Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0165

ETA:n sekakomitean päätös N:o 165/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

OJ L 133, 26.5.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 242 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 242 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 280 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/165(2)/oj

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/9


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 165/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 148/2004 (1).

(2)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2032/2003 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta parakvatin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena 1 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/112/EY (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta mesosulfuronin, propoksikarbatsonin ja tsoksamidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina 5 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/119/EY (4) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1)

Lisätään 12o kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1896/2000) teksti seuraavasti:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32003 R 2032: komission asetus (EY) N:o 2032/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003 (EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1).”

2)

Lisätään 12a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/414/ETY) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32003 L 0112: komission direktiivi 2003/112/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2003 (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 32),

32003 L 0119: komission direktiivi 2003/119/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003 (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41).”

3)

Lisätään 12r kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”12s.

32003 R 2032: Komission asetus (EY) N:o 2032/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta (EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1).”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2032/2003 sekä direktiivien 2003/112/EY ja 2003/119/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (5).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 21.

(2)  EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 321, 6.12.2003, s. 32.

(4)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41.

(5)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top