Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1160

Komission asetus (EY) N:o 1160/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, Bulgarian, Tšekin, Slovakian, Romanian, Puolan ja Unkarin Eurooppa-sopimusten mukaisesti määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1898/97 muuttamisesta

OJ L 162, 1.7.2003, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1160/oj

32003R1160

Komission asetus (EY) N:o 1160/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, Bulgarian, Tšekin, Slovakian, Romanian, Puolan ja Unkarin Eurooppa-sopimusten mukaisesti määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1898/97 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 162 , 01/07/2003 s. 0035 - 0039


Komission asetus (EY) N:o 1160/2003,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003,

Bulgarian, Tsekin, Slovakian, Romanian, Puolan ja Unkarin Eurooppa-sopimusten mukaisesti määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1898/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 8 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/286/EY(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 14 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/298/EY(2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 14 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/299/EY(3) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/18/EY(4) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja tekemisestä 27 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/263/EY(5) ja erityisesti sen 3 artiklan

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien osapuolten välisten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 18 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/285/EY(6) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Päätökset 2003/286/EY, 2003/298/EY, 2003/299/EY, 2003/18/EY, 2003/263/EY ja 2003/285/EY kumoavat vastaavasti asetukset (EY) N:o 2290/2000(7), (EY) N:o 2433/2000(8), (EY) N:o 2434/2000(9), (EY) N:o 2435/2000(10), (EY) N:o 2851/2000(11) ja (EY) N:o 1408/2002(12) on kumottu, ja viimeksi mainittu asetus kumottiin etukäteen asetuksella (EY) N:o 1727/2000(13).

(2) Asetusten (EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/2000, (EY) N:o 2435/2000, (EY) N:o 2851/2000 ja (EY) N:o 1727/2000 kumoamisen vuoksi on syytä poistaa näihin asiakirjoihin tehdyt viittaukset komission asetuksesta (EY) N:o 1898/97(14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1877/2002(15).

(3) Heinäkuun 1 päivänä alkavien vuosittaisten kausien osalta olisi myös muutettava asetus (EY) N:o 1898/97 päätöksissä 2003/286/EY, 2003/298/EY, 2003/299/EY, 2003/18/EY, 2003/263/EY ja 2003/285/EY säädettyjen sianlihapohjaisia tuotteita koskevien säännösten mukaiseksi.

(4) Näin ollen on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 1898/97.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1898/97 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:"Tuotaessa tämän asetuksen liitteessä I tarkoitettuja, ryhmiin 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 ja 17 kuuluvia tuotteita yhteisöön päätöksissä 2003/286/EY, 2003/298/EY, 2003/299/EY, 2003/18/EY, 2003/263/EY ja 2003/285/EY vahvistetun järjestelmän mukaisesti on esitettävä tuontitodistus."

2) Korvataan asetuksen (EY) N:o 1898/97 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EUVL L 102, 24.4.2003, s. 60.

(2) EUVL L 107, 30.4.2003, s. 12.

(3) EUVL L 107, 30.4.2003, s. 36.

(4) EYVL L 8, 14.1.2003, s. 18.

(5) EUVL L 97, 15.4.2003, s. 53.

(6) EUVL L 102, 24.4.2003, s. 32.

(7) EYVL L 262, 17.10.2000, s. 1.

(8) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 1.

(9) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 9.

(10) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 17.

(11) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 7.

(12) EYVL L 205, 2.8.2002, s. 9.

(13) EYVL L 198, 4.8.2000, s. 6.

(14) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 58.

(15) EYVL L 284, 22.10.2002, s. 9.

LIITE

"LIITE I

Seuraavien tuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä

A. UNKARIN ALKUPERÄTUOTTEET

>TAULUKON PAIKKA>

B. PUOLAN ALKUPERÄTUOTTEET

>TAULUKON PAIKKA>

C. TSEKIN ALKUPERÄTUOTTEET

>TAULUKON PAIKKA>

D. SLOVAKIAN ALKUPERÄTUOTTEET

>TAULUKON PAIKKA>

E. BULGARIAN ALKUPERÄTUOTTEET

>TAULUKON PAIKKA>

F. ROMANIAN ALKUPERÄTUOTTEET

>TAULUKON PAIKKA>"

Top