EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0045

Komission asetus (EY) N:o 45/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 oikaisemisesta

OJ L 7, 11.1.2003, p. 60–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2003; Implisiittinen kumoaja 32003R2295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/45/oj

32003R0045

Komission asetus (EY) N:o 45/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 oikaisemisesta

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0060 - 0060


Komission asetus (EY) N:o 45/2003,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2003,

tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 5/2001(2), ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 20 artiklan 1 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (ETY) N:o 1274/91(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1651/2001(4), italiankielisen toisinnon 12 artiklan 4 kohdan teksti on virheellinen. Näin ollen italiankielinen toisinto olisi oikaistava.

(2) Asetuksen (ETY) N:o 1274/91 viimeisimmän muutoksen mukaan tuotantotapa voidaan merkitä kaikkiin muniin eikä vain A-luokan muniin. Näin ollen ruotsinkielinen toisinto olisi tältä osin oikaistava.

(3) Tuotantotapa voidaan merkitä kaikkiin munia sisältäviin pakkauksiin eikä vain pieniin pakkauksiin. Näin ollen hollanninkielinen toisinto olisi tältä osin oikaistava.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oikaistaan asetus (ETY) N:o 1274/91 seuraavasti:

1) Ainoastaan italiankielisessä toisinnossa:

Poistetaan 12 artiklan 4 kohdasta sulkeissa oleva teksti "(entro un raggio di 20 km dal centro di imballaggio e)".

2) Ainoastaan ruotsinkielisessä toisinnossa:

Poistetaan 18 artiklan 1 kohdasta kolmannelta riviltä sanat "av klass A" ja "sådana".

3) Ainoastaan hollanninkielisessä toisinnossa:

Poistetaan 18 artiklan 1 kohdasta toiselta riviltä sana "kleine".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 173, 6.7.1990, s. 5.

(2) EYVL L 2, 5.1.2001, s. 1.

(3) EYVL L 121, 16.5.1991, s. 11.

(4) EYVL L 220, 15.8.2001, s. 5.

Top