Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0339

Yhdistetyt asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid v. komissio (Ympäristö — Asetus (EU) 2016/646 — Kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) — Päästöjen enimmäisarvojen (NTE) määrittäminen typen oksidien päästöille todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testausmenettelyssä — Kumoamiskanne — Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta rajoittaa määrättyjen ajoneuvojen liikennöintiä — Toimi koskee kantajia suoraan — Tutkittavaksi ottaminen — Komission toimivallan puuttuminen — Ylempien oikeussääntöjen noudattaminen — Kumoamisen ajallisten vaikutusten mukauttaminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Korvaus väitetystä imagolle ja maineelle aiheutetusta vahingosta)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.12.2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid v. komissio

(Yhdistetyt asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16) (1)

((Ympäristö - Asetus (EU) 2016/646 - Kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) - Päästöjen enimmäisarvojen (NTE) määrittäminen typen oksidien päästöille todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) testausmenettelyssä - Kumoamiskanne - Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta rajoittaa määrättyjen ajoneuvojen liikennöintiä - Toimi koskee kantajia suoraan - Tutkittavaksi ottaminen - Komission toimivallan puuttuminen - Ylempien oikeussääntöjen noudattaminen - Kumoamisen ajallisten vaikutusten mukauttaminen - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Korvaus väitetystä imagolle ja maineelle aiheutetusta vahingosta))

(2019/C 82/48)

Oikeudenkäyntikieli: espanja ja ranska

Asianosaiset

Kantaja asiassa T-339/16: Ville de Paris (Pariisin kaupunki, Ranska) (edustaja: asianajaja J. Assous)

Kantaja asiassa T-352/16: Ville de Bruxelles (Brysselin kaupunki, Belgia) (edustajat: asianajajat M. Uyttendaele ja S. Kaisergruber)

Kantaja asiassa T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Madridin kaupunki, Espanja) (edustaja: asianajaja F. Zunzunegui Pastor)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano ja J.-F. Brakeland)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä SEUT 263 artiklaan perustuvat vaatimukset kumota asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 20.4.2016 annettu komission asetus (EU) N:o 2016/646 (EUVL 2016, L 109, s. 1) ja toisaalta SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus sen vahingon korvaamisesta, jota ville de Paris’lle on aiheutunut mainitun asetuksen antamisen johdosta.

Tuomiolauselma

1)

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 20.4.2016 annetun komission asetuksen (EU) N:o 2016/646 liitteessä II oleva 2 kohta kumotaan siltä osin kuin siinä määritetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta 18.7.2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä III A olevassa 2.1.1 ja 2.1.2 kohdassa esitetty epäpuhtauden vaatimustenmukaisuuden tunnusluku CF pollutant ja väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku CF pollutant typen oksidien massalle.

2)

Kanteet hylätään muilta osin.

3)

Tämän tuomiolauselman 1 kohdassa kumotun säännöksen vaikutukset pidetään voimassa siihen saakka, kunnes kohtuullisessa ajassa on annettu uusi säännöstö, jolla nämä säännökset korvataan, ja tämä aika ei voi ylittää 12 kuukautta tämän tuomion voimaantulosta laskettuna.

4)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Ville de Paris’n, Ville de Bruxellesin ja Ayuntamiento de Madridin oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 314, 29.8.2016.


Top