Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0016

2004/16/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen konsuliohjeiston liitteen 5 ja sitä vastaavan yhteisen käsikirjan liitteen 14b luokituksen alentamisesta sekä yhteisen konsuliohjeiston liitteiden 9 ja 10 ja niitä vastaavien yhteisen käsikirjan liitteiden 6b ja 6c luokituksen poistamisesta

OJ L 5, 9.1.2004, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 217 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 217 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 58 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/16(1)/oj

32004D0016

2004/16/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen konsuliohjeiston liitteen 5 ja sitä vastaavan yhteisen käsikirjan liitteen 14b luokituksen alentamisesta sekä yhteisen konsuliohjeiston liitteiden 9 ja 10 ja niitä vastaavien yhteisen käsikirjan liitteiden 6b ja 6c luokituksen poistamisesta

Virallinen lehti nro L 005 , 09/01/2004 s. 0078 - 0078


Neuvoston päätös,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2003,

yhteisen konsuliohjeiston liitteen 5 ja sitä vastaavan yhteisen käsikirjan liitteen 14b luokituksen alentamisesta sekä yhteisen konsuliohjeiston liitteiden 9 ja 10 ja niitä vastaavien yhteisen käsikirjan liitteiden 6b ja 6c luokituksen poistamisesta

(2004/16/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustettu toimeenpaneva komitea luokitteli 14 päivänä joulukuuta (SCH/Com-ex (93) 22 rev) ja 23 päivänä kesäkuuta 1998 (SCH/Com-ex (98) 17) tekemillään päätöksillä yhteisen konsuliohjeiston liitteet 5, 9 ja 10 sekä yhteisen käsikirjan(1), jonka uuden version toimeenpaneva komitea hyväksyi 28 päivänä huhtikuuta 1999 tekemällään päätöksellään (SCH/Com-ex (99) 13), kaikki liitteet luottamuksellisiksi.

(2) Yhteinen konsuliohjeisto, yhteinen käsikirja ja toimeenpanevan komitean päätökset niiden luokittelusta ovat osa neuvoston päätöksellä 1999/4345/EY(2) määriteltyä Schengenin säännöstöä.

(3) Yhteisen käsikirjan I osan ja useiden sen liitteiden luokitus on poistettu neuvoston päätöksellä 2000/751/EY(3) ja yhteisen käsikirjan II osan luokitus neuvoston päätöksellä 2002/353/EY(4).

(4) Yhteisen konsuliohjeiston liitteen 5 ja yhteisen käsikirjan sitä vastaavaa liitteen 14b luokitusta olisi alennettava sekä yhteisen konsuliohjeiston liitteiden 9 ja 10 ja vastaavien yhteisen käsikirjan liitteiden 6b ja 6c luokitus poistettava.

(5) On aiheellista kumota toimeenpanevan komitean päätökset (SCH/Com-ex (93) 22 rev) ja (SCH/Com-ex (98) 17) sekä tehdä tulevat päätökset Schengenin säännöstöön kuuluvien asiakirjojen luokittelusta neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/264/EY(5) mukaisia asiakirjojen luokittelua koskevia sääntöjä noudattaen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Luokitellaan yhteisen konsuliohjeiston liite 5 ja sitä vastaava yhteisen käsikirjan liite 14b kuuluvaksi luokkaan "RESTREINT UE", ja poistetaan yhteisen konsuliohjeiston liitteiden 9 ja 10 sekä vastaavien yhteisen käsikirjan liitteiden 6b ja 6c luokitus.

2 artikla

Yhteisen konsuliohjeiston liitteet 9 ja 10 sekä niitä vastaavat yhteisen käsikirjan liitteet 6b ja 6c julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Kumotaan toimeenpanevan komitean 14 päivänä joulukuuta 1993 tekemä päätös (SCH/Com-ex (93) 22 rev) ja sen 23 päivänä kesäkuuta 1998 tekemä päätös (SCH/Com-ex (98) 17).

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Matteoli

(1) EYVL C 313, 16.12.2002, s. 97, yhteinen käsikirja sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 693/2003 (EUVL L 99, 17.4.2003, s. 8).

(2) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 1.

(3) EYVL L 303, 2.12.2000, s. 29.

(4) EYVL L 123, 9.5.2002, s. 49.

(5) EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.

Top