EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0009

2003/9/EY: Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevassa lisäpöytäkirjassa määrättyjen edellytysten täyttymisestä

OJ L 7, 11.1.2003, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/9(1)/oj

32003D0009

2003/9/EY: Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevassa lisäpöytäkirjassa määrättyjen edellytysten täyttymisestä

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0074 - 0075


Neuvoston päätös,

tehty 10 päivänä joulukuuta 2002,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevassa lisäpöytäkirjassa määrättyjen edellytysten täyttymisestä

(2003/9/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 87 artiklan 3 kohdan e alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta 29 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan assosiaatiosta tehty Eurooppa-sopimus(1) allekirjoitettiin 4 päivänä lokakuuta 1993.

(2) Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa määrätään, että sopimuksen voimaantuloa seuraavan viiden ensimmäisen vuoden aikana ja poiketen siitä, mitä kyseisen artiklan 1 kohdan iii alakohdassa määrätään, Tsekin tasavalta voi poikkeuksellisesti myöntää terästuotteille rakenneuudistukseen tarkoitettua valtion tukea, jos kyseinen tuki edistää sitä saavien yritysten kannattavuutta tavanomaisissa markkinaolosuhteissa rakenneuudistuskauden lopussa, jos kyseisen tuen määrä ja laajuus rajoitetaan tiukasti siihen määrään, joka on ehdottomasti tarpeen kannattavuuden palauttamiseksi, ja niitä vähennetään asteittain, ja jos rakenneuudistusohjelma liittyy Tsekin tasavallan kapasiteetin yleiseen järkeistämiseen ja vähentämiseen.

(3) Alkuperäinen viiden vuoden jakso päättyi 31 päivänä joulukuuta 1996.

(4) Tsekin tasavalta pyysi edellä mainitun ajanjakson pidentämistä helmikuussa 1998.

(5) On aiheellista pidentää kyseistä ajanjaksoa 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen kahdeksalla vuodella tai kunnes Tsekistä tulee Euroopan unionin jäsen, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aikaisempi.

(6) Yhteisö ja Tsekin tasavalta allekirjoittivat tätä varten 9 päivänä lokakuuta 2002 Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan, jota sovelletaan väliaikaisesti mainitusta päivästä lähtien.

(7) Lisäpöytäkirjan 1 artiklassa myönnetään pidennys edellä mainittuun ajanjaksoon edellyttäen, että lisäpöytäkirjan 2 ja 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(8) Lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti edellä mainitun ajanjakson pidentäminen edellyttää, että Tsekin tasavalta esittää komissiolle rakenneuudistusohjelman ja liiketoimintasuunnitelmat, jotka täyttävät Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset ja jotka Tsekin tasavallan kansallinen valtiontuen valvontaviranomainen (kilpailunsuojavirasto) on arvioinut ja hyväksynyt.

(9) Tsekin tasavalta esitti komissiolle kesäkuussa, heinäkuussa ja syyskuussa 2002 rakenneuudistusohjelman ja liiketoimintasuunnitelmat, jotka kilpailunsuojavirasto on arvioinut ja hyväksynyt.

(10) Lisäpöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti edellä mainitun ajanjakson pidentäminen edellyttää, että komissio suorittaa rakenneuudistusohjelmaa ja liiketoimintasuunnitelmia koskevan lopullisen arvion.

(11) Komissio on suorittanut lopullisen arvion rakenneuudistusohjelmasta ja liiketoimintasuunnitelmista, jotka Tsekin tasavalta on esittänyt. Arviointi osoittaa, että rakenneuudistustuki on tarpeen tiettyjen Tsekin tasavallan terästeollisuusyritysten kannattavuuden palauttamiseksi. Arviointi vahvistaa, että rakenneuudistusohjelma ja liiketoimintasuunnitelmat johtavat yritysten kannattavuuteen tavanomaisissa markkinaolosuhteissa rakenneuudistuskauden loppuun mennessä, että tuen määrä ja laajuus on rajoitettu tiukasti tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaan määrään ja että Tsekin tasavallan terästeollisuudelle myönnetty rakenneuudistustuki lopetetaan vuoden 2003 loppuun mennessä ja että rakenneuudistusohjelma liittyy Tsekin tasavallan kokonaistuotantokapasiteetin yleiseen järkeistämiseen ja vähentämiseen. Näin ollen arviointi osoittaa, että rakenneuudistusohjelma ja liiketoimintasuunnitelmat, jotka Tsekin tasavalta on esittänyt, täyttävät Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

(12) Näin ollen Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan 2 ja 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Tsekin tasavallan komissiolle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan nro 2 mukaisesti esittämät rakenneuudistusohjelma ja liiketoimintasuunnitelmat täyttävät pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. S. Møller

(1) EYVL L 360, 31.12.1994, s. 2.

Top