Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1315

Komission asetus (EY) N:o 1315/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

OJ L 192, 20.7.2002, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 251 - 251
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 106 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 106 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; Implisiittinen kumoaja 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1315/oj

32002R1315

Komission asetus (EY) N:o 1315/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 192 , 20/07/2002 s. 0024 - 0024


Komission asetus (EY) N:o 1315/2002,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2585/2001(2), ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 720/2002(4), 63 artiklassa säädetään toimituspäivistä tislaamoon toimittamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.

(2) Portugalissa interventioelimen ottaessa haltuun eri tislauksista saatua alkoholia tislaajat toimittavat tuotteen interventioelimelle, joka varastoi sen hallinnoimissaan tiloissa. Yhteisö myy näin varastoidun alkoholin myöhemmin tarjouskilpailuilla.

(3) Viimeisellä ajanjaksolla tarjouskilpailuja ei voitu järjestää, ja interventioelimen varastotilat ovat täynnä. Tästä syystä Portugalin interventioelin, joka ei ole vielä saanut järjestettyä uusia tiloja, on pyytänyt tislaajia säilyttämään alkoholin omissa tiloissaan. Tislaajien varastointikapasiteetti on hiljalleen käytetty loppuun, eivätkä tislaajat ole voineet ottaa vastaan kaikkea viiniä, jonka tuottajat toimittavat komission asetuksen (EY) N:o 378/2002(5) 1 artiklassa tarkoitettuun tislaukseen.

(4) Tämän vuoksi on tarpeen jatkaa toimitusaikaa Portugalissa, jotta toimet voidaan saattaa loppuun, eikä toimijoita rankaista 30 päivän kesäkuuta jälkeen tehdyistä toimituksista. Vaikuttaa aiheelliselta sallia toimitusten jatkuminen, jotta toimitukset eivät jatku seuraavalle viinivuodelle.

(5) Tätä muutosta on sen vuoksi tarpeen soveltaa takautuvasti 1 päivästä heinäkuuta 2002. Takautuva soveltaminen ei aseta toimijoiden oikeutettuja odotuksia kyseenalaisiksi, koska se koskee ainoastaan toimitusajan pidennystä.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään asetuksen (EY) N:o 1623/2000 63 artiklan 9 kohta seuraavasti: "Viinivuonna 2001-2002 asetuksen (EY) N:o 378/2002 1 artiklassa tarkoitettua tislausta koskeviin, Portugalissa tehtyihin sopimuksiin sisältyviä viinejä voidaan kuitenkin toimittaa 31 päivään heinäkuuta 2002 asti."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10.

(3) EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45.

(4) EYVL L 112, 27.4.2002, s. 3.

(5) EYVL L 60, 1.3.2002, s. 22.

Top