Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0442

Asia C-442/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal – Irlanti) – Florea Gusa v. Minister for Social Protection, Irlanti ja Attorney General (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — Henkilö, joka ei enää toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana — Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman säilyminen — Oleskeluoikeus — Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan työnhakijan tukea myönnetään henkilöille, joilla on oleskeluoikeus tämän jäsenvaltion alueella)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/20


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal – Irlanti) – Florea Gusa v. Minister for Social Protection, Irlanti ja Attorney General

(Asia C-442/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2004/38/EY - Henkilö, joka ei enää toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana - Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman säilyminen - Oleskeluoikeus - Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan työnhakijan tukea myönnetään henkilöille, joilla on oleskeluoikeus tämän jäsenvaltion alueella))

(2018/C 072/26)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Florea Gusa

Vastapuolet: Minister for Social Protection, Irlanti ja Attorney General

Tuomiolauselma

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion kansalainen, joka on laillisesti oleskellut ja toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa jäsenvaltiossa noin neljä vuotta, lopettanut toimintansa työn puutteen takia, joka on johtunut hänestä riippumattomista syistä ja joka on asianmukaisesti rekisteröity, ja ilmoittautunut työnhakijaksi asianomaiseen työvoimatoimistoon viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa, säilyttää itsenäisen ammatinharjoittajan aseman kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa.


(1)  EUVL C 383, 17.10.2016.


Top