Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0166

ETA:n sekakomitean päätös N:o 166/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

OJ L 133, 26.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 244 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 244 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 282 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/166(2)/oj

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/11


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 166/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 148/2004 (1).

(2)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta kasvinsuojeluaineita koskeviin erityisiin vaaroihin ja varotoimenpiteisiin liittyvien vakiolausekkeiden osalta 11 päivänä syyskuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/82/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/414/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32003 L 0082: komission direktiivi 2003/82/EY, annettu 11 päivänä syyskuuta 2003 (EUVL L 228, 12.9.2003, s. 11).”

2 artikla

Direktiivin 2003/82/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 21.

(2)  EUVL L 228, 12.9.2003, s. 11.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top