EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0047

Komission asetus (EY) N:o 47/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 liitteen I muuttamisesta

OJ L 7, 11.1.2003, p. 64–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 24 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 24 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Implisiittinen kumoaja 32008R0361 : This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/47/oj

32003R0047

Komission asetus (EY) N:o 47/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 liitteen I muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0064 - 0064


Komission asetus (EY) N:o 47/2003,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2003,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 545/2002(2), ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 2200/96 liitteessä I luetellaan kuluttajille tuoreina toimitettavat tuotteet, joille asetetaan laatuvaatimukset.

(2) Eri hedelmä- ja vihanneslajeja sisältäviä kuluttajille tarkoitettuja pakkauksia on ilmestynyt markkinoille yhä enemmän, koska niillä on kysyntää kuluttajien keskuudessa.

(3) Rehellinen kaupankäynti edellyttää, että samassa pakkauksessa myytävät tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat laadultaan samanlaisia. Siksi onkin aiheellista ulottaa luettelossa mainittuihin tuotteisiin sovellettavat kaupan pitämistä koskevat vaatimukset myös muihin tuotteisiin silloin, kun kyseiset tuotteet ovat myyntipakkauksissa sekoitettuina mainittuun luetteloon jo kuuluvien tuotteiden kanssa.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2200/96 liite I olisi näin ollen muutettava.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2200/96 liitteeseen I seuraava virke:

"Muut 1 artiklassa mainitut tuotteet silloin, kun ne ovat nettopainoltaan alle kolme kiloa painavissa myyntipakkauksissa sekoitettuina vähintään yhden tässä liitteessä mainitun tuotteen kanssa."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 84, 28.3.2002, s. 1.

Top