Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0182

ETA:n sekakomitean päätös N:o 182/2004, tehty 16 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

OJ L 133, 26.5.2005, p. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 279 - 280
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 279 - 280
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 315 - 316

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/182(2)/oj

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/46


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 182/2004,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 6 päivänä elokuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 115/2004 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö kattamaan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi 21 päivänä huhtikuuta 2004 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 791/2004/EY (2).

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2005,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 4 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 2h kohdan johdannossa oleva ilmaisu ”ohjelma” ilmaisulla ”ohjelmat”.

2)

Lisätään 2h kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

32004 D 0791: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 791/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 31).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtiot osallistuvat ohjelman toimiin 2, 3A, 3B ja 3C.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 64, 10.3.2005, s. 1..

(2)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 31.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top