Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1112(01)

Euroopan unionin sekä itäisen ja eteläisen Afrikan maiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artiklan mukainen komission ilmoitus alkuperätuotteiden määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä – Kumulaatio Mauritiuksen tasavallan, Botswanan tasavallan, Kamerunin tasavallan, Guinean tasavallan, Kenian tasavallan, Lesothon kuningaskunnan, Madagaskarin tasavallan, Mosambikin tasavallan, Namibian tasavallan, Seychellien tasavallan, Etelä-Afrikan tasavallan, Eswatinin kuningaskunnan, Zimbabwen tasavallan sekä Alankomaiden kuningaskunnan merentakaisten maiden ja alueiden välillä

OJ C 407, 12.11.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/4


Euroopan unionin sekä itäisen ja eteläisen Afrikan maiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artiklan mukainen komission ilmoitus alkuperätuotteiden määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

Kumulaatio Mauritiuksen tasavallan, Botswanan tasavallan, Kamerunin tasavallan, Guinean tasavallan, Kenian tasavallan, Lesothon kuningaskunnan, Madagaskarin tasavallan, Mosambikin tasavallan, Namibian tasavallan, Seychellien tasavallan, Etelä-Afrikan tasavallan, Eswatinin kuningaskunnan, Zimbabwen tasavallan sekä Alankomaiden kuningaskunnan merentakaisten maiden ja alueiden välillä

(2018/C 407/05)

Euroopan unionin, jäljempänä ’unioni’, sekä itäisen ja eteläisen Afrikan, jäljempänä ’ESA-valtiot’, välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’väliaikainen talouskumppanuussopimus’, pöytäkirjassa 1 olevassa 4 artiklassa määrätään ESA-valtioiden kumulaatiosta.

Tällaisen kumulaation ansiosta ESA-valtioiden viejät voivat sisällyttää Euroopan unioniin viemiinsä tuotteisiin muiden ESA-valtioiden, muiden Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden, jäljempänä ’AKT-valtiot’, tai merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, alkuperäaineksia taikka kyseisissä maissa tai kyseisillä alueilla suoritettua valmistusta tai käsittelyä ikään kuin ne olisivat asianomaisen ESA-valtion alkuperäaineksia tai asianomaisessa ESA-valtiossa suoritettuja.

Jotta kyseinen kumulaatio voisi toimia, ESA-valtion on täytettävä seuraavat vaatimukset:

sen on tehtävä 4 artiklan asianmukaisen täytäntöönpanon varmistava hallinnollista yhteistyötä koskeva sopimus asianomaisten maiden ja alueiden kanssa, ja

sen on ilmoitettava unionille Euroopan komission välityksellä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista hallinnollista yhteistyötä koskevista sopimuksista.

Lisäksi ainesten ja tuotteiden alkuperäasema on oltava saatu kumulaatiossa mukana olevissa maissa soveltamalla alkuperäsääntöjä, jotka ovat samat kuin EU:n ja ESA-valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevat alkuperäsäännöt.

Euroopan komissio ilmoittaa, että Mauritiuksen tasavalta on täyttänyt edellä mainitut hallinnolliset vaatimukset ja että se voi soveltaa EU:n ja ESA-valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevassa 4 artiklassa määrättyä kumulaatiota edellyttäen, että 4 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttyvät siitä päivästä alkaen, jona tämä ilmoitus julkaistaan, seuraavien maiden ja alueiden kanssa: Botswanan tasavalta, Kamerunin tasavalta, Guinean tasavalta, Kenian tasavalta, Lesothon kuningaskunta, Madagaskarin tasavalta, Mosambikin tasavalta, Namibian tasavalta, Seychellien tasavalta, Etelä-Afrikan tasavalta, Eswatinin kuningaskunta, Zimbabwen tasavalta, Aruba, Curaçao, Sint Marteen ja Karibialla sijaitsevat Alankomaiden erityiskunnat (Bonaire, Sint Eustasius ja Saba).

Tämä ilmoitus julkaistaan EU:n ja ESA-valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 4 artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaisesti.


(1)  EUVL L 111, 24.4.2012, s. 1.


Top