Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0162

ETA:n sekakomitean päätös N:o 162/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

OJ L 133, 26.5.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 236 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 236 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/162(2)/oj

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/3


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 162/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 142/2004 (1).

(2)

Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 17 päivänä marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystilannetta ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/102/EY 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä erittelyistä 23 päivänä joulukuuta 2003 tehty komission päätös 2004/90/EY (3) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä II oleva I luku seuraavasti:

1)

Lisätään 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 70/156/ETY) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32003 L 0102: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003 (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15),

32004 D 0090: komission päätös 2004/90/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003 (EUVL L 31, 4.2.2004, s. 21).”.

2)

Lisätään 45zc kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/97/EY) jälkeen kohdat seuraavasti:

”45zd.

32003 L 0102: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15).

45ze.

32004 D 0090: Komission päätös 2004/90/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystilannetta ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/102/EY 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä erittelyistä (EUVL L 31, 4.2.2004, s. 21).”

2 artikla

Direktiivin 2003/102/EY ja päätöksen 2004/90/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005 s. 8.

(2)  EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15.

(3)  EUVL L 31, 4.2.2004, s. 21.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top