Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0419

Asia C-419/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Bolzano – Italia) – Sabine Simma Federspiel v. Provincia autonoma di Bolzano ja Equitalia Nord SpA (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus — SEUT 45 ja SEUT 49 artikla — Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen — Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY — Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/19


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Bolzano – Italia) – Sabine Simma Federspiel v. Provincia autonoma di Bolzano ja Equitalia Nord SpA

(Asia C-419/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus - SEUT 45 ja SEUT 49 artikla - Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen - Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY - Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus))

(2018/C 072/24)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bolzano

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sabine Simma Federspiel

Vastaajat: Provincia autonoma di Bolzano ja Equitalia Nord SpA

Tuomiolauselma

1)

Lääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 16.6.1975 annetun neuvoston direktiivin 75/363/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 26.1.1982 annetulla neuvoston direktiivillä 82/76/ETY, 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/16/ETY 24 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion säännöstölle, jossa toisessa jäsenvaltiossa järjestettävän erikoislääkärikoulutuksen rahoittamiseen tarkoitetun kansallisen apurahan myöntämisedellytykseksi asetetaan se, että apurahan saava lääkäri harjoittaa ammattitoimintaansa kyseisessä ensimmäisessä jäsenvaltiossa viiden vuoden ajan kymmenen vuoden kuluessa erikoistumisopintojen loppuun saattamisesta tai palauttaa enintään 70 prosenttia myönnetyn apurahan määrästä lainmukaisine korkoineen, jos tällaista sitoumusta ei täytetä.

2)

SEUT 45 ja SEUT 49 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion säännöstölle, jossa toisessa jäsenvaltiossa järjestettävän erikoislääkärinkoulutuksen rahoittamiseen tarkoitetun kansallisen apurahan myöntämisedellytykseksi asetetaan se, että apurahan saava lääkäri harjoittaa ammattitoimintaansa kyseisessä ensimmäisessä jäsenvaltiossa viiden vuoden ajan kymmenen vuoden kuluessa erikoistumisopintojen loppuun saattamisesta tai palauttaa enintään 70 prosenttia myönnetyn apurahan määrästä lainmukaisine korkoineen, jos tällaista sitoumusta ei täytetä, paitsi jos kyseisessä säännöstössä säädetyillä toimenpiteillä ei tosiasiallisesti edistetä kansanterveyden suojelua ja sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen tasapainoa koskevien tavoitteiden saavuttamista ja ylitetään se, mikä tätä varten on tarpeellista, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava.


(1)  EUVL C 392, 24.10.2016.


Top