Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0831

2004/831/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2003/526/EY muuttamisesta Saksan Nordrhein-Westfalenissa ja Slovakiassa sovellettavien klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4506)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 359, 4.12.2004, p. 61–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Implisiittinen kumoaja 32006D0805

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/831/oj

4.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 359/61


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

päätöksen 2003/526/EY muuttamisesta Saksan Nordrhein-Westfalenissa ja Slovakiassa sovellettavien klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4506)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/831/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyissä jäsenvaltioissa esiintyvän klassisen sikaruton torjumiseksi komissio teki 18 päivänä heinäkuuta 2003 klassisen sikaruton vastaisia suojatoimenpiteitä tietyissä jäsenvaltioissa koskevan päätöksen 2003/526/EY (2). Tässä päätöksessä säädettiin tietyistä lisätoimenpiteistä taudin torjumiseksi.

(2)

Klassisen sikaruton tilanne Saksan Nordrhein-Westfalenissa on huomattavasti parantunut. Sen vuoksi ei ole enää aihetta soveltaa päätöksellä 2003/526/EY hyväksyttyjä toimenpiteitä Nordrhein-Westfalenin osalta.

(3)

Slovakiassa on vastikään todettu klassisen sikaruton tautitapaus luonnonvaraisissa sioissa Veľký Krtíšin piirissä, missä tautia ei ole aiemmin esiintynyt. Sen vuoksi päätöstä 2003/526/EY olisi muutettava kyseisen jäsenvaltion epidemiologisen tilanteen huomioon ottamiseksi.

(4)

Kun tarkastellaan klassisen sikaruton kokonaistautitilannetta Ranskassa, Saksassa ja Luxemburgissa, on paikallaan pidentää päätöksen 2003/526/EY voimassaoloa.

(5)

Päätös 2003/526/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/526/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklassa oleva ilmaisu ”31 päivään lokakuuta 2004” ilmaisulla ”30 päivään huhtikuuta 2005”.

2)

Muutetaan päätöksen 2003/526/EY liite seuraavasti:

poistetaan I osan 1 kohdan A alakohta,

korvataan II osa seuraavasti:

”Slovakian alueet, joihin viitataan 2, 3, 5, 7 ja 8 artiklassa:

Seuraavat eläinlääkintä- ja elintarvikealan hallintopiirit: Trnava (Piešťanyn, Hlohovecin ja Trnavan piirit); Levice (Levicen piiri); Nitra (Nitran ja Zlaté Moravcen piirit); Topoľčany (Topoľčanyn piiri); Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhomin piiri); Trenčín (Trenčínin ja Bánovce nad Bebravoun piirit); Prievidza (Prievidzan ja Partizánsken piirit); Púchov (Púchovin ja Ilavan piirit); Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomin, Žarnovican ja Banská Štiavnican piirit); Zvolen (Zvolenin ja Detvan piirit); Banská Bystrica (Banská Bystrican ja Breznon piirit); Lučenec (Lučenecin ja Poltárin piirit); Veľký Krtíš.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUVL L 183, 22.7.2003, s. 46, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/625/EY (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 36).


Top