Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0161

ETA:n sekakomitean päätös N:o 161/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

OJ L 133, 26.5.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 234 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 234 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 272 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/161(2)/oj

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/1


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 161/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite I muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 141/2004 (1).

(2)

Rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta 20 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission direktiivi 2004/55/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Rehukasveina käytettäviksi tarkoitettujen siemenseosten markkinoille saattamisen ehdoista 20 päivänä huhtikuuta 2004 tehty komission päätös 2004/371/EY (3) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä I oleva III luku seuraavasti:

1)

Lisätään 1 osan 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 66/401/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32004 L 0055: komission direktiivi 2004/55/EY, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 114, 21.4.2004, s. 18).”

2)

Lisätään 2 osan 34 kohdan (komission päätös 2004/297/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”35.

32004 D 0371: Komission päätös 2004/371/EY, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2004, rehukasveina käytettäviksi tarkoitettujen siemenseosten markkinoille saattamisen ehdoista (EUVL L 116, 22.4.2004, s. 39).”

2 artikla

Direktiivin 2004/55/EY ja päätöksen 2004/371/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102 21.4.2005, s 6.

(2)  EUVL L 114, 21.4.2004, s. 18.

(3)  EUVL L 116, 22.4.2004, s. 39.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top