Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2019C0314(01)

ETA-sopimuksen liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen 21 artiklan 7 kohdan mukainen EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta)

OJ C 97, 14.3.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 97/3


ETA-sopimuksen liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen 21 artiklan 7 kohdan mukainen EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta)

(2019/C 97/03)

ETA-sopimuksen liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta) 21 artiklan 7 kohdassa säädetään, että jokaisen EFTAn jäsenvaltion on ilmoitettava EFTAn valvontaviranomaiselle, jäljempänä ’valvontaviranomainen’, antamistaan laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat mainitun säädöksen III luvun soveltamisalaan kuuluvien muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen myöntämistä.

Valvontaviranomaisen tehtävänä on julkaista asianmukainen ilmoitus, jossa mainitaan Islannin, Liechtensteinin ja Norjan hyväksymät muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen nimikkeet sekä tarvittaessa muodollista pätevyyttä osoittavan asiakirjan antava elin, asiakirjaan liitettävä todistus ja sitä vastaava ammattinimike, jotka mainitaan kyseisen säädöksen liitteessä V olevassa 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdassa.

Koska Norja on ilmoittanut muutoksista, jotka koskevat lääketieteen erikoisalojen nimikkeitä, valvontaviranomainen julkaisee säädöksen 21 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

Lääketieteen erikoisalojen nimikkeet

Norja on ilmoittanut seuraavista muutoksista, jotka koskevat lääketieteen erikoisalojen nimikkeitä (direktiivin 2005/36/EY liitteessä V oleva 5.1.3 kohta):

Maa

Nimike

Suu- ja leukakirurgia (lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutus)

Norge

 


Maa

Nimike

Leukakirurgia (lääkärin peruskoulutus)

Norge

Maxillofacial kirurgi


Top