Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0330

2003/330/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) luokituksen poistamisesta

OJ L 116, 13.5.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 152 - 153
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 97 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 97 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 52 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/330/oj

32003D0330

2003/330/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) luokituksen poistamisesta

Virallinen lehti nro L 116 , 13/05/2003 s. 0022 - 0023


Neuvoston päätös,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2002,

Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) luokituksen poistamisesta

(2003/330/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asiakirjassa SCH/II-Vision (99) 5 vahvistetaan muun muassa periaatteet, joiden mukaisesti on sovellettava tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 Schengenissä allekirjoitetun yleissopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua keskusviranomaisten tietokoneistettua konsultointimenettelyä viisumien myöntämistarkoituksiin.

(2) Schengenin säännöstön oikaisemisesta sellaiseksi kuin se on Schengenin toimeenpanevan komitean päätöksessä SCH/Com-ex (94) 15 rev 17 päivänä lokakuuta 2000 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2000/645/EY(1) vahvistettiin, että asiakirja SCH/II-Vision (99) 5 on osa Schengenin säännöstöä, ja päätöksen 2 artiklassa asiakirja määriteltiin luottamukselliseksi.

(3) Asiakirjaa SCH/II-Vision (99) 5 muutettiin tämän jälkeen 24 päivänä huhtikuuta 2001 ja 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyillä neuvoston päätöksillä 24 päivänä huhtikuuta 2001 täytäntöönpanovallan varaamisesta neuvostolle viisumihakemusten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 789/2001(2) 1 artiklan mukaisesti.

(4) Sittemmin muutetun asiakirjan SCH/II-Vision (99)5 (jäljempänä "Schengenin konsultointiverkosto (tekniset eritelmät)") luokituksen tulisi nyt tulla osittain poistetuksi; Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) jäljellä olevien osien turvaluokka olisi alennettava luokaksi "Restreint UE".

(5) On aiheellista kumota päätöksen 2000/645/EY 2 artikla, jotta tulevat päätökset Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) luokittelusta voidaan tehdä tavanomaisia asiakirjojen luokittelua koskevia sääntöjä noudattaen, neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/264/EY(3) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) luokitus on poistettava, lukuun ottamatta I osan kohtia 2 ja 3 sekä liitteitä 3, 6, 7 ja 9.

2 artikla

Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) I osan kohdat 2 ja 3 sekä liitteet 3, 6, 7 ja 9 luokitellaan kuuluviksi luokkaan "restreint UE".

3 artikla

1. Kumotaan päätöksen 2000/645/EY 2 artikla.

2. Tulevat päätökset Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) luokittelusta on tehtävä päätöksen 2001/264/EY säännöksiä noudattaen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Espersen

(1) EYVL L 272, 25.10.2000, s. 24.

(2) EYVL L 116, 26.4.2001, s. 2.

(3) EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.

Top