Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1158

Komission asetus (EY) N:o 1158/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004

OJ L 162, 1.7.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1158/oj

32003R1158

Komission asetus (EY) N:o 1158/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004

Virallinen lehti nro L 162 , 01/07/2003 s. 0024 - 0024


Komission asetus (EY) N:o 1158/2003,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003,

valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 680/2002(2), ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1260/2001 vahvistetaan valkoisen sokerin interventiohinta markkinointivuodesta 2001/2002 markkinointivuoteen 2005/2006 muilla kuin alijäämäalueilla 63,19 euroksi 100 kilogrammalta.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että valkoisen sokerin johdetut interventiohinnat on vahvistettava vuosittain jokaiselle alijäämäalueelle. Niitä vahvistettaessa on aiheellista ottaa huomioon alueelliset erot, joita sokerin hinnoissa markkinahintojen luonnollisten muodostumisedellytysten perusteella otaksuttavasti on sadon ollessa tavanomainen ja sokerin liikkuessa vapaasti sekä ottaen huomioon saatu kokemus ja sokerin kuljetuskustannukset ylijäämäalueilta alijäämäalueille.

(3) Alueen hankintatilanteen alijäämän toteamiseksi on jäsenvaltioiden antamien tietojen pohjalta tehtävä laskelmia, jotka koskevat kulutuksen kehitystä kuluvana markkinointivuonna ja käytettävissä olevan tuotannon kehitysnäkymiä tulevana markkinointivuonna. Näin ollen alue on katsottava alijäämäiseksi vain, jos laskelmat osoittavat kiistattomasti alijäämän syntyvän.

(4) Tällä perusteella hankintatilanteesta ennakoidaan alijäämäistä Espanjan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Italian, Portugalin ja Suomen tuotantoalueilla.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön alijäämäalueilla valkoisen sokerin johdettu interventiohinta markkinointivuodeksi 2003/2004 vahvistetaan:

a) 64,88 euroksi 100 kilogrammalta Espanjan kaikilla alueilla;

b) 64,65 euroksi 100 kilogrammalta Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla alueilla;

c) 65,53 euroksi 100 kilogrammalta Italian kaikilla alueilla;

d) 64,65 euroksi 100 kilogrammalta Portugalin kaikilla alueilla;

e) 64,65 euroksi 100 kilogrammalta Suomen kaikilla alueilla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EYVL L 104, 20.4.2002, s. 26.

Top