Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2268

Komission asetus (EY) N:o 2268/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 913/97 muuttamisesta seitsemännentoista kerran

OJ L 284, 22.10.1998, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/1998; Implisiittinen kumoaja 398R2375

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2268/oj

31998R2268

Komission asetus (EY) N:o 2268/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 913/97 muuttamisesta seitsemännentoista kerran

Virallinen lehti nro L 284 , 22/10/1998 s. 0023 - 0024


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2268/98,

annettu 21 päivänä lokakuuta 1998,

poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 913/97 muuttamisesta seitsemännentoista kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo, että

klassisen sikaruton puhjettua tietyillä Espanjan tuotantoalueilla tämän jäsenvaltion osalta on säädetty poikkeuksellisista sianlihamarkkinoiden tukitoimenpiteistä komission asetuksessa (EY) N:o 913/97 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2141/98 (4),

eläinlääkinnällisten ja kaupallisten rajoitusten jatkamisen vuoksi olisi lisättävä toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien porsaiden määrää, jotta poikkeuksellisia toimenpiteitä voisi jatkaa 2 päivästä lokakuuta 1998, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 913/97 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä lokakuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1

(2) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105

(3) EYVL L 131, 23.5.1997, s. 14

(4) EYVL L 270, 7.10.1998, s. 10

LIITE

"LIITE I

Eläinten enimmäismäärä yhteensä 6 päivästä toukokuuta 1997:

>TAULUKON PAIKKA>

Top