Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9032

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9032 – E.ON/Helen/Virta) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

OJ C 420, 20.11.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 420/7


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9032 – E.ON/Helen/Virta)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 420/04)

1.   

Komissio vastaanotti 13. marraskuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

E.ON SE tytäryhtiönsä E.ON Drive Infrastructure GmbH välityksellä (E.ON, Saksa)

Helen Oy (Helen, Suomi)

Liikennevirta Oy (Virta, Suomi).

E.ON ja Helen hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Virta.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

E.ON keskittyy liiketoiminnassaan seuraaviin kolmeen osa-alueeseen: i) sähkön tuottaminen uusiutuvista energialähteistä, ii) energian jakeluverkot ja iii) asiakasratkaisut (myös sähkön ja kaasun vähittäismyynti). Lisäksi E.ON tarjoaa sähköisen liikkuvuuden palveluja, kuten sähköajoneuvojen latausasemia useissa EU:n jäsenvaltioissa.

Helenin liiketoiminta koostuu pääasiassa sähköntuotannosta, kaukolämmöstä ja -jäähdytyksestä sekä energian jakelusta ja myynnistä. Lisäksi Helen tarjoaa monenlaisia palveluja, jotka liittyvät pienimuotoiseen energiantuotantoon ja asiakkaiden omaan energiankulutukseen. Se on vuodesta 2012 lähtien tarjonnut myös sähköajoneuvojen latauspisteitä Suomessa.

Virta tarjoaa monenlaisia sähköajoneuvojen lataamiseen liittyviä palveluja. Se toimii ensi sijassa Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös Islannissa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä, Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9032 – E.ON/Helen/Virta

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top