EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1065

Komission asetus (EY) N:o 1065/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

OJ L 162, 20.6.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1065/oj

32002R1065

Komission asetus (EY) N:o 1065/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 162 , 20/06/2002 s. 0017 - 0018


Komission asetus (EY) N:o 1065/2002,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002,

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Viljojen tukeen sovellettava korjauskerroin vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1028/2002(3).

(2) Tällä hetkellä voimassa oleva viljojen tukeen sovellettava korjauskerroin olisi muutettava tämän päivän cif-hintojen ja cif-termiiniostohintojen perusteella ja ottaen huomioon markkinoiden odotettavissa oleva kehitys.

(3) Korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä noudattaen. Kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92, 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin muutetaan liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 155, 14.6.2002, s. 52.

LIITE

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 19 päivänä kesäkuuta 2002 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Huom.

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6).

Muut määräpaikat:

C01 Kaikki määräpaikat, Puola, Liettua, Viro ja Latvia pois lukien.

C03 Puola, Tsekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Unkari, Norja, Färsaaret, Islanti, Venäjä, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Slovenia, entisen Jugoslavian alue pois lukien Slovenia, Kroatia ja Bosnia ja Hertsegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaidzan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Kirgisistan, Uzbekistan, Tadzikistan, Turkmenistan, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypti, Malta, Kypros ja Turkki.

C04 Kaikki määräpaikat, Liettua, Viro ja Latvia pois lukien.

C05 Unkari.

C08 Kaikki määräpaikat, Algeria, Saudi-Arabia, Bahrain, Kypros, Egypti, Arabiemiirikunnat, Malta, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Qatar, Syyria, Tunisia ja Jemen pois lukien.

Top