Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1515

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1515/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, omenoiden perus- ja ostohinnan alentamista markkinointivuoden 1996/97 osalta markkinointivuodeksi 1995/96 vahvistetun interventiokynnyksen ylittymisen vuoksi

OJ L 189, 30.7.1996, p. 97–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1515/oj

31996R1515

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1515/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, omenoiden perus- ja ostohinnan alentamista markkinointivuoden 1996/97 osalta markkinointivuodeksi 1995/96 vahvistetun interventiokynnyksen ylittymisen vuoksi

Virallinen lehti nro L 189 , 30/07/1996 s. 0097 - 0098


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1515/96,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996,

omenoiden perus- ja ostohinnan alentamista markkinointivuoden 1996/97 osalta markkinointivuodeksi 1995/96 vahvistetun interventiokynnyksen ylittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1363/95 (2), ja erityisesti sen 16 b artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 1900/94 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1821/95 (4), omenoiden interventiokynnykseksi vahvistettiin 281 700 tonnia markkinointivuoden 1995/96 osalta; jos omenien ja kukkakaalien interventiokynnyksen käyttöön ottamisesta 27 päivänä huhtikuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1121/89 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1327/95 (6), 2 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti markkinointivuoden aikana omenoiden osalta toteutetut interventiotoimenpiteet koskevat määriä, jotka ylittävät tälle tuotteelle kyseiseksi markkinointivuodeksi vahvistetun interventiokynnyksen, omenoiden seuraavaksi markkinointivuodeksi vahvistettua perus- ja ostohintaa alennetaan 1 prosentilla jokaista interventiokynnyksen ylittävää 86 500 tonnin erää kohti,

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella yhteisössä markkinointivuonna 1995/96 toteutetut interventiotoimenpiteet kohdistuivat 609 512 tonniin; komissio totesi kyseiseksi markkinointivuodeksi vahvistetun interventiokynnyksen ylittyneen 327 812 tonnilla,

edeltävästä seuraa, että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1542/95 (7) vahvistettua omenoiden perus- ja ostohintaa on alennettava 3 prosentilla, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Alennetaan asetuksessa (EY) N:o 1542/95 markkinointivuodeksi 1996/97 vahvistettua omenoiden perus- ja ostohintaa 3 prosentilla ja vahvistetaan ne liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 118, 20.5.1972, s. 1

(2) EYVL N:o L 132, 16.6.1995, s. 8

(3) EYVL N:o L 194, 29.7.1994, s. 14

(4) EYVL N:o L 175, 27.7.1995, s. 31

(5) EYVL N:o L 118, 29.4.1989, s. 21

(6) EYVL N:o L 128, 13.6.1995, s. 8

(7) EYVL N:o L 148, 30.6.1995, s. 23

LIITE

MARKKINOINTIVUODEN 1996/97 PERUS- JA OSTOHINTA MARKKINOINTIVUODEKSI 1995/96 VAHVISTETUN INTERVENTIOKYNNYKSEN YLITTYMISEN VUOKSI

Omenat

>TAULUKON PAIKKA>

Top