Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0174

ETA:n sekakomitean päätös N:o 174/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

OJ L 133, 26.5.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 260 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 260 - 261
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 298 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/174(2)/oj

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/27


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 174/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXI muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 159/2004 (1).

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteen A selventämisestä edelleen kansantalouden tilinpidon hintojen ja volyymien mittausta koskevien periaatteiden osalta 17 päivänä joulukuuta 2002 tehty komission päätös 2002/990/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XXI olevan 19dd kohdan (komission asetus (EY) N:o 1889/2002) jälkeen kohta seuraavasti:

”19de.

32002 D 0990: Komission päätös 2002/990/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteen A selventämisestä edelleen kansantalouden tilinpidon hintojen ja volyymien mittausta koskevien periaatteiden osalta (EYVL L 347, 20.12.2002, s. 42).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Islannin on otettava käyttöön uudet hintojen ja volyymien mittausta koskevat periaatteet vuodesta 2006.

b)

Norjan on otettava käyttöön uudet hintojen ja volyymien mittausta koskevat periaatteet seuraavasti:

i)

CPA 73:n ja 75:n (kollektiiviset palvelut) osalta vuodesta 2005;

ii)

CPA 70:n ja 71:n osalta vuodesta 2006;

iii)

CPA 64:n, 66:n, 67:n, 72:n, 74:n, 75:n (yksilölliset) ja 90—93: n osalta vuodesta 2007;

iv)

tavaroiden viennin ja tuonnin osalta vuodesta 2006;

v)

palveluiden viennin ja tuonnin osalta vuodesta 2007.”

2 artikla

Päätöksen 2002/990/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 43.

(2)  EYVL L 347, 20.12.2002, s. 42.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top