Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0564

98/564/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1998, neuvoston päätöksen 98/256/EY muuttamisesta tiettyjen BSE:hen liittyvien kiireellisten suojatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2974) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 273, 9.10.1998, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/564/oj

31998D0564

98/564/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1998, neuvoston päätöksen 98/256/EY muuttamisesta tiettyjen BSE:hen liittyvien kiireellisten suojatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2974) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 273 , 09/10/1998 s. 0037 - 0037


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä lokakuuta 1998,

neuvoston päätöksen 98/256/EY muuttamisesta tiettyjen BSE:hen liittyvien kiireellisten suojatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2974) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (98/564/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

tietyistä BSE:hen liittyvistä kiireellisistä suojatoimenpiteistä sekä päätöksen 94/474/EY muuttamisesta ja päätöksen 96/239/EY kumoamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1998 tehtyä neuvoston päätöstä 98/256/EY (3) sovelletaan 15 päivästä huhtikuuta 1998, jolloin se annettiin tiedoksi jäsenvaltioille,

on aiheellista sallia aineksen toimittaminen tutkimustarkoituksiin Yhdistyneestä kuningaskunnasta muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden virallisesti tunnustettuihin laboratorioihin erityisesti testien kehittämiseksi naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) diagnooseja varten, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 98/256/EY seuraavasti:

1) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan c alakohta seuraavasti:

"c) Yhdistyneessä kuningaskunnassa teurastetuista nautaeläimistä saatuja, BSE:n tutkimukseen ja BSE:n diagnostisiin testeihin tarkoitettuja näytteitä Weybridgessä sijaitsevasta Veterinary Laboratory Agencysta virallisesti hyväksyttyihin laitoksiin."

2) Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "1 kohdassa" ilmaisulla "1 kohdan a ja b alakohdassa".

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13

(2) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49

(3) EYVL L 113, 15.4.1998, s. 32

Top