Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0529(01)

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

ST/8657/2018/INIT

OJ C 183, 29.5.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/2


Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

(2018/C 183/03)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille ja yhteisöille, jotka nimetään neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/778 (2), liitteessä I sekä Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/774 (4), liitteessä II.

Tarkasteltuaan edellä mainituissa liitteissä nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että kyseisiin henkilöihin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava päätöksessä 2013/255/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 36/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

Asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he/ne voivat hakea neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II a mainituilla verkkosivustoilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeisiin tai tiettyjen maksujen suorittamiseen (vrt. asetuksen 16 artikla).

Asianomaiset henkilöt ja yhteisöt voivat esittää 1. maaliskuuta 2019 mennessä neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät/ne edellä mainittuun luetteloon. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Mahdollisesti toimitetut huomautukset otetaan huomioon neuvoston seuraavan, päätöksen 2013/255/YUTP 34 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti suorittaman nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luettelon uudelleentarkastelun yhteydessä.


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  EUVL L 131, 29.5.2018, s. 16.

(3)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 131, 29.5.2018, s. 1.


Top