Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1997_272_R_0045_015

NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä syyskuuta 1997, osapuolten konferenssin päätöksen III/1 mukaisen muutoksen hyväksymisestä yhteisön puolesta vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevaan yleissopimukseen (Baselin yleissopimus)

OJ L 272, 4.10.1997, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

21997A1004(01)

Muutos vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevaan Baselin yleissopimukseen

Virallinen lehti nro L 272 , 04/10/1997 s. 0046 - 0046


LIITE

MUUTOS VAARALLISTEN JÄTTEIDEN MAAN RAJAN YLITTÄVIEN SIIRTOJEN JA KÄSITTELYN VALVONTAA KOSKEVAAN BASELIN YLEISSOPIMUKSEEN

Uusi johdanto-osan 7 a kappale

Tunnustavat, että vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävät, erityisesti kehitysmaihin tapahtuvat siirrot ovat vakava uhka tässä yleissopimuksessa edellytetyn vaarallisten jätteiden ympäristöä suojelevan huollon kannalta.

Uusi 4 a artikla

1. Liitteessä VII luetellut osapuolet kieltävät kaikki liitteen IV A kohdassa mainittuja tarkoituksia varten toteutettavat vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävät siirrot valtioihin, joita ei ole lueteltu liitteessä VII.

2. Liitteessä VII luetellut osapuolet lopettavat vähitellen 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä ja kieltävät kyseisestä päivästä lähtien kaikki liitteen IV B kohdassa mainittuja tarkoituksia varten toteutettavat, yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävät siirrot valtioihin, joita ei ole lueteltu liitteessä VII. Tällaiset maan rajan ylittävät siirrot kielletään ainoastaan, jos kyseisiä jätteitä yleissopimuksen mukaan pidetään vaarallisina.

Uusi liite VII

Osapuolina olevat ja muut OECD:n jäsenvaltiot, EY ja Liechtenstein.

Top