EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0829

97/829/EY, EHTY, Euratom: Komission päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1997, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 1997 sovellettavista korjauskertoimista

OJ L 343, 13.12.1997, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/829/oj

31997D0829

97/829/EY, EHTY, Euratom: Komission päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1997, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 1997 sovellettavista korjauskertoimista

Virallinen lehti nro L 343 , 13/12/1997 s. 0027 - 0029


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä joulukuuta 1997,

kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 1997 sovellettavista korjauskertoimista (97/829/EHTY, EY, Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja viimeksi muutettu asetuksella (Euratom, EHTY, EY) N:o 2485/96 (2), ja erityisesti sen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksella (EHTY, EY, Euratom) N:o 1785/97 (3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 1997 kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet,

viime kuukausien aikana komissio on tehnyt useita mukautuksia kyseisiin korjauskertoimiin (4) henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan mukaisesti, ja

olisi mukautettava 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 1997 tiettyjä kyseisistä korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon komission käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolmansien maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka on määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuuttakurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi kuin viisi prosenttia edellisen vahvistukseen tai mukauttamiseen verrattuna,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 1997 alkaen liitteen mukaisesti.

Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit ovat samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden osalta, joka edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua päivämäärää.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta

Hans VAN DEN BROEK

Komission jäsen

(1) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1

(2) EYVL L 338, 28.12.1996, s. 1

(3) EYVL L 254, 17.9.1997, s. 1

(4) EYVL L 236, 27.8.1997, s. 23

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top