Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0593

2002/593/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä spirodiklofeeni- ja dimoksistrobiini-tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2693)

OJ L 192, 20.7.2002, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 279 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 152 - 153

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/593/oj

32002D0593

2002/593/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä spirodiklofeeni- ja dimoksistrobiini-tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2693)

Virallinen lehti nro L 192 , 20/07/2002 s. 0060 - 0061


Komission päätös,

tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä spirodiklofeeni- ja dimoksistrobiini-tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2693)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/593/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/18/EY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2) Saksassa toimiva Bayer AG toimitti 23 päivänä elokuuta 2001 Alankomaiden viranomaisille spirodiklofeeni-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva BASF toimitti dimoksistrobiini-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille 28 päivänä marraskuuta 2001.

(3) Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseisiä tehoaineita koskeva asiakirja-aineisto näyttää ensimmäisen tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Asiakirja-aineisto näyttää sisältävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt, yhteen kyseessä olevaa tehoainetta sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät tietovaatimukset. Tämän jälkeen hakijat toimittivat asiakirja-aineiston direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(4) Tämän päätöksen tarkoituksena on varmistaa muodollisesti yhteisön tasolla, että asiakirja-aineisto täyttää periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset ja direktiivin liitteessä III säädetyt, vähintään yhteen kyseessä olevaa tehoainetta sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät tietovaatimukset.

(5) Tämän päätöksen tarkoituksena ei ole estää komissiota pyytämästä hakijalta lisätietojen toimittamista esitteleväksi jäsenvaltioksi nimitetylle jäsenvaltiolle asiakirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi.

(6) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittuja tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot, jotka toimitettiin komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisten tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttävät periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset.

Asiakirja-aineistot täyttävät myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt, yhteen tehoainetta sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät tietovaatimukset ehdotettujen käyttötarkoitusten osalta.

2 artikla

Esittelevien jäsenvaltioiden on tutkittava kyseessä olevat asiakirja-aineistot yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään vuoden kuluttua tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tutkimustensa päätelmät, mahdolliset suositukset tehoaineen lisäämisestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 55, 26.2.2002, s. 29.

LIITE

TEHOAINEET, JOITA TÄMÄ PÄÄTÖS KOSKEE

>TAULUKON PAIKKA>

Top