Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2756

Komission asetus (EY) N:o 2756/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1999 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta

OJ L 345, 19.12.1998, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2756/oj

31998R2756

Komission asetus (EY) N:o 2756/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1999 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta

Virallinen lehti nro L 345 , 19/12/1998 s. 0031 - 0035


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2756/98,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,

yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1999 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2435/98 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 (3), ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3491/93 (4) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3492/93 (5) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä T Osekin tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3296/94 (6) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3297/94 (7) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3382/94 (8) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3383/94 (9) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annetuista tietyistä myönnytyksistä ja Viron, Latvian ja Liettuan kanssa tehdyissä vapaakauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevissa sopimuksissa määrättyjen tiettyjen maataloutta koskevien myönnytysten autonomisesta ja väliaikaisesta mukauttamisesta Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 7 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1926/96 (10) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo, että

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana maataloudesta tehdyssä sopimuksessa (11) yhteisö sitoutui avaamaan tariffikiintiön, joka ei ole maakohtainen; yhteisön ja Keski-Euroopan maiden välisillä Eurooppa-sopimuksilla mahdollistetaan etuuskohteluun perustuva pääsy yhteisön markkinoille,

yhteisö on lisäksi säätänyt tariffikiintiöstä lampaan- ja vuohenlihan tuonnissa Virosta, Latviasta ja Liettuasta asetuksen (EY) N:o 1926/96 nojalla,

komission on avattava vuodelle 1999 nämä tariffikiintiöt, joita on hallinnoitava komission asetuksessa (EY) N:o 1439/95 (12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1764/98 (13), vahvistettujen sääntöjen mukaisesti,

olisi vahvistettava teuraspaino tariffikiintiöiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi; lisäksi tiettyjen tariffikiintiöiden yhteydessä sallitaan mahdollisuus tuoda joko eläviä eläimiä tai lihaa; tämän vuoksi tarvitaan muuntokerroin,

asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädetään erityisesti autonomisesta ja väliaikaisesta tullinalennuksesta ja tiettyjen tuontikiintiöiden lisäyksestä assosiointisopimuksen tehneistä Itä-Euroopan maista; lisäksi säädetään CN-koodiin 0104 20 10 kuuluvien puhdasrotuisten jalostukseen tarkoitettujen vuohien tuonnista Unkarin, Puolan, Slovakian, T Osekin tasavallan ja Bulgarian tariffikiintiössä; tämän vuoksi on tarpeen poiketa tietyistä asetuksessa (EY) N:o 1439/95 vahvistetuista soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1999 osalta, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella avataan yhteisön tariffikiintiöt lampaan- ja vuohenliha-alalla ja säädetään eräistä poikkeuksista asetukseen (EY) N:o 1439/95 1 päivän tammikuuta 31 päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi.

2 artikla

CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja 0204 kuuluvien liitteissä mainituista maista peräisin olevien lampaiden, vuohien, lampaanlihan ja vuohenlihan sekä CN-koodiin 0104 20 10 kuuluvien elävien puhdasrotuisten jalostukseen tarkoitettujen vuohien tuonnissa Unkarin, Puolan, Slovakian, T Osekin tasavallan ja Bulgarian osalta sovellettavat tullit on suspendoitava tai alennettava tässä asetuksessa säädetyiksi määräajoiksi, säädetyille tasoille ja säädettyjen tariffikiintiöiden rajoissa.

3 artikla

1. CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainona ilmaistun lihan määrät, joiden osalta tietyistä toimittajamaista peräisin olevaan tuontiin sovellettava tulli suspendoidaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä I.

2. CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja 0204 ja lisäksi Unkarin, Puolan, Slovakian, T Osekin tasavallan ja Bulgarian osalta CN-koodiin 0104 20 10 kuuluvien elävien eläinten ja teuraspainona ilmaistun lihan määrät, joiden osalta tietyistä toimittajamaista peräisin olevaan tuontiin sovellettava tulli alennetaan 0 prosentin tulliksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä II.

3. CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90 kuuluvien elävien eläinten elopainona ilmaistun lihan määrät, joiden osalta tietyistä toimittajamaista peräisin olevaan tuontiin sovellettava tulli alennetaan 10 prosentin arvotulliksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä III.

4. CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90 kuuluvien elävien eläinten elopainona ilmaistun lihan määrät, joiden tuontiin sovellettava tulli alennetaan 10 prosentin arvotulliksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä IV olevassa A osassa.

5. CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainona ilmaistun lihan määrät, joiden tuontiin sovellettava tulli suspendoidaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä IV olevassa B osassa.

4 artikla

1. Edellä 3 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2. Edellä 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II B osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

1. Edellä 3 artiklassa teuraspainolla tarkoitetaan luullisen lihan painoa sellaisenaan sekä luuttoman lihan painoa, joka on kertoimella muunnettu luulliseksi lihaksi. Tätä tarkoitusta varten 55 kilogrammaa luutonta lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa kuin vohlanlihaa vastaa 100 kilogrammaa luullista lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa kuin vohlanlihaa ja 60 kilogrammaa luutonta karitsan- tai vohlanlihaa vastaa 100 kilogrammaa luullista karitsan- tai vohlanlihaa.

2. Jos yhteisön ja tiettyjen toimittajamaiden assosiointisopimuksissa määrätään mahdollisuudesta tuoda liha joko elävien eläinten tai lihan muodossa, 100 kilogrammaa eläviä eläimiä vastaa 47 kilogrammaa lihaa.

6 artikla

Poiketaan asetuksesta (EY) N:o 1439/95 seuraavasti:

1. Osaston II A kohtaa sovelletaan soveltuvin osin CN-koodiin 0104 20 10 kuuluvien tuotteiden tuontiin Unkarin, Puolan, Slovakian, T Osekin tasavallan ja Bulgarian osalta.

2. Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan CN-koodin 0104 20 90 jälkeen "ja Unkarin, Puolan, Slovakian, T Osekin tasavallan ja Bulgarian osalta CN-koodi 0104 20 10".

3. Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Asetuksen (ETY) N:o 1440/95 liitteessä II ja myöhemmissä vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa asetuksissa tarkoitetuille määrille myönnettyjen tuontitodistusten 24 kohdassa on oltava ainakin yksi seuraavista merkinnöistä:

- Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Äáóìüò ðåñéïñéæüìåíïò óôï ìçäÝí [åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉÉ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìåôáãåíÝóôåñùí êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá äáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç]

- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)

- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]

- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]

- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter)".

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 328, 30.12.1995, s. 31

(2) EYVL L 303, 13.11.1998, s. 1

(3) EYVL L 312, 20.11.1998, s. 1

(4) EYVL L 319, 21.12.1993, s. 1

(5) EYVL L 319, 21.12.1993, s. 4

(6) EYVL L 341, 30.12.1994, s. 14

(7) EYVL L 341, 30.12.1994, s. 17

(8) EYVL L 368, 31.12.1994, s. 1

(9) EYVL L 368, 31.12.1994, s. 5

(10) EYVL L 254, 8.10.1996, s. 1

(11) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22

(12) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7

(13) EYVL L 223, 11.8.1998, s. 4

LIITE I

VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA Järjestysnumero 09.4033

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA (tonnia teuraspainona)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 3 KOHDASSA Järjestysnumero 09.4035

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

A. VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 4 KOHDASSA Järjestysnumero 09.4036

>TAULUKON PAIKKA>

B. VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 5 KOHDASSA Järjestysnumero 09.4037

>TAULUKON PAIKKA>

Top