Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0130

2005/130/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön rahoitustuen määrän vahvistamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5460)

OJ L 45, 16.2.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 86–87 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/130(1)/oj

16.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/13


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä joulukuuta 2004,

yhteisön rahoitustuen määrän vahvistamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5460)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/130/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suu- ja sorkkatauti puhkesi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001. Taudin esiintyminen aiheutti vakavan riskin yhteisön kotieläinkannalle.

(2)

Komission päätösten 2001/654/EY (2) ja 2003/23/EY (3) nojalla myönnettiin yhteisön rahoitustukea korvauksen maksamiseksi omistajille niistä eläimistä, jotka jouduttiin pakkoteurastamaan vuonna 2001 esiintyneen suu- ja sorkkataudin hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden vuoksi.

(3)

Komission päätöksen 2003/676/EY (4) nojalla hyväksyttiin yhteisön ylimääräinen rahoitustuki Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin ja muihin kustannuksiin.

(4)

Viimeksi mainitun päätöksen 1 artiklan nojalla ylimääräisen rahoitustuen ennakkomaksuna on maksettu 40 miljoonaa euroa.

(5)

Yhteisön rahoitustuen loppuerän oli samaisen päätöksen mukaan määrä perustua Yhdistyneen kuningaskunnan 27 päivänä helmikuuta 2003 toimittamaan maksupyyntöön, yksityiskohtaisiin asiakirjoihin, joissa vahvistetaan maksupyynnössä esitetyt luvut, sekä komission paikan päällä tekemien tarkastusten tuloksiin.

(6)

Kun edellä mainitut näkökohdat on otettu huomioon, yhteisön rahoitustuen määrä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin olisi nyt vahvistettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Vahvistetaan komission päätöksen 2003/676/EY nojalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin ja muihin kustannuksiin tarkoitetun yhteisön ylimääräisen rahoitustuen määräksi 156 972 555 euroa.

Tuesta on jo suoritettu 40 miljoonan euron suuruinen ennakkomaksu, ja loppuerä eli 116 972 555 euroa maksetaan heti, kun tarvittavat määrärahat on saatu käyttöön.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/99/EY (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  EYVL L 230, 28.8.2001, s. 16.

(3)  EYVL L 8, 14.1.2003, s. 41.

(4)  EUVL L 249, 1.10.2003, s. 45.


Top