Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2048

Komission asetus (EY) N:o 2048/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 996/97 muuttamisesta

OJ L 287, 21.10.1997, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 386 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 171 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 64 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2048/oj

31997R2048

Komission asetus (EY) N:o 2048/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 996/97 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 287 , 21/10/1997 s. 0010 - 0010


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2048/97,

annettu 20 päivänä lokakuuta 1997,

korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 996/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 3 päivänä kesäkuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 996/97 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

Argentiina on nimennyt viranomaisen, joka on vastuussa aitoustodistusten antamisesta; tämän vuoksi on muutettava asetuksen (EY) N:o 936/97 ja (EY) N:o 996/97 liite II,

ON ANTANUT SEURAAVAN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 936/97 ja asetuksen (EY) N:o 996/97 liitteessä II nimetty viranomainen "Secretaría de agricultura, ganadería y pesca" viranomaisella "Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentacíon".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä heinäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10

(2) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 6

Top