Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0164

2004/164/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia, tehdyn päätöksen 2004/130/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 492)

OJ L 52, 21.2.2004, p. 77–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 489 - 489

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/164(1)/oj

32004D0164

2004/164/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia, tehdyn päätöksen 2004/130/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 492)

Virallinen lehti nro L 052 , 21/02/2004 s. 0077 - 0077


Komission päätös,

tehty 19 päivänä helmikuuta 2004,

Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia, tehdyn päätöksen 2004/130/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 492)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/164/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY(2), ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission päätöksellä 2004/130/EY(3) sallitaan härkäpavun kevätlajikkeiden sellaisten siementen kaupan pitäminen yhteisössä, jotka eivät täytä direktiivissä 66/401/ETY vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia itävyyden osalta, määriteltyjen ehtojen mukaisesti ja tietyin edellytyksin ajanjaksolla, joka päättyy 15 päivänä helmikuuta 2004.

(2) Ajanjakso, johon asti siementen kaupan pitäminen on vielä mahdollista lievempiä itävyysvaatimuksia noudattaen, eli 15 päivään helmikuuta 2004, ei ole riittävä.

(3) Sen vuoksi kyseistä ajanjaksoa olisi pidennettävä, ja päätös 2004/130/EY olisi muutettava vastaavasti.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2004/130/EY 1 artiklassa oleva päivämäärä "15 päivään helmikuuta 2004" päivämäärällä "31 päivään maaliskuuta 2004".

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2) EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23.

(3) EUVL L 37, 10.2.2004, s. 32.

Top