi 87/358/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 51)

31987 L 0403: neuvoston direktiivi 87/403/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 220, 8.8.1987, s. 44)

31992 L 0053: neuvoston direktiivi 92/53/ETY, annettu 18.6.1992 (EYVL L 225, 10.8.1992, s. 1)

31993 L 0081: komission direktiivi 93/81/ETY, annettu 29.9.1993 (EYVL L 264, 23.10.1993, s. 49)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31995 L 0054: komission direktiivi 95/54/EY, annettu 31.10.1995 (EYVL L 266, 8.11.1995, s. 1)

31996 L 0027: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/27/EY, annettu 20.5.1996 (EYVL L 169, 8.7.1996, s. 1)

31996 L 0079: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/79/EY, annettu 16.12.1996 (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 7)

31997 L 0027: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/27/EY, annettu 22.7.1997 (EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1)

31998 L 0014: komission direktiivi 98/14/EY, annettu 6.2.1998 (EYVL L 91, 25.3.1998, s. 1)

31998 L 0091: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/91/EY, annettu 14.12.1998 (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25)

32000 L 0040: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY, annettu 26.6.2000 (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9)

32001 L 0056: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, annettu 27.9.2001 (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21)

32001 L 0085: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY, annettu 20.11.2001 (EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1)

32001 L 0092: komission direktiivi 2001/92/EY, annettu 30.10.2001 (EYVL L 291, 8.11.2001, s. 24)

32001 L 0116: komission direktiivi 2001/116/EY, annettu 20.12.2001 (EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0097: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/97/EY, annettu 10.11.2003 (EUVL L 25, 29.1.2004, s. 1)

32003 L 0102: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY, annettu 17.11.2003 (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15)

32003 R 0807: neuvoston asetus N:o 807/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36)

32004 L 0003: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/3/EY, annettu 11.2.2004 (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 36)

32004 L 0078: komission direktiivi 2004/78/EY, annettu 29.4.2004 (EUVL L 153, 30.4.2004, s. 103)

32004 L 0104: komission direktiivi 2004/104/EY, annettu 14.10.2004 (EUVL L 337, 13.11.2004, s. 13)

32005 L 0049: komission direktiivi 2005/49/EY, annettu 25.7.2005 (EUVL L 194, 26.7.2005, s. 12)

32005 L 0064: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26.10.2005 (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10)

32005 L 0066: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/66/EY, annettu 26.10.2005 (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 37)

32006 L 0028: komission direktiivi 2006/28/EY, annettu 6.3.2006 (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 27)

32006 L 0040: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17.5.2006 (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12)

a)

Lisätään liitteessä VII olevan 1 osan luetteloon seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”;

b)

Korvataan liitteessä IX olevan I osan sivulla 2 ja II osan sivulla 2 kohta 47 seuraavasti:

”47.

Veronalainen teho tai kansallinen koodinumero (kansalliset koodinumerot) (tarvittaessa):

Belgia:

Bulgaria:

Tšekin tasavalta:

Tanska:

Saksa:

Viro:

Kreikka:

Espanja:

Ranska:

Irlanti:

Italia:

Kypros:

Latvia:

Liettua:

Luxemburg:

Unkari:

Malta:

Alankomaat:

Itävalta:

Puola:

Portugali:

Romania:

Slovenia:

Slovakia:

Suomi:

Ruotsi:

Yhdistynyt kuningaskunta:” .

2.

31970 L 0157: Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31973 L 0350: komission direktiivi 73/350/ETY, annettu 7.11.1973 (EYVL L 321, 22.11.1973, s. 33)

31977 L 0212: neuvoston direktiivi 77/212/ETY, annettu 8.3.1977 (EYVL L 66, 12.3.1977, s. 33)

31981 L 0334: komission direktiivi 81/334/ETY, annettu 13.4.1981 (EYVL L 131, 18.5.1981, s. 6)

31984 L 0372: komission direktiivi 84/372/ETY, annettu 3.7.1984 (EYVL L 196, 26.7.1984, s. 47)

31984 L 0424: neuvoston direktiivi 84/424/ETY, annettu 3.9.1984 (EYVL L 238, 6.9.1984, s. 31)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17.7.1989 (EYVL L 238, 15.8.1989, s. 43)

31992 L 0097: neuvoston direktiivi 92/97/ETY, annettu 10.11.1992 (EYVL L 371, 19.12.1992, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31996 L 0020: komission direktiivi 96/20/EY, annettu 27.3.1996 (EYVL L 92, 13.4.1996, s. 23)

31999 L 0101: komission direktiivi 1999/101/EY, annettu 15.12.1999 (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 41)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä II olevaan 4.2. kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

3.

31970 L 0220: Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31974 L 0290: neuvoston direktiivi 74/290/ETY, annettu 28.5.1974 (EYVL L 159, 15.6.1974, s. 61)

31977 L 0102: komission direktiivi 77/102/ETY, annettu 30.11.1976 (EYVL L 32, 3.2.1977, s. 32)

31978 L 0665: komission direktiivi 78/665/ETY, annettu 14.7.1978 (EYVL L 223, 14.8.1978, s. 48)

31983 L 0351: neuvoston direktiivi 83/351/ETY, annettu 16.6.1983 (EYVL L 197, 20.7.1983, s. 1)

31988 L 0076: neuvoston direktiivi 88/76/ETY, annettu 3.12.1987 (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 1)

31988 L 0436: neuvoston direktiivi 88/436/ETY, annettu 16.6.1988 (EYVL L 214, 6.8.1988, s. 1)

31989 L 0458: neuvoston direktiivi 89/458/ETY, annettu 18.7.1989 (EYVL L 226, 3.8.1989, s. 1)

31989 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17.7.1989 (EYVL L 238, 15.8.1989, s. 43)

31991 L 0441: neuvoston direktiivi 91/441/ETY, annettu 26.6.1991 (EYVL L 242, 30.8.1991, s. 1)

31993 L 0059: neuvoston direktiivi 93/59/ETY, annettu 28.6.1993 (EYVL L 186, 28.7.1993, s. 21)

31994 L 0012: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/12/EY, annettu 23.3.1994 (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 42)

31996 L 0044: komission direktiivi 96/44/EY, annettu 1.7.1996 (EYVL L 210, 20.8.1996, s. 25)

31996 L 0069: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/69/EY, annettu 8.10.1996 (EYVL L 282, 1.11.1996, s. 64)

31998 L 0069: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13.10.1998 (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1)

31998 L 0077: komission direktiivi 98/77/EY, annettu 2.10.1998 (EYVL L 286, 23.10.1998, s. 34)

31999 L 0102: komission direktiivi 1999/102/EY, annettu 15.12.1999 (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 43)

32001 L 0001: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/1/EY, annettu 22.1.2001 (EYVL L 35, 6.2.2001, s. 34)

32001 L 0100: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/100/EY, annettu 7.12.2001 (EYVL L 16, 18.1.2002, s. 32)

32002 L 0080: komission direktiivi 2002/80/EY, annettu 3.10.2002 (EYVL L 291, 28.10.2002, s. 20)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0076: komission direktiivi 2003/76/EY, annettu 11.8.2003 (EUVL L 206, 15.8.2003, s. 29)

Lisätään liitteessä XIII olevan 5.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

4.

31970 L 0221: Neuvoston direktiivi 70/221/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttoainesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 76, 6.4.1970, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31979 L 0490: komission direktiivi 79/490/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 22)

31981 L 0333: komission direktiivi 81/333/ETY, annettu 13.4.1981 (EYVL L 131, 18.5.1981, s. 4)

31997 L 0019: komission direktiivi 97/19/EY, annettu 18.4.1997 (EYVL L 125, 16.5.1997, s. 1)

32000 L 0008: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/8/EY, annettu 20.3.2000 (EYVL L 106, 3.5.2000, s. 7)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32006 L 0020: komission direktiivi 2006/20/EY, annettu 17.2.2006 (EUVL L 48, 18.2.2006, s. 16)

Lisätään liitteessä II olevan 6.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

5.

31970 L 0388: Neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 176, 10.8.1970, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevassa 1.4.1 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

6.

31971 L 0127: Neuvoston direktiivi 71/127/ETY, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1971, moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 68, 22.3.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31979 L 0795: komission direktiivi 79/795/ETY, annettu 20.7.1979 (EYVL L 239, 22.9.1979, s. 1)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31985 L 0205: komission direktiivi 85/205/ETY, annettu 18.2.1985 (EYVL L 90, 29.3.1985, s. 1)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31986 L 0562: komission direktiivi 86/562/ETY, annettu 6.11.1986 (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 49)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31988 L 0321: komission direktiivi 88/321/ETY, annettu 16.5.1988 (EYVL L 147, 14.6.1988, s. 77)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteen II lisäyksessä 2 olevan 4.2 kohdan tunnusnumeroiden/kirjainten luetteloon seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

7.

31971 L 0320: Neuvoston direktiivi 71/320/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 202, 6.9.1971, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31974 L 0132: komission direktiivi 74/132/ETY, annettu 11.2.1974 (EYVL L 74, 19.3.1974, s. 7)

31975 L 0524: komission direktiivi 75/524/ETY, annettu 25.7.1975 (EYVL L 236, 8.9.1975, s. 3)

31979 L 0489: komission direktiivi 79/489/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 12)

31985 L 0647: komission direktiivi 85/647/ETY, annettu 23.12.1985 (EYVL L 380, 31.12.1985, s. 1)

31988 L 0194: komission direktiivi 88/194/ETY, annettu 24.3.1988 (EYVL L 92, 9.4.1988, s. 47)

31991 L 0422: komission direktiivi 91/422/ETY, annettu 15.7.1991 (EYVL L 233, 22.8.1991, s. 21)

31998 L 0012: komission direktiivi 98/12/EY, annettu 27.1.1998 (EYVL L 81, 18.3.1998, s. 1)

32002 L 0078: komission direktiivi 2002/78/EY, annettu 1.10.2002 (EYVL L 267, 4.10.2002, s. 23)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä XV olevan 4.4.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

8.

31972 L 0245: Neuvoston direktiivi 72/245/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1972, ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) (EYVL L 152, 6.7.1972, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31989 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17.7.1989 (EYVL L 238, 15.8.1989, s. 43)

31995 L 0054: komission direktiivi 95/54/EY, annettu 31.10.1995 (EYVL L 266, 8.11.1995, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 L 0104: komission direktiivi 2004/104/EY, annettu 14.10.2004 (EUVL L 337, 13.11.2004, s. 13)

32005 L 0049: komission direktiivi 2005/49/EY, annettu 25.7.2005 (EUVL L 194, 26.7.2005, s. 12)

32005 L 0083: komission direktiivi 2005/83/EY, annettu 23.11.2005 (EUVL L 305, 24.11.2005, s. 32)

32006 L 0028: komission direktiivi 2006/28/EY, annettu 6.3.2006 (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 27)

Lisätään liitteessä I olevan 5.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

9.

31974 L 0061: Neuvoston direktiivi 74/61/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 38, 11.2.1974, s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31995 L 0056: komission direktiivi 95/56/EY, Euratom, annettu 8.11.1995 (EYVL L 286, 29.11.1995, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevan 5.1.1 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

10.

31974 L 0408: Neuvoston direktiivi 74/408/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1974, moottoriajoneuvoista istuinten, niiden kiinnityspisteiden ja pääntukien osalta (EYVL L 221, 12.8.1974, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31981 L 0577: neuvoston direktiivi 81/577/ETY, annettu 20.7.1981 (EYVL L 209, 29.7.1981, s. 34)

31996 L 0037: komission direktiivi 96/37/EY, annettu 17.6.1996 (EYVL L 186, 25.7.1996, s. 28)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 L 0039: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/39/EY, annettu 7.9.2005 (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 143)

Lisätään liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

11.

31974 L 0483: Neuvoston direktiivi 74/483/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 266, 2.10.1974, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31979 L 0488: komission direktiivi 79/488/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 1)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 3.2.2.2 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava:

”34 = Bulgaria, 19 = Romania”.

12.

31975 L 0322: Neuvoston direktiivi 75/322/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus) (EYVL L 147, 9.6.1975, s. 28), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31982 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17.12.1982 (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

32000 L 0002: komission direktiivi 2000/2/EY, annettu 14.1.2000 (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 23)

32001 L 0003: komission direktiivi 2001/3/EY, annettu 8.1.2001 (EYVL L 28, 30.1.2001, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.2 kohtaan seuraava:

”Bulgaria 34”, ”Romania 19”.

13.

31976 L 0114: Neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 24, 30.1.1976, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31978 L 0507: komission direktiivi 78/507/ETY, annettu 19.5.1978 (EYVL L 155, 13.6.1978, s. 31)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä olevan 2.1.2 kohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”34 = Bulgaria, 19 = Romania”.

14.

31976 L 0757: Neuvoston direktiivi 76/757/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0029: komission direktiivi 97/29/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 11)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevassa 4.2.1 kohdassa olevaan tekstiin seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

15.

31976 L 0758: Neuvoston direktiivi 76/758/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0516: komission direktiivi 89/516/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0030: komission direktiivi 97/30/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 25)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

16.

31976 L 0759: Neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 71), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0277: komission direktiivi 89/277/ETY, annettu 28.3.1989 (EYVL L 109, 20.4.1989, s. 25)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0015: komission direktiivi 1999/15/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 14)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

17.

31976 L 0760: Neuvoston direktiivi 76/760/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 85), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0031: komission direktiivi 97/31/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 49)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

18.

31976 L 0761: Neuvoston direktiivi 76/761/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä (hehkulamput ja muut) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0517: komission direktiivi 89/517/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 15)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0017: komission direktiivi 1999/17/EY, annettu 18.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 45)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevissa 5.2.1 ja 6.2.1 kohdassa oleviin luetteloihin seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

19.

31976 L 0762: Neuvoston direktiivi 76/762/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 122), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0018: komission direktiivi 1999/18/EY, annettu 18.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 82)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

20.

31977 L 0536: Neuvoston direktiivi 77/536/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0680: neuvoston direktiivi 89/680/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 26)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0055: komission direktiivi 1999/55/EY, annettu 1.6.1999 (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 28)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

21.

31977 L 0538: Neuvoston direktiivi 77/538/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 60), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0518: komission direktiivi 89/518/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 24)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0014: komission direktiivi 1999/14/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

22.

31977 L 0539: Neuvoston direktiivi 77/539/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 72), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0032: komission direktiivi 97/32/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 63)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

23.

31977 L 0540: Neuvoston direktiivi 77/540/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 83), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0016: komission direktiivi 1999/16/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 33)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

24.

31977 L 0541: Neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 95), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31981 L 0576: neuvoston direktiivi 81/576/ETY, annettu 20.7.1981 (EYVL L 209, 29.7.1981, s. 32)

31982 L 0319: komission direktiivi 82/319/ETY, annettu 2.4.1982 (EYVL L 139, 19.5.1982, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31990 L 0628: komission direktiivi 90/628/ETY, annettu 30.10.1990 (EYVL L 341, 6.12.1990, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31996 L 0036: komission direktiivi 96/36/EY, annettu 17.6.1996 (EYVL L 178, 17.7.1996, s. 15)

32000 L 0003: komission direktiivi 2000/3/EY, annettu 22.2.2000 (EYVL L 53, 25.2.2000, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 L 0040: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/40/EY, annettu 7.9.2005 (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 146)

Lisätään liitteessä III olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

25.

31978 L 0318: Neuvoston direktiivi 78/318/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977, moottoriajoneuvojen pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 81, 28.3.1978, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31994 L 0068: komission direktiivi 94/68/EY, annettu 16.12.1994 (EYVL L 354, 31.12.1994, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevan 7.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”Bulgaria 34”, ”Romania 19”.

26.

31978 L 0764: Neuvoston direktiivi 78/764/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 255, 18.9.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31982 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17.12.1982 (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

31983 L 0190: komission direktiivi 83/190/ETY, annettu 28.3.1983 (EYVL L 109, 26.4.1983, s. 13)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31988 L 0465: komission direktiivi 88/465/ETY, annettu 30.6.1988 (EYVL L 228, 17.8.1988, s. 31)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

31999 L 0057: komission direktiivi 1999/57/EY, annettu 7.6.1999 (EYVL L 148, 15.6.1999, s. 35)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.5.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

27.

31978 L 0932: Neuvoston direktiivi 78/932/ETY, annettu 16 päivänä lokakuuta 1978, moottoriajoneuvojen istuimien niskatukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 325, 20.11.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä VI olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

28.

31979 L 0622: Neuvoston direktiivi 79/622/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1979, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 179, 17.7.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31982 L 0953: komission direktiivi 82/953/ETY, annettu 15.12.1982 (EYVL L 386, 31.12.1982, s. 31)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31988 L 0413: komission direktiivi 88/413/ETY, annettu 22.6.1988 (EYVL L 200, 26.7.1988, s. 32)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0040: komission direktiivi 1999/40/EY, annettu 6.5.1999 (EYVL L 124, 18.5.1999, s. 11)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

29.

31986 L 0298: Neuvoston direktiivi 86/298/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL L 186, 8.7.1986, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31989 L 0682: neuvoston direktiivi 89/682/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 29)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32000 L 0019: komission direktiivi 2000/19/EY, annettu 13.4.2000 (EYVL L 94, 14.4.2000, s. 31)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 L 0067: komission direktiivi 2005/67/EY, annettu 18.10.2005 (EUVL L 273, 19.10.2005, s. 17)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

30.

31987 L 0402: Neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL L 220, 8.8.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31989 L 0681: neuvoston direktiivi 89/681/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 27)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32000 L 0022: komission direktiivi 2000/22/EY, annettu 28.4.2000 (EYVL L 107, 4.5.2000, s. 26)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 L 0067: komission direktiivi 2005/67/EY, annettu 18.10.2005 (EUVL L 273, 19.10.2005, s. 17)

Lisätään liitteeseen VII seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

31.

31989 L 0173: Neuvoston direktiivi 89/173/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 67, 10.3.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

32000 L 0001: komission direktiivi 2000/1/EY, annettu 14.1.2000 (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 16)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32006 L 0026: komission direktiivi 2006/26/EY, annettu 2.3.2006 (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 22)

a)

Lisätään liitteessä III A olevaan 5.4.1 kohtaan liittyvään alaviitteeseen 1 seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”;

b)

Lisätään liitteessä IV olevan lisäyksen 4 ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”;

c)

Lisätään liitteessä V olevan 2.1.3 kohdan kolmanteen kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

32.

31991 L 0226: Neuvoston direktiivi 91/226/ETY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 103, 23.4.1991, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.4.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria, 19 Romania”.

33.

31994 L 0020: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/20/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkinlaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin (EYVL L 195, 29.7.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 3.3.4 kohtaan seuraava:

”Bulgarian osalta 34, Romanian osalta 19”.

34.

31995 L 0028: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/28/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksista (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 6.1.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

35.

32000 L 0025: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta (EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32005 L 0013: komission direktiivi 2005/13/EY, annettu 21.2.2005 (EUVL L 55, 1.3.2005, s. 35)

Lisätään liitteessä I olevassa lisäyksessä 4 olevan 1 kohdan 1 osaan seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

36.

32000 L 0040: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2000, moottoriajoneuvojen etualleajosuojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevan 3.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

37.

32001 L 0056: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista, neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 78/548/ETY kumoamisesta (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 L 0078: komission direktiivi 2004/78/EY, annettu 29.4.2004 (EUVL L 153, 30.4.2004, s. 103)

Lisätään liitteessä I olevassa lisäyksessä 5 olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

38.

32001 L 0085: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, matkustajien kuljetuksessa käytettäviä, kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta käsittäviä ajoneuvoja koskevista erityissäännöksistä sekä direktiivien 70/156/ETY ja 97/27/EY muuttamisesta (EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1)

a)

Lisätään liitteessä I olevassa 7.6.11.1 kohdassa olevaan luetteloon ilmauksen ’Nödutgång’ jälkeen seuraava:

”Авариен изход”

”Ieşire de siguranţă”;

b)

Lisätään liitteessä I olevassa 7.7.9.1 kohdassa olevaan luetteloon ilmauksen ’stannar’ jälkeen seuraava:

”Спиране на автобуса”

”Oprire”.

39.

32002 L 0024: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta (EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0077: komission direktiivi 2003/77/EY, annettu 11.8.2003 (EUVL L 211, 21.8.2003, s. 24)

32005 L 0030: komission direktiivi 2005/30/EY, annettu 22.4.2005 (EUVL L 106, 27.4.2005, s. 17)

a)

Korvataan liitteessä IV olevassa A osassa olevan mallin sivulla 2 oleva 47 kohta seuraavasti:

”47.

Veronalainen teho tai kansallinen koodinumero (kansalliset koodinumerot) (tarvittaessa):

Belgia:

Bulgaria:

Tšekin tasavalta:

Tanska:

Saksa:

Viro:

Kreikka:

Espanja:

Ranska:

Irlanti:

Italia:

Kypros:

Latvia:

Liettua:

Luxemburg:

Unkari:

Malta:

Alankomaat:

Itävalta:

Puola:

Portugali:

Romania:

Slovenia:

Slovakia:

Suomi:

Ruotsi:

Yhdistynyt kuningaskunta:” ;

b)

Lisätään liitteessä V olevan A osan 1 kohdan osassa 1 olevaan luetteloon seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”;

c)

Lisätään liitteessä V olevan B osan 1.1 kohdassa olevaan luetteloon seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

40.

32003 L 0037: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta (EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

32005 L 0013: komission direktiivi 2005/13/EY, annettu 21.2.2005 (EUVL L 55, 1.3.2005, s. 35)

32005 L 0067: komission direktiivi 2005/67/EY, annettu 18.10.2005 (EUVL L 273, 19.10.2005, s. 17)

a)

Lisätään liitteessä II olevan C luvun lisäyksessä 1 olevan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava:

”Bulgaria 34”, ”Romania 19”;

b)

Korvataan liitteessä III olevassa I osassa olevan kohdan ”A — Valmiit/valmistuneet traktorit” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat))

Belgia:

Bulgaria:

Tšekin tasavalta:

Tanska:

Saksa:

Viro:

Kreikka:

Espanja:

Ranska:

Irlanti:

Italia:

Kypros:

Latvia:

Liettua:

Luxemburg:

Unkari:

Malta:

Alankomaat:

Itävalta:

Puola:

Portugali:

Romania:

Slovenia:

Slovakia:

Suomi:

Ruotsi:

Yhdistynyt kuningaskunta:” ;

c)

Korvataan liitteessä III olevassa I osassa olevan kohdan ”B — Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut perävaunut — valmiit/valmistuneet” 16 kohta seuraavasti:

”16

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

Belgia:

Bulgaria:

Tšekin tasavalta:

Tanska:

Saksa:

Viro:

Kreikka:

Espanja:

Ranska:

Irlanti:

Italia:

Kypros:

Latvia:

Liettua:

Luxemburg:

Unkari:

Malta:

Alankomaat:

Itävalta:

Puola:

Portugali:

Romania:

Slovenia:

Slovakia:

Suomi:

Ruotsi:

Yhdistynyt kuningaskunta:” ;

d)

Korvataan liitteessä III olevassa I osassa olevan kohdan ”C — Vedettävät vaihdettavissa olevat koneet — valmiit/valmistuneet” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

Belgia:

Bulgaria:

Tšekin tasavalta:

Tanska:

Saksa:

Viro:

Kreikka:

Espanja:

Ranska:

Irlanti:

Italia:

Kypros:

Latvia:

Liettua:

Luxemburg:

Unkari:

Malta:

Alankomaat:

Itävalta:

Puola:

Portugali:

Romania:

Slovenia:

Slovakia:

Suomi:

Ruotsi:

Yhdistynyt kuningaskunta:” ;

e)

Korvataan liitteessä III olevassa II osassa olevan kohdan ”A — Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut perävaunut — keskeneräiset” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

Belgia:

Bulgaria:

Tšekin tasavalta:

Tanska:

Saksa:

Viro:

Kreikka:

Espanja:

Ranska:

Irlanti:

Italia:

Kypros:

Latvia:

Liettua:

Luxemburg:

Unkari:

Malta:

Alankomaat:

Itävalta:

Puola:

Portugali:

Romania:

Slovenia:

Slovakia:

Suomi:

Ruotsi:

Yhdistynyt kuningaskunta:” ;

f)

Korvataan liitteessä III olevassa II osassa olevan kohdan ”B — Vedettävät vaihdettavissa olevat koneet — keskeneräiset” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

Belgia:

Bulgaria:

Tšekin tasavalta:

Tanska:

Saksa:

Viro:

Kreikka:

Espanja:

Ranska:

Irlanti:

Italia:

Kypros:

Latvia:

Liettua:

Luxemburg:

Unkari:

Malta:

Alankomaat:

Itävalta:

Puola:

Portugali:

Romania:

Slovenia:

Slovakia:

Suomi:

Ruotsi:

Yhdistynyt kuningaskunta:” .

41.

32003 L 0097: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/97/EY, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, epäsuoran näkemän tarjoavien laitteiden sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja direktiivin 71/127/ETY kumoamisesta (EUVL L 25, 29.1.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32005 L 0027: komission direktiivi 2005/27/EY, annettu 29.3.2005 (EUVL L 81, 30.3.2005, s. 44)

Lisätään liitteessä I olevassa lisäyksessä 5 olevaan 1.1 kohtaan Tanskaa ja Puolaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”19 Romania”,

ja Latviaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”34 Bulgaria”.

42.

32005 L 0066: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/66/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, etusuojajärjestelmien käytöstä moottoriajoneuvoissa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 37)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.2.1 kohtaan seuraava:

”34 Bulgaria”, ”19 Romania”.

B.   LAKISÄÄTEINEN MITTAUSTOIMINTA JA VALMISPAKKAUKSET

1.

31971 L 0316: Neuvoston direktiivi 71/316/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 202, 6.9.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31972 L 0427: neuvoston direktiivi 72/427/ETY, annettu 19.12.1972 (EYVL L 291, 28.12.1972, s. 156)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31983 L 0575: neuvoston direktiivi 83/575/ETY, annettu 26.10.1983 (EYVL L 332, 28.11.1983, s. 43)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31987 L 0355: neuvoston direktiivi 87/355/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 46)

31988 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21.12.1988 (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 42)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 0807: neuvoston asetus (EY) N:o 807/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36)

a)

Lisätään liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”BG Bulgaria, RO Romania”;

b)

Täydennetään liitteessä II olevassa 3.2.1 kohdassa tarkoitettuja piirroksia seuraavilla piirroksilla:

Image

2.

31971 L 0347: Neuvoston direktiivi 71/347/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, viljan hehtolitrapainon mittaamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 239, 25.10.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään 1 artiklan a kohdan sulkujen väliin seuraava:

”хектолитрова маса ЕИО”

”masă hectolitrică CEE”.

3.

32004 L 0022: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, mittauslaitteista (EUVL L 135, 30.4.2004, s. 1)

Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

”Siirtymäkauden aikana direktiivin 71/348/ETY liitteessä olevan IV luvun 4.8.1 kohdan mukaiset Bulgarian ja Romanian raha-arvot ovat seuraavat:

 

1 стотинка (1 stotinka)

 

1 uusi leu”.

C.   PAINEASTIAT

31976 L 0767: Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 153), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31988 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21.12.1988 (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 42)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 0807: neuvoston asetus (EY) N:o 807/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36)

Lisätään liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”BG Bulgariaa, RO Romaniaa”.

D.   TEKSTIILIT JA JALKINEET

1.

31994 L 0011: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohtaan tekstin ”SK Vrch” jälkeen seuraava:

”BG

лицева част

RO

faţă”;

b)

Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohtaan tekstin ”SK Podšívka a stielka” jälkeen seuraava:

”BG

подплата и стелка

RO

căptuşeală şi acoperiş de branţ”;

c)

Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohtaan tekstin ”SK Podošva” jälkeen seuraava:

”BG

външно ходило

RO

talpă exterioară”;

d)

Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan i alakohtaan tekstin ”SK Useň” jälkeen seuraava:

”BG

кожа

RO

piei cu faţă naturală”;

e)

Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaan tekstin ”SK Povrstvená useň” jälkeen seuraava:

”BG

кожа с покритие

RO

piei cu faţă corectată”;

f)

Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohtaan tekstin ”SK Textil” jälkeen seuraava:

”BG

текстил

RO

textile”;

g)

Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan c alakohtaan tekstin ”SK Iný materiál” jälkeen seuraava:

”BG

всички други материали

RO

alte materiale”.

2.

31996 L 0074: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/74/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, tekstiilien nimityksistä (EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31997 L 0037: komission direktiivi 97/37/EY, annettu 19.6.1997 (EYVL L 169, 27.6.1997, s. 74)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 L 0034: komission direktiivi 2004/34/EY, annettu 23.3.2004 (EUVL L 89, 26.3.2004, s. 35)

32006 L 0003: komission direktiivi 2006/3/EY, annettu 9.1.2006 (EUVL L 5, 10.1.2006, s. 14)

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”—

’необработена вълна’,

’lână virgină’.”

E.   LASI

31969 L 0493: Neuvoston direktiivi 69/493/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 1 kohtaan seuraava:

”ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %,

CRISTAL SUPERIOR 30 %”;

b)

Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 2 kohtaan seuraava:

”ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %,

CRISTAL CU PLUMB 24 %”;

c)

Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 3 kohtaan seuraava:

”КРИСТАЛИН,

STICLĂ CRISTALINĂ”;

d)

Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 4 kohtaan seuraava:

”КРИСТАЛНО СТЪКЛО,

CRISTALIN — STICLĂ SONORĂ.”

F.   HORISONTAALISET JA MENETTELYÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET

31998 L 0034: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31998 L 0048: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20.7.1998 (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

KANSALLISET STANDARDOINTIELIMET

1.   BELGIA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BULGARIA

БИС

Български институт за стандартизация

3.   TŠEKIN TASAVALTA

ČSNI

Český normalizační institut

4.   TANSKA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5.   SAKSA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6.   VIRO

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

7.   KREIKKA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

8.   ESPANJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9.   RANSKA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

10.   IRLANTI

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11.   ITALIA

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

12.   KYPROS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

13.   LATVIA

LVS

Latvijas Standarts

14.   LIETTUA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

15.   LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

16.   UNKARI

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

17.   MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

18.   ALANKOMAAT

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

19.   ITÄVALTA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

20.   PUOLA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

21.   PORTUGALI

IPQ

Instituto Português da Qualidade

22.   ROMANIA

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

23.   SLOVENIA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

24.   SLOVAKIA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

25.   SUOMI

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

26.   RUOTSI

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27.   YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

G.   KEMIKAALIT

31999 L 0045: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32001 L 0060: komission direktiivi 2001/60/EY, annettu 7.8.2001 (EYVL L 226, 22.8.2001, s. 5)

32003 R 1882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29.9.2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

32006 L 0008: komission direktiivi 2006/8/EY, annettu 23.1.2006 (EUVL L 19, 24.1.2006, s. 12)

Korvataan liitteessä VI olevan A osan 5 kohdassa oleva maaluettelo seuraavasti:

”Belgia:

Bulgaria:

Tšekin tasavalta:

Tanska:

Saksa:

Viro:

Kreikka:

Espanja:

Ranska:

Irlanti:

Italia:

Kypros:

Latvia:

Liettua:

Luxemburg:

Unkari:

Malta:

Alankomaat:

Itävalta:

Puola:

Portugali:

Romania:

Slovenia:

Slovakia:

Suomi:

Ruotsi:

Yhdistynyt kuningaskunta:”.


(1)  UNI ja CEI ovat yhteistyössä seuraavien kanssa antaneet ETSIssä tehtävät työt CONCITille (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione): ’Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni’ ja ’ministero dell'Industria’.”.


Top