EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0850

2004/850/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) ja/tai virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksyttyjen vyöhykkeiden ja kalanviljelylaitosten luetteloista tehdyn päätöksen 2002/308/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4553)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 368, 15.12.2004, p. 28–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/850/oj

15.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 368/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) ja/tai virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksyttyjen vyöhykkeiden ja kalanviljelylaitosten luetteloista tehdyn päätöksen 2002/308/EY liitteiden I ja II muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4553)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/850/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1) ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2002/308/EY (2) vahvistetaan hyväksyttyjen vyöhykkeiden ja hyväksymättömillä vyöhykkeillä sijaitsevien hyväksyttyjen kalanviljelylaitosten luettelot eräiden kalatautien osalta.

(2)

Itävalta, Saksa, Italia ja Espanja ovat toimittaneet perusteet hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevan hyväksytyn kalanviljelylaitoksen aseman myöntämiselle joillekin niiden alueella sijaitseville laitoksille IHN:n ja VHS:n osalta. Toimitetuista asiakirjoista käy ilmi, että kyseiset laitokset täyttävät direktiivin 91/67/ETY 6 artiklassa säädetyt vaatimukset. Sen vuoksi näille laitoksille voidaan myöntää hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevan hyväksytyn laitoksen asema, ja ne olisi lisättävä hyväksyttyjen laitosten luetteloon.

(3)

Italia on ilmoittanut todenneensa VHS:ää osassa manneraluetta, jota on aiemmin pidetty taudista vapaana. Näin ollen kyseinen vyöhyke ei enää täytä direktiivin 91/67/ETY 5 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Siksi olisi kumottava kyseisen manneralueen hyväksytty asema VHS:n osalta.

(4)

Päätös 2002/308/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2002/308/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä I.

2)

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 106, 23.4.2002, s. 28, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/373/EY (EUVL L 118, 23.4.2004, s. 49).


LIITE I

”LIITE I

Tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) ja/tai virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksytyt vyöhykkeet

1.A   VHS:n osalta hyväksytyt Tanskan vyöhykkeet (1)

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B   IHN:n osalta hyväksytyt Tanskan vyöhykkeet

Tanska (2).

2.   VHS:n ja IHN:n osalta hyväksytyt Saksan vyöhykkeet

2.1   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal lähteeltä Falkensteinin tilan vedenlaskupaikalle,

Eyach ja sen sivujoet lähteiltään ensimmäiselle alajuoksulla sijaitsevalle padolle Haigerlochin kaupungin lähellä,

Andelsbach ja sen sivujoet lähteiltään Krauchenwiesin kaupungin lähellä sijaitsevalle turbiinille,

Lauchert ja sen sivujoet lähteiltään Sigmaringendorfin kaupungin lähellä sijaitsevalle turbiiniesteelle,

Grosse Lauter ja sen sivujoet lähteiltään Lauterachin lähellä sijaitsevalle vesiputousesteelle,

Wolfegger Aach ja sen sivujoet lähteiltään Baienfurthin lähellä sijaitsevalle vesiputousesteelle,

Enzin valuma-alue, jonka muodostavat Grosse Enz, Kleine Enz ja Eyach lähteiltään keskellä Neuenbürgiä sijaitsevalle läpäisemättömälle padolle.

3.   VHS:n ja IHN:n osalta hyväksytyt Espanjan vyöhykkeet

3.1   ALUE: ASTURIAN AUTONOMINEN ALUE

Manneralueet

Kaikki Asturian valuma-alueet.

Rannikkoalueet

Koko Asturian rannikko.

3.2   ALUE: GALICIAN AUTONOMINEN ALUE

Manneralueet

Galician valuma-alueet:

mukaan luettuina Eojoen valuma-alue, Siljoen valuma-alue Léonin maakunnassa sijaitsevasta lähteestä alkaen, Miñojoen valuma-alue lähteestä Frieiran padolle ja Limiajoen valuma-alue lähteestä Das Conchasin padolle,

lukuun ottamatta Tamegajoen valuma-aluetta.

Rannikkoalueet

Galician rannikko-alue Eojoen suulta (Isla Pancha) Punta Picosiin (Miñojoen suuhun).

3.3   ALUE: ARAGONIAN AUTONOMINEN ALUE

Manneralueet

Ebrojoen valuma-alue lähteeltään Aragónin kunnassa sijaitsevalle Mequinenzan padolle,

Isuelajoki lähteeltään Arguisin padolle,

Flúmenjoki lähteeltään Santa María de Belsuen padolle,

Guatizalemajoki lähteeltään Vadiellon padolle,

Cincajoki lähteeltään Gradon padolle,

Eserajoki lähteeltään Barasonan padolle,

Noguera-Ribagorzanajoki lähteeltään Santa Anan padolle,

Matarrañajoki lähteeltään Aguas de Penan padolle,

Penajoki lähteeltään Penan padolle,

Guadalaviar-Turiajoki lähteeltään Valencian maakunnassa sijaitsevalle Generalísimon padolle,

Mijaresjoki lähteeltään Castellónin maakunnassa sijaitsevalle Arenósin padolle.

Muut Aragónin kunnan vesistöt katsotaan puskurialueiksi.

3.4   ALUE: NAVARRAN AUTONOMINEN ALUE

Manneralueet

El Rio Ebro -joen valuma-alue lähteeltään Aragónin kunnassa sijaitsevalle Mequinenzan padolle,

Bidasoajoki lähteeltään joen suulle,

Leizaránjoki lähteeltään Leizarán (Muga) padolle.

Muut Navarran kunnan vesistöt katsotaan puskurialueiksi.

3.5   ALUE: KASTILIA JA LÉONIN AUTONOMINEN ALUE

Manneralueet

El Rio Ebro -joen valuma-alue lähteeltään Aragónin kunnassa sijaitsevalle Mequinenzan padolle,

Duerojoki lähteeltään Aldeávilan padolle,

Siljoki,

Tiétarjoki lähteeltään Rosariton padolle,

Alberchejoki lähteeltään Burguillon padolle.

Muut Kastilia ja Léonin autonomisen alueen vesistöt katsotaan puskurivyöhykkeiksi.

3.6   ALUE: KANTABRIAN AUTONOMINEN ALUE

Manneralueet

El Rio Ebro -joen valuma-alue lähteeltään Aragónin kunnassa sijaitsevalle Mequinenzan padolle;

seuraavien jokien valuma-alueet niiden lähteeltä mereen:

Devajoki,

Nansajoki,

Saja-Besayajoki,

Pas-Pisueñajoki,

Asónjoki,

Agüerajoki.

Gandarillas-, Escudo- ja Miera y Campiazo -jokien valuma-alueet katsotaan puskurivyöhykkeiksi.

Rannikkoalueet

Koko Kantabrian rannikko Deva-joen suulta Ontónin lahteen.

3.7   ALUE: LA RIOJAN AUTONOMINEN ALUE

Manneralueet

El Rio Ebro -joen valuma-alue lähteeltään Aragónin kunnassa sijaitsevalle Mequinenzan padolle.

4.A   VHS:n ja IHN:n osalta hyväksytyt Ranskan vyöhykkeet

4.A.1   ADOUR-GARONNE

Valuma-alueet

Charente,

Seudre,

Gironden suistoalueen rannikkojokien valuma-alueet Charente-Maritimen departementissa,

Niven ja Nivellesin valuma-alueet (Pyrénées Atlantiques),

Forges (Landes),

Dronnen (Dordogne) valuma-alue veden lähteeltä Monfouratissa sijaitsevalle Eglisottesin padolle,

Beauronnen (Dordogne) valuma-alue veden lähteeltä Fayen padolle,

Valousen (Dordogne) valuma-alue veden lähteeltä Etang des Roches Noiresin padolle,

Paillassen (Gironde) valuma-alue veden lähteeltä Grand Forgen padolle,

Cironin (Gironde, Lot ja Garonne) valuma-alue veden lähteeltä Moulin de Castaingin padolle,

Petite Leyren (Landes) valuma-alue veden lähteeltä Argelousessa sijaitsevalle Pont de l'Espine -padolle,

Paven (Landes) valuma-alue veden lähteeltä Paven padolle,

Escoucen (Landes) valuma-alue veden lähteeltä Moulin de Barben padolle,

Geloux'n (Landes) valuma-alue veden lähteeltä Saint Martin d'Oneyssa sijaitsevalle padolle D38,

Estrigonin (Landes) valuma-alue veden lähteeltä Campet et Lamolèren padolle,

Estamponin (Landes) valuma-alue veden lähteeltä Roquefortissa sijaitsevalle Ancienne Minoterien padolle,

Gélisen (Landes, Lot ja Garonne) valuma-alue veden lähteeltä alajuoksulla sijaitsevalle padolle Gélise- ja Ossejokien yhtymäkohdassa,

Magescqin (Landes) valuma-alue veden lähteeltä joen suulle,

Luysin (Pyrénées Atlantiques) valuma-alue veden lähteeltä Moulin d'Oro -padolle,

Neezin (Pyrénées Atlantiques) valuma-alue veden lähteeltä Jurançonin padolle,

Beezin (Pyrénées Atlantiques) valuma-alue veden lähteeltä Nayn padolle,

Gave de Cauterets'n (Hautes Pyrénées) valuma-alue veden lähteeltä Soulomin vesivoimalan Calypson padolle.

Rannikkoalueet

Koko Atlantin rannikko Vendéen departementin rannikon pohjoisrajalta Charente-Maritimen departementin rannikon etelärajalle.

4.A.2   LOIRE-BRETAGNE

Manneralueet

Kaikki Bretagnen alueella sijaitsevat valuma-alueet lukuun ottamatta seuraavia:

Vilaine,

Aven,

Ster-Goz,

Élornin alajuoksu,

Sèvre Niortaise,

Lay,

seuraavat Viennen valuma-alueet:

Viennejoen valuma-alue veden lähteeltä Châtellerault'n padolle Viennen departementissa,

Gartempejoen valuma-alue veden lähteeltä Saint Pierre de Maillén padolle (varustettu verkolla) Viennen departementissa,

Creusejoen valuma-alue veden lähteeltä Bénavent'n padolle Indren departementissa,

Suinjoen valuma-alue veden lähteeltä Douadicin padolle Indren departementissa,

Claisejoen valuma-alue veden lähteeltä Bossay-sur-Claisen padolle Indren departementissa,

Velleches'n- ja Des Trois Moulinsin -purojen valuma-alue veden lähteeltä Des Trois Moulinsin padoille Viennen departementissa,

Atlantin rannikon jokien valuma-alueet Vendéen departementissa.

Rannikkoalueet

Koko Bretagnen rannikko lukuun ottamatta seuraavia osia:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

rannikkovyöhyke Trévignonin kärjestä Laïtajoen suulle,

rannikkovyöhyke Tohonjoen suulta departementin rajalle.

4.A.3   SEINE-NORMANDIE

Manneralueet

Sélune.

4.A.4   REGION AQUITAINE

Valuma-alueet

Vignacjoen valuma-alue lähteeltään La Forgen padolle,

Gouaneyrejoen valuma-alue lähteeltään Maillières'n padolle,

Susselguejoen valuma-alue lähteeltään de Susselguen padolle,

Luzoujoen valuma-alue lähteeltään de Laluquen kalanviljelylaitoksen padolle,

Gouadasjoen valuma-alue lähteeltään l'Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paulin padolle,

Baysejoen valuma-alue lähteeltään Moulin de Lartia et de Manobren padolle.

4.A.5   MIDI-PYRENEES

Valuma-alueet

Cernonjoen valuma-alue lähteeltään Saint-George de Luzençon'n padolle,

Dourdoujoen valuma-alue Dourdou- ja Grauzonjokien lähteiltä Vabres-l’Abbayen läpäisemättömälle padolle.

4.A.6   L’AIN

Manneralue: Dombesin lampialue.

4.B   VHS:n osalta hyväksytyt Ranskan vyöhykkeet

4.B.1   LOIRE-BRETAGNE

Manneralueet

Loiren valuma-alueen osa, joka muodostuu Huisnen valuma-alueen yläjuoksusta veden lähteeltä Ferté-Bernardin padolle.

4.C   IHN:n osalta hyväksytyt Ranskan vyöhykkeet

4.C.1   LOIRE-BRETAGNE

Manneralueet

Seuraava Viennen valuma-alue:

Anglinin valuma-alue lähteeltään seuraaville padoille:

Châtellerault'n voimalaitos Viennejoen varrella, Viennen departementissa,

Saint Pierre de Maillé Gartempejoen varrella, Viennen departementissa,

Bénavent Creusejoen varrella, Indren departementissa,

Douadic Suinjoen varrella, Indren departementissa,

Bossau-sur-Claise Claisejoen varrella, Indre et Loiren departementissa.

5.A   VHS:n osalta hyväksytyt Irlannin vyöhykkeet

Irlanti (4), lukuun ottamatta Cape Clear Islandia.

5.B   IHN:n osalta hyväksytyt Irlannin vyöhykkeet

Irlanti (4).

6.A   VHS:n ja IHN:n osalta hyväksytyt Italian vyöhykkeet

6.A.1   TRENTINO ALTO ADIGEN ALUE, TRENTON AUTONOMINEN MAAKUNTA

Manneralueet

Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: Avisiojoen valuma-alue lähteeltään Giovon kunnassa sijaitsevalle Serra San Giorgion padolle,

Zona Val delle Sorne: Sornajoen valuma-alue lähteeltään Chizzolan (Ala) alueella sijaitsevalle vesivoimalan muodostamalle esteelle, ennen laskemistaan Adigejokeen,

Zona Torrente Adanà: Adanàjoen valuma-alue lähteeltään Armani Cornelio-Lardaron tilalta alajuoksulla sijaitseville padoille,

Zona Rio Manes: Rio Manesin vedet La Zinquantinan alueella sijaitsevalta Troticoltura Giovanellin tilalta 200 metriä alajuoksulle olevaan vesiputoukseen keräävä vyöhyke,

Zona Val di Ledro: Massangla- ja Ponalejokien valuma-alueet lähteiltään Molina di Ledron kunnassa sijaitsevaan Centralen vesivoimalaan,

Zona Valsugana: Brentajoen valuma-alue lähteeltään Mantincellissa Grignon kunnassa sijaitsevalle Marzotton padolle,

Zona Val del Fersina: Fersinajoen valuma-alue lähteeltään Ponte Alton vesiputoukselle.

6.A.2   LOMBARDIAN ALUE, BRESCIAN MAAKUNTA

Manneralueet

Zona Ogliolo: Valuma-alue Ogliolojoen lähteeltä vesiputoukselle, joka sijaitsee Adamellon kalanviljelylaitokselta alajuoksulle Ogliolo- ja Ogliojoen liittymäkohdassa,

Zona Fiume Caffaro: Caffarojoen valuma-alue lähteeltään 1 kilometrin päässä kalanviljelylaitoksesta joen alajuoksua sijaitsevalle padolle.

6.A.3   UMBRIAN ALUE

6.A.4   VENETON ALUE

Manneralueet

Zona Belluno: Ardojoen lähteeltä sen alajuoksulla sijaitsevalle Centro Sperimentale di Acquacolturan padolle (ennen kuin Ardo virtaa Piavejokeen) ulottuva valuma-alue Bellunon maakunnassa (Valli di Bolzano Bellunese, Belluno).

6.A.5   TOSCANAN ALUE

Manneralueet

Zona Valle del fiume Serchio: Serchiojoen valuma-alue lähteeltään Piaggionen padolle.

6.A.6   UMBRIAN ALUE

Manneralueet

Fosso di Terrìa: Terrìajoen valuma-alue lähteeltään Ditta Mountain Fishin kalanviljelylaitoksen alapuolella sijaitsevalle padolle, jossa Terrìajoki yhtyy Nerajokeen.

6.B   VHS:n osalta hyväksytyt Italian vyöhykkeet

6.B.1   TRENTINO ALTO ADIGEN ALUE, TRENTON AUTONOMINEN MAAKUNTA

Manneralueet

Zona Valle dei Laghi: San Massenza-, Toblino- ja Cavedinejärvien valuma-alue Cavedinejärven eteläosan alajuoksulla sijaitsevalle padolle; valuma-alue johtaa Torbolen kunnassa sijaitsevaan vesivoimalaan.

6.C   IHN:n osalta hyväksytyt Italian vyöhykkeet

6.C.1   UMBRIAN ALUE, PERUGIAN MAAKUNTA

Zona Lago Trasimeno: Trasimenojärvi.

6.C.2   TRENTINO ALTO ADIGEN ALUE, TRENTON AUTONOMINEN MAAKUNTA

Zona Val Rendena: Sarcajoen valuma-alue lähteeltään Villa Rendenan kunnassa sijaitsevalle Oltresarcan padolle.

7.A   VHS:n osalta hyväksytyt Ruotsin vyöhykkeet

Ruotsi (5):

lukuun ottamatta länsirannikolla olevaa puoliympyrän muotoista, halkaisijaltaan 20 km:n aluetta Björkön saarella sijaitsevan kalanviljelylaitoksen ympärillä sekä Göta- ja Sävejokien suisto- ja valuma-alueita niiden ensimmäisiin vaellusesteisiin Trollhättanissa sekä Aspenjärven tuloaukolla.

7.B   IHN:n osalta hyväksytyt Ruotsin vyöhykkeet

Ruotsi (5).

8.   VHS:n ja IHN:n osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Isle of Manin vyöhykkeet

Iso-Britannia (5),

Pohjois-Irlanti (5),

Guernsey (5),

The Isle of Man (5).”


(1)  Valuma- ja rannikkoalueet mukaan luettuina.

(2)  Kaikki sen alueella sijaitsevat manner- ja rannikkoalueet mukaan luettuina.

(3)  Osia valuma-alueista.

(4)  Kaikki sen alueella sijaitsevat manner- ja rannikkoalueet mukaan luettuina.

(5)  Kaikki sen alueella sijaitsevat manner- ja rannikkoalueet mukaan luettuina.


LIITE II

”LIITE II

Tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) ja/tai virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksytyt kalanviljelylaitokset

1.   IHN:n ja VHS:n osalta hyväksytyt Belgian kalanviljelylaitokset

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   IHN:n ja VHS:n osalta hyväksytyt Tanskan kalanviljelylaitokset

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Braenderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

3.A   IHN:n ja VHS:n osalta hyväksytyt Saksan kalanviljelylaitokset

3.A.1   NIEDERSACHSEN

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(vain hautomo)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2   THÜRINGEN

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aisteig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstraße 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber ’An der Tierwiese’

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-8339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstraße 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastraße 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstraße 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststraße 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Fischzucht Karl Uhl

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4   NORDRHEIN-WESTFALEN

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstraße 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5   BAIJERI

1.

Peter Gerstner

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am Großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-8419 Velden

3.A.6   SACHSEN

1.

Anglerverband Südsachsen ’Mulde/Elster’ e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7   HESSEN

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B   IHN:n osalta hyväksytyt Saksan kalanviljelylaitokset

3.B.1   THÜRINGEN

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   IHN:n ja VHS:n osalta hyväksytyt Espanjan kalanviljelylaitokset

4.1   ALUE: ARAGONIAN AUTONOMINEN ALUE

1.

Truchas del Prado

Alcala de Ebrossa, Zaragozan (Aragón) sijaitseva Truchas del Prado

4.2   ALUE: ANDALUSIAN AUTONOMINEN ALUE

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ’Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.’ Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ’Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.’ Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

5.A   VHS:n ja IHN:n osalta hyväksytyt Ranskan kalanviljelylaitokset

5.A.1   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ’Les Fontaines d'Escot’

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle, F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel, F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.A.3   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout F-40120 Arue

2.

L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3F F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4   DROME

1.

Pisciculture ’Sources de la Fabrique’

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, 11

F-76490 Maulevrier

5.A.6   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA ’Truites du lac de Cartravers’

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d'Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loire)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parne-sur-Roc (Mayenne)

5.

Ésosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix sur Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10   LANGEUDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du Mas des Pommiers

F-12230 Nant

5.A.12   ALPES DE HAUTE PROVENCE

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.B   VHS:n osalta hyväksytyt Ranskan kalanviljelylaitokset

5.B.1   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A   IHN:n ja VHS:n osalta hyväksytyt Italian kalanviljelylaitokset

6.A.1   ALUE: FRIULI VENEZIA GIULIA

Stellajoki

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

N. I096UD005

2.

Impianto ittiogenico di Flambro di Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Tagliamentojoki

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.A.2   PROVINCIA: TRENTON AUTONOMINEN ALUE

Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

N. 121TN010

Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all'Adige

Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d'Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura “La Fiana”

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3   ALUE: UMBRIA

Nerajoen laakso

1.

Impianto Ittiogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4   ALUE: VENETO

Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)

Liettajoki

2.

Azienda Agricola Lietta srl.

Via Rai 3

31010 Ormelle (TV)

N. 052TV074

Bacchiglionejoki

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI) N. 091VI831

4.

Biasia Luigi

Biasia Luigi

Via Ca'D'Oro 25

Bolzano Vic (VI) N. 013VI831

Brentajoki

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51,

Loc. Campese,

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Tione in Fattolé -joki

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Tartarojoki/Tione

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Celardajoki

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. Via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Molinijoki

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Rio Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5   ALUE: VALLE D’AOSTA

Dora Baltea -joki

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6   ALUE: LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.S.S.

Troticoltura Foglio Angelo S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva

della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

6.A.7   ALUE: TOSCANA

River Maresca basin

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

6.A.8   ALUE: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9   ALUE: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

7.   IHN:n ja VHS:n osalta hyväksytyt Itävallan kalanviljelylaitokset

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

Höfnergraben 1

A-2572 Kaumberg

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg”


Top