Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0625(02)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskeva Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisenä kirjeenvaihtona tehty sopimus

OJ L 156, 25.6.2003, p. 49–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 16 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 16 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 23 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/exch_let/2003/465/oj

22003A0625(02)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskeva Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisenä kirjeenvaihtona tehty sopimus

Virallinen lehti nro L 156 , 25/06/2003 s. 0049 - 0060


Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskeva Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisenä

kirjeenvaihtona tehty sopimus

A. Yhteisön kirje

Brysselissä 20. kesäkuuta 2003

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan maataloustuotteiden kauppaa koskeviin neuvotteluihin, jotka pidettiin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella 4 päivän maaliskuuta 2002 ja 18 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana.

Osapuolten välisen kaupan tasapainoisen kehityksen edistämiseksi Norjan kuningaskunta ja Euroopan yhteisö ovat sopineet maataloustuotteiden kaupassa sovellettavista kahdenvälisistä lisäetuuksista. Tähän järjestelyyn kuuluu juuston vastavuoroista kauppaa koskeva yhteisjärjestely ja nykyisiä etuuksia täydentäviä useiden maataloustuotteiden keskinäisiä myönnytyksiä, muun muassa ylimääräisiä tariffikiintiöitä.

Vahvistan, että neuvottelujen tulokset ovat seuraavat:

1. Norja ja yhteisö lisäävät juuston vastavuoroista kauppaansa 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen. Teksti ja vuotuiset tariffikiintiöt esitetään liitteessä I.

2. Norja avaa 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen yhteisön alkuperätuotteille vuotuiset tariffikiintiöt, jotka esitetään liitteessä II. Nämä kahdenväliset myönnytykset täydentävät jo nyt sovellettavia myönnytyksiä(1).

3. Norja alentaa tai poistaa 1 päivänä heinäkuuta 2003 alkaen liitteessä III esitettävistä yhteisön alkuperätuotteista kannettavat tuontitullit. Nämä kahdenväliset myönnytykset täydentävät jo nyt sovellettavia myönnytyksiä(2).

4. Yhteisö poistaa 1 päivänä heinäkuuta 2003 alkaen liitteessä IV esitettävistä Norjan alkuperätuotteista kannettavat tuontitullit. Nämä kahdenväliset myönnytykset täydentävät jo nyt sovellettavia myönnytyksiä(3).

5. Yhteisö avaa 1 päivänä heinäkuuta 2003 alkaen Norjan alkuperätuotteille vuotuiset tariffikiintiöt, jotka esitetään liitteessä V. Nämä kahdenväliset myönnytykset täydentävät jo nyt sovellettavia myönnytyksiä(4).

6. Osapuolet toteuttavat toimenpiteet varmistaakseen, etteivät muut tuontitoimenpiteet vaaranna niiden toinen toisilleen myöntämiä etuuksia.

7. Osapuolet sopivat toteuttavansa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tariffikiintiöitä hallinnoidaan siten, että tuontia voidaan harjoittaa säännöllisesti ja että sovitut tuontimäärät voidaan tosiasiallisesti tuoda. Tarvittaessa avataan tariffikiintiöitä määräsuhteessa vuonna 2003.

8. Osapuolet sopivat vaihtavansa säännöllisesti tietoja tariffikiintiöiden hallinnoinnista, hintanoteerauksista ja kaikkia muita kotimaan markkinoita ja tämän sopimuksen soveltamista koskevia tarpeellisia tietoja.

9. Neuvotteluja käydään jommankumman osapuolen pyynnöstä mistä tahansa tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvästä kysymyksestä. Jos esiintyy vaikeuksia, nämä neuvottelut käydään mahdollisimman pian soveltuvien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

10. Tämän sopimuksen liitteissä I-V tarkoitettujen myönnytysten täytäntöönpanossa sovellettavat alkuperäsäännöt on vahvistettu 2 päivänä toukokuuta 1992 päivätyn kirjeenvaihdon liitteessä IV. Liitteessä IV oleva 2 kohta viittaa kuitenkin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan nro 4 liitteessä II olevaan luetteloon, jota sovelletaan kyseisen pöytäkirjan liitteen I mukaisesti, eikä 2 päivänä toukokuuta 1992 päivätyn kirjeenvaihdon liitteessä IV olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun lisäykseen sisältyvään luetteloon.

11. Norja ja Euroopan yhteisö sopivat jatkavansa kahdenvälisiä neuvotteluja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan mukaisesti kahden vuoden kuluttua.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omia menettelyjään noudattaen.

Minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan yhteisö hyväksyy tämän kirjeen sisällön.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmoittaa Norjan kuningaskunnan hyväksyvän edellä olevan.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta

>PIC FILE= "L_2003156FI.005001.TIF">

LIITE I

Juustoalan kauppa

1. Euroopan yhteisö poistaa nykyisessä juustokiintiössä kannettavat tuontitullit ja lisää näiden kiintiöiden määrää. Vuotuiset tariffikiintiöt ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Norja poistaa nykyisessä juustokiintiössä kannettavat tuontitullit ja lisää tämän kiintiön määrää. Vuotuinen tariffikiintiö on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Norja parantaa aiemman toiminnan perusteella myönnettäviin tuontilisensseihin pohjautuvaa nykyistä tuonnin hallinnointijärjestelmäänsä erityisesti helpottamalla uusien tulokkaiden mahdollisuutta saada lisenssejä. Norja hallinnoi juuston vuotuisen tariffikiintiön 2360 tonnin juustomäärää edelleen 11 päivänä huhtikuuta 1983 päivätyn kirjeenvaihdon mukaisen juustoluettelon perusteella. Juuston tariffikiintiöiden lisämäärien osalta tätä juustoluetteloa ei sovelleta, vaan tuonti voi tapahtua juustotyypistä riippumatta. Jalostettavaksi tarkoitetun juuston tuontia olisi kuitenkin rajoitettava, lukuun ottamatta valmiselintarvikkeiden (esim. pizzat, juustoraksut) valmistukseen käytettäviä juustoja.

4. Yhteisö hallinnoi vuotuista juuston tariffikiintiötä maitoalalla sovellettavalla yleisellä lisenssijärjestelmällä. IMA1-todistukseen perustuvasta järjestelmästä luovutaan.

5. Näillä määräyksillä korvataan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliset juuston vastavuoroista kauppaa koskevat aiemmat järjestelyt.

LIITE II

Norjan myöntämät lisätariffikiintiöt

1. Norja avaa vuotuiset tariffikiintiöt seuraaville yhteisön alkuperätuotteille(1):

>TAULUKON PAIKKA>

2. Norja avaa vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt seuraaville yhteisön alkuperätuotteille(2):

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Kiintiöitä sovelletaan vuosittain jollei toisin mainita.

(2) Kiintiöitä sovelletaan vuosittain jollei toisin mainita.

LIITE III

Norjan tekemät lisätariffimyönnytykset

Norja alentaa tai poistaa tuontitullit seuraavilta yhteisön alkuperätuotteilta(1):

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Myönnytyksiä sovelletaan vuosittain jollei toisin mainita.

LIITE IV

Yhteisön tekemät lisätariffimyönnytykset

Yhteisö poistaa tuontitullit seuraavilta Norjan alkuperätuotteilta(1):

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Kiintiöitä sovelletaan vuosittain jollei toisin mainita.

LIITE V

Yhteisön myöntämät lisätariffikiintiöt

1. Yhteisö avaa seuraavat vuotuiset tariffikiintiöt jäljempänä mainituille Norjan alkuperätuotteille(1):

>TAULUKON PAIKKA>

2. Yhteisö avaa seuraavat vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt jäljempänä mainituille Norjan alkuperätuotteille(2):

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Kiintiöitä sovelletaan vuosittain jollei toisin mainita.

(2) Kiintiöitä sovelletaan vuosittain jollei toisin mainita.

B. Norjan kirje

Brysselissä 20. kesäkuuta 2003

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata tänään päivättyyn seuraavansisältöiseen kirjeeseenne:

"Minulla on kunnia viitata Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan maataloustuotteiden kauppaa koskeviin neuvotteluihin, jotka pidettiin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella 4 päivän maaliskuuta 2002 ja 18 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana.

Osapuolten välisen kaupan tasapainoisen kehityksen edistämiseksi Norjan kuningaskunta ja Euroopan yhteisö ovat sopineet maataloustuotteiden kaupassa sovellettavista kahdenvälisistä lisäetuuksista. Tähän järjestelyyn kuuluu juuston vastavuoroista kauppaa koskeva yhteisjärjestely ja nykyisiä etuuksia täydentäviä useiden maataloustuotteiden keskinäisiä myönnytyksiä, muun muassa ylimääräisiä tariffikiintiöitä.

Vahvistan, että neuvottelujen tulokset ovat seuraavat:

1. Norja ja yhteisö lisäävät juuston vastavuoroista kauppaansa 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen. Teksti ja vuotuiset tariffikiintiöt esitetään liitteessä I.

2. Norja avaa 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen yhteisön alkuperätuotteille vuotuiset tariffikiintiöt, jotka esitetään liitteessä II. Nämä kahdenväliset myönnytykset täydentävät jo nyt sovellettavia myönnytyksiä(5).

3. Norja alentaa tai poistaa 1 päivänä heinäkuuta 2003 alkaen liitteessä III esitettävistä yhteisön alkuperätuotteista kannettavat tuontitullit. Nämä kahdenväliset myönnytykset täydentävät jo nyt sovellettavia myönnytyksiä (1).

4. Yhteisö poistaa 1 päivänä heinäkuuta 2003 alkaen liitteessä IV esitettävistä Norjan alkuperätuotteista kannettavat tuontitullit. Nämä kahdenväliset myönnytykset täydentävät jo nyt sovellettavia myönnytyksiä (1).

5. Yhteisö avaa 1 päivänä heinäkuuta 2003 alkaen Norjan alkuperätuotteille vuotuiset tariffikiintiöt, jotka esitetään liitteessä V. Nämä kahdenväliset myönnytykset täydentävät jo nyt sovellettavia myönnytyksiä (1).

6. Osapuolet toteuttavat toimenpiteet varmistaakseen, etteivät muut tuontitoimenpiteet vaaranna niiden toinen toisilleen myöntämiä etuuksia.

7. Osapuolet sopivat toteuttavansa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tariffikiintiöitä hallinnoidaan siten, että tuontia voidaan harjoittaa säännöllisesti ja että sovitut tuontimäärät voidaan tosiasiallisesti tuoda. Tarvittaessa avataan tariffikiintiöitä määräsuhteessa vuonna 2003.

8. Osapuolet sopivat vaihtavansa säännöllisesti tietoja tariffikiintiöiden hallinnoinnista, hintanoteerauksista ja kaikkia muita kotimaan markkinoita ja tämän sopimuksen soveltamista koskevia tarpeellisia tietoja.

9. Neuvotteluja käydään jommankumman osapuolen pyynnöstä mistä tahansa tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvästä kysymyksestä. Jos esiintyy vaikeuksia, nämä neuvottelut käydään mahdollisimman pian soveltuvien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

10. Tämän sopimuksen liitteissä I-V tarkoitettujen myönnytysten täytäntöönpanossa sovellettavat alkuperäsäännöt on vahvistettu 2 päivänä toukokuuta 1992 päivätyn kirjeenvaihdon liitteessä IV. Liitteessä IV oleva 2 kohta viittaa kuitenkin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan nro 4 liitteessä II olevaan luetteloon, jota sovelletaan kyseisen pöytäkirjan liitteen I mukaisesti, eikä 2 päivänä toukokuuta 1992 päivätyn kirjeenvaihdon liitteessä IV olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun lisäykseen sisältyvään luetteloon.

11. Norja ja Euroopan yhteisö sopivat jatkavansa kahdenvälisiä neuvotteluja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan mukaisesti kahden vuoden kuluttua.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omia menettelyjään noudattaen.

Minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan yhteisö hyväksyy tämän kirjeen sisällön.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmoittaa Norjan kuningaskunnan hyväksyvän edellä olevan."

Minulla on kunnia vahvistaa, että Norjan kuningaskunnan hallitus hyväksyy kirjeenne sisällön.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2003156FI.006001.TIF">

(1) Kirjeenvaihto 2 päivänä toukokuuta 1992, neuvoston päätös 93/239/EY (EYVL L 109, 1.5.1993, s. 1) ja kirjeenvaihto 20 päivänä joulukuuta 1995, neuvoston päätös 95/582/EY (EYVL L 327, 30.12.1995, s. 17).

(2) Kirjeenvaihto 2 päivänä toukokuuta 1992, neuvoston päätös 93/239/EY (EYVL L 109, 1.5.1993, s. 1) ja kirjeenvaihto 20 päivänä joulukuuta 1995, neuvoston päätös 95/582/EY (EYVL L 327, 30.12.1995, s. 17).

(3) Kirjeenvaihto 2 päivänä toukokuuta 1992, neuvoston päätös 93/239/EY (EYVL L 109, 1.5.1993, s. 1) ja kirjeenvaihto 20 päivänä joulukuuta 1995, neuvoston päätös 95/582/EY (EYVL L 327, 30.12.1995, s. 17).

(4) Kirjeenvaihto 2 päivänä toukokuuta 1992, neuvoston päätös 93/239/EY (EYVL L 109, 1.5.1993, s. 1) ja kirjeenvaihto 20 päivänä joulukuuta 1995, neuvoston päätös 95/582/EY (EYVL L 327, 30.12.1995, s. 17).

(5) Myönnytyksiä sovelletaan vuosittain jollei toisin mainita.

Top