Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0745

Asia T-745/18: Kanne 20.12.2018 – Covestro Deutschland v. komissio

OJ C 82, 4.3.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/57


Kanne 20.12.2018 – Covestro Deutschland v. komissio

(Asia T-745/18)

(2019/C 82/69)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Küper, J. Otter, C. Anger ja M. Goldberg)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan tukiohjelmasta SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN), jonka Saksa on myöntänyt peruskuormasähkön kuluttajille StromNEV-asetuksen [(Stromnetzentgeldverordnung)] 19 §:n nojalla, 28.5.2018 annetun komission päätöksen (EU) 2019/56 (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 3166) ja erityisesti sen katsomisen valtiontueksi, että tietyt peruskuormasähkön kuluttajat oli vapautettu kokonaan verkkomaksuista vuosina 2012 ja 2013, sen toteamisen sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määräyksen sen takaisinperimiseksi välittömästi edunsaajilta StromNEV:n, sellaisena kuin se oli voimassa 3.9.2010, 19 §:n 2 momentin toiseen virkkeeseen perustuvan vähimmäisosuussääntelyn mukaisesti, ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu menettelyn liialliseen kestoon

Ensimmäisessä kanneperusteessa kantaja vetoaa siihen, että 62 kuukauden pituinen menettelyn kesto oli yli kaksinkertainen valtiontukisääntöjen soveltamismenettelyyn liittyvän asetuksen (1) 9 artiklan 6 kohdassa asetettuun ohjeelliseen määräaikaan nähden.

2.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan vapauttaminen verkkomaksuista ei merkitse SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea

Toisessa kanneperusteessa väitetään, ettei mitään erityiskohtelua ole ollut, sillä peruskuormasähkön kuluttajien aiheuttaman verkkoa vakauttavan vaikutuksen vuoksi asianmukainen vastike on olemassa. Vapautusta ei ole myöskään rahoitettu julkisista varoista.

3.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu sisämarkkinoille soveltuvuuteen (perustelu SEUT 107 artiklan 3 kohta)

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, että peruskuormasähkön kuluttajien vapauttaminen kokonaan verkkomaksuista estää Saksan elinkeinoelämän vakavaa vaarantumista. Erityisesti energiaintensiivisten teollisuudenalojen on säilyttävä kilpailukykyisinä ja niiden siirtyminen muihin maihin on ehkäistävä.

4.

Neljäs kanneperuste, joka koskee takaisinperintäpäätöstä

Neljännen kanneperusteen puitteissa vedotaan siihen, että vähimmäisosuuden, joka on StromNEV:n, sellaisena kuin se oli voimassa 3.8.2011 asti, 19 §:n 2 momentin mukaisesti 20 prosenttia julkaistusta verkkomaksusta, takaisinperiminen on mielivaltaista ja syrjimättömyyskiellon vastaista.

Siinä väitetään myös, että ainoastaan verkkomaksujen määrittämisellä fyysisen reitin menetelmällä voidaan taata kausaliteettiperiaatteen noudattaminen ja kohtuullisten ja syrjimättömien verkkomaksujen maksaminen.

Takaisinperintämääräyksellä loukataan myös syrjimättömyysperiaatetta siltä osin kuin komissio ei viitannut StromNEV:n 32 §:n 3 momentin siirtymäsäännökseen.

Lopuksi väitetään, että peruskuormasähkön kuluttajat ja StromNEV:n 19 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut epätyypilliset verkonkäyttäjät poikkeavat toisistaan huomattavasti. Se, että molempien verkon käyttäjäryhmien pitää maksaa vähintään 20 prosentin vähimmäismaksu eroavaisuuksista huolimatta, ei ole objektiivisesti perusteltua.


(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annettu neuvoston asetus (EU) 2015/1589 (EUVL 2015, L 248, s. 9).


Top