Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1505

Komission asetus (EY) N:o 1505/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

OJ L 189, 30.7.1996, p. 79–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 307 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 133 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 133 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1505/oj

31996R1505

Komission asetus (EY) N:o 1505/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 189 , 30/07/1996 s. 0079 - 0079


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1505/96,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996,

siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2916/95 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2916/95, ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2783/75 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2916/95, ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1385/96 (6), vahvistetaan lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialan tuonnissa sovellettavat lisätullit,

komission asetuksella (ETY) N:o 1251/96 (7) on Maailman kauppajärjestön yhteydessä avattu uusia tariffikiintiöitä tietyille siipikarjanliha-alan tuotteille; lisätullien perimistä ei voida edellyttää näiden kiintiöiden mukaisesti tapahtuvan tuonnin osalta,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat munien ja siipikarjanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

Liitteessä I vahvistettuja lisätulleja ei sovelleta komission asetusten (EY) N:o 1431/94 (*), (EY) N:o 1474/95 (**) ja (EY) N:o 1251/96 (***) mukaisesti tapahtuvaan tuontiin.

(*) EYVL N:o L 156, 23.6.1994, s. 9

(**) EYVL N:o L 145, 29.6.1995, s. 19

(***) EYVL N:o L 161, 29.6.1995, s. 136"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 49

(2) EYVL N:o L 305, 19.12.1995, s. 49

(3) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 77

(4) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 104

(5) EYVL N:o L 145, 29.6.1995, s. 47

(6) EYVL N:o L 179, 18.7.1996, s. 29

(7) EYVL N:o L 161, 29.6.1996, s. 136

Top