Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1208

Komission asetus (EY) N:o 1208/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta kuudennen kerran

OJ L 197, 28.7.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; Kumoaja 32011R1048

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1208/oj

28.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1208/2005,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005,

tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta kuudennen kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi 11 päivänä lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1763/2004 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 830/2005 ja erityisesti sen 10 artiklan b kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitteessä II on luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joille on annettu kyseisen asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä erityistehtäviä.

(2)

Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta pyysivät, että niiden toimivaltaisia viranomaisia koskevat osoitetiedot muutettaisiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 830/2005 (EUVL L 137, 31.5.2005, s. 24).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan kohdassa ”Alankomaat” olevat osoitetiedot seuraavasti:

”Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

P. (31-70) 342 89 97

F. (31-70) 342 79 84”

2)

Korvataan kohdassa ”Ruotsi” olevat osoitetiedot seuraavasti:

 

3 ja 4 artikla

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

P. (46-8) 786 90 00

F. (46-8) 411 27 89

 

6 ja 7 artikla

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

P. (46-8) 787 80 00

F. (46-8) 24 13 35”

3)

Korvataan kohdassa ”Yhdistynyt kuningaskunta” olevat osoitetiedot seuraavasti:

”HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

P. (44-20) 72 70 59 77/53 23

F. (44-20) 72 70 54 30

Sähköposti: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

P. (350) 75 707

F. (350) 587 57 00”


Top