Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0164

ETA:n sekakomitean päätös N:o 164/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

OJ L 133, 26.5.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 240 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 278 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/164(2)/oj

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/7


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 164/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 148/2004 (1).

(2)

Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission direktiivi 2004/73/EY (2), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 216, 16.6.2004, s. 3, ja EUVL: ssä L 236, 7.7.2004, s. 18, olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 67/548/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32004 L 0073: komission direktiivi 2004/73/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 216, 16.6.2004, s. 3, ja EUVL: ssä L 236, 7.7.2004, s. 18.”

2 artikla

Komission direktiivin 2004/73/EY, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 216, 16.6.2004, s. 3, ja EUVL: ssä L 236, 7.7.2004, s. 18, islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s 21.

(2)  EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top