EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0012

2003/12/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvaltojen ja Sveitsin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5560)

OJ L 7, 11.1.2003, p. 84–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 74 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; Implisiittinen kumoaja 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/12(1)/oj

32003D0012

2003/12/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvaltojen ja Sveitsin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5560)

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0084 - 0085


Komission päätös,

tehty 10 päivänä tammikuuta 2003,

yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvaltojen ja Sveitsin osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5560)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/12/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETYEYVL L 302, 19.10.1989, s. 1., sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/113/EYEYVL L 53, 24.2.1994, s. 23., ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Amerikan yhdysvaltojen ja Sveitsin toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset ovat esittäneet pyynnöt muutosten tekemiseksi komission päätöksessä 92/452/ETYEYVL L 250, 29.8.1992, s. 40., sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/637/EYEYVL L 206, 3.8.2002, s. 29., vahvistettuun luetteloon, joka koskee niiden alueella toimivia yhteisöön suuntautuvaan kotieläiminä pidettyjen naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin virallisesti hyväksyttyjä ryhmiä.

(2) Kyseisten maiden toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset ovat toimittaneet komissiolle takeet direktiivin 89/556/ETY 8 artiklassa esitettyjen vaatimusten noudattamisesta ja hyväksyneet virallisesti kyseiset siirtoryhmät yhteisöön tapahtuvaa vientiä varten.

(3) Päätös 92/452/ETY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 92/452/ETY liitteessä:

1) Poistetaan yhdysvaltalaista ryhmää 96ID083 koskeva rivi.

2) Korvataan yhdysvaltalaista ryhmää 01WI098 koskeva rivi seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

3) Lisätään seuraava yhdysvaltalainen ryhmä:

">TAULUKON PAIKKA>"

4) Lisätään seuraava sveitsiläinen ryhmä:

">TAULUKON PAIKKA>"

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivästä tammikuuta 2003.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

Top