Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0111(01)

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan sekä tuote-eritelmän julkaisutietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä erään viinialan nimityksen osalta (Cairanne (SAN))

C/2018/0003

OJ C 8, 11.1.2018, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

11.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 8/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan sekä tuote-eritelmän julkaisutietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä erään viinialan nimityksen osalta

(Cairanne (SAN))

(2018/C 8/03)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 97 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranska on hakenut nimityksen ”Cairanne” suojaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 jakson mukaisesti.

(2)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 2 kohdan mukaisesti tutkinut kyseisen pyynnön ja todennut, että kyseisen asetuksen 93–96 artiklassa, 97 artiklan 1 kohdassa sekä 100, 101 ja 102 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(3)

Jotta voitaisiin esittää vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti, Euroopan unionin virallisessa lehdessä olisi julkaistava nimityksen ”Cairanne” mainitun asetuksen 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen asiakirja sekä kyseisen nimityksen suojaa koskevan hakemuksen kansallisen tarkastelumenettelyn aikana julkaistun tuote-eritelmän viitetiedot,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään nimityksen ”Cairanne” (SAN) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti laadittu yhtenäinen asiakirja sekä tuote-eritelmän julkaisutiedot.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti tämän päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä antaa oikeuden vastustaa tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun nimityksen suojaa kahden kuukauden ajan päätöksen julkaisupäivästä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.


LIITE

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”CAIRANNE”

PDO-FR-02175

Hakemuksen jättämispäivä: 13.7.2016

1.   Rekisteröitävä nimi / rekisteröitävät nimet

”Cairanne”

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3.   Rypäletuotteiden luokat

1.

Viini

4.   Viinin/viinien kuvaus

Punaviinit

Punaviinit saadaan pääosin rypälelajikkeesta ”Grenache noir” yhdistettynä lajikkeisiin ”Syrah” ja ”Mourvèdre”. Punaviinit ovat runsaita ja väriltään intensiivisiä. Niille on ominaista punaisten marjojen aromit ja kukkaistuoksut. Suutuntumaa hallitsee tanniinien pehmeys ja makeus, ja jälkimaku on elegantti ja monimuotoinen.

Viinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 12,5 tilavuusprosenttia.

Pakkausvaiheessa:

omenahappopitoisuus on enintään 0,40 g/l,

käymiskelpoisen sokerin pitoisuus ≤3 g/l, jos luonnollinen vähimmäisalkoholipitoisuus ≤ 14 %,

käymiskelpoisen sokerin pitoisuus ≤4 g/l, jos luonnollinen vähimmäisalkoholipitoisuus > 14 %,

väri-intensiteetti (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) ≥5,

polyfenoleja yhteensä (OD 280 nm) ≥ 45.

Muut perusteet ovat EU:n sääntelyn mukaisia.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

14

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

16,33

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

100

Valkoviinit

Valkoviinit saadaan pääosin rypälelajikkeista ”Clairette”, ”Grenache blanc” ja ”Roussanne”. Niiden tuoksu on kukkainen ja suutuntuma hedelmäinen ja mineraalinen.

Viinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 12 tilavuusprosenttia.

Muut perusteet ovat EU:n sääntelyn mukaisia.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

13,5

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

16,33

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

150

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a.    Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

Viinitarhan hoitaminen

Viljelykäytäntö

—   Istutustiheys

Rivien välinen etäisyys on enintään 2,40 metriä.

Kullakin köynnöksellä on enintään 2,50 m2 maa-alaa. Tämä ala on saatu kertomalla rivien väliset etäisyydet rivillä olevien köynnösten välisellä etäisyydellä.

Samalla rivillä olevien köynnösten välinen etäisyys on 0,80–1,25 m.

—   Leikkaussäännöt

Viiniköynnökset leikataan matalaan avoimesti haaroittuvaan muotoon (ns. goblet- tai royat -leikkaus) siten, että kussakin köynnöksessä on enintään kuusi kannusversoa. Kussakin kannusversossa on enintään kaksi silmua.

Muovikatteiden käyttö on kiellettyä.

Rungon kemiallinen karsiminen ja rikkakasvien kemiallinen torjunta palstojen keskellä on kiellettyä.

Torjunta-aineiden käyttö ennen silmujen puhkeamista rivien välillä ja pientareilla on kiellettyä.

Teollisuuslietteen ja tuoreen lannan levittäminen on kiellettyä.

On kiellettyä muuttaa SAN-viinin tuotannossa käytettyjen palstojen pinnanmuotojen morfologiaa ja luonnollista pedologista järjestystä merkittävällä tavalla.

Keinokastelu on sallittua.

Viininvalmistusmenetelmät

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Rypäleet korjataan käsin. Korjattu sato on lajiteltava muutoksista kärsineiden ja riittämättömästi kypsyneiden rypäleiden poistamiseksi. Punaisissa rypäleissä on sokeria vähintään 207 g litrassa rypäleen puristemehua (paitsi lajikkeessa ”Grenache noir” 216 g/l) ja valkoisissa rypäleissä 196 g litrassa rypäleen puristemehua.

Punaviinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 12,5 tilavuusprosenttia.

Valkoviinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 12 tilavuusprosenttia.

Jatkuvatoimisten puristimien käyttö on kiellettyä.

Korjattujen rypäleiden kaikenlainen lämpökäsittely yli 40 °C:ssa on kiellettyä.

Puupalasten käyttö on kielletty.

b.    Enimmäistuotto

Punaviinit

40 hehtolitraa/ha

Valkoviinit

42 hehtolitraa/ha

6.   Rajattu alue

Viinirypäleet on korjattava ja viiniytettävä sekä viini valmistettava ja kypsytettävä Cairannen kunnan alueella Vauclusen departementissa. Rajatun alueen koko on 2 042 hehtaaria.

7.   Viininvalmistuksen pääasialliset rypälelajikkeet

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Clairette B

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

 

Roussanne B

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Maantieteellinen alue sijaitsee etelään kukkulajonosta, joka erottaa Aygues’n laakson (lännessä) ja Ouvèzen laakson (idässä) toisistaan. Alue kattaa ainoastaan Cairannen kunnan Vauclusen departementissa Kaakkois-Ranskassa.

Tuotantoalueen sijainti on yleisesti ottaen erittäin hyvä, korkeutta on enimmillään 335 metriä, ja alue viettää asteittain kohti laajaa tasankoa. Pinnanmuodostus suojaa köynnöksiä osittain mistraali-tuulelta eli pohjois-/luoteistuulelta, joka puhaltaa noin 165 päivää vuodessa. Ilmasto on välimerellinen: Vuotuinen keskilämpötila on 14–14,5 °C ja vuotuinen keskimääräinen sademäärä 720 millimetriä. Sadetta saadaan lähinnä keväällä ja syksyllä. Ilmasto-olot ovat suotuisat istutetuille rypälelajikkeille.

Valintaa on tehty maaperän ominaisuuksien ja maaperällä pinnanmuodostukseen olevan yhteyden perusteella. Näin on voitu valita sektorit, palstat ja palstojen osat, joilla rypäleet kypsyvät suotuisimmin ja jotka ilmentävät Cairannea parhaiten. Tämän vuoksi kasvia ja sen tuotantopotentiaalia on hoidettava mahdollisimman hyvin. Sen vuoksi alkuperänimityksen ”Cairanne” viinien hehtaarikohtaisen sadon on oltava pienempi ja luontaisen alkoholipitoisuuden korkeampi kuin alkuperänimityksen ”Côtes du Rhône Villages” viineillä. Rypälelajikkeen ”Grenache” osuus on huomattava (vähintään 50 % verrattuna 40 %:n vähimmäisosuuteen alkuperänimityksen ”Côtes du Rhône Villages” osalta). Sadonkorjuu käsin ja lajittelu ovat myös SAN-nimitykselle ”Cairanne” erityisiä käytäntöjä. Niillä halutaan säilyttää rypäleiden aistinvaraiset ominaisuudet paremmin. Näin pystytään valmistamaan sellaisia viinejä, joilla on vaaditut analyyttiset vähimmäisominaisuudet ja jotka ovat aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan runsaita ja pehmeitä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Cairannen kunta on sisällytetty 19. marraskuuta 1937 hyväksytyn tarkistetun alkuperänimityksen (AOC) ”Côtes du Rhône” maantieteelliseen alueeseen.

Cairannen kunnan alueella tuotettujen viinien omintakeisuus tunnustettiin vuodesta 1953 alkaen maantieteellisenä nimityksenä, joka täydentää tarkistettua alkuperänimitystä ”Côtes du Rhône”, ja sitten vuodesta 1999 alkaen maantieteellisenä nimityksenä, joka täydentää AOC:ia ”Côtes du Rhône Villages”. Cairannen viinit ovat hiilihapottomia kuivia puna- ja valkoviinejä.

Punaviinit saadaan pääosin rypälelajikkeesta ”Grenache noir” yhdistettynä lajikkeisiin ”Syrah” ja ”Mourvèdre” (nämä rypälelajikkeet ovat hyvin sopeutuneet aurinkoisiin ja kuiviin olosuhteisiin). Punaviinit ovat runsaita ja väriltään intensiivisiä. Niille on ominaista punaisten marjojen aromit ja kukkaistuoksut. Suutuntumaa hallitsee tanniinien pehmeys ja makeus, ja jälkimaku on elegantti ja monimuotoinen.

Valkoviinit saadaan pääosin rypälelajikkeista ”Clairette”, ”Grenache blanc” ja ”Roussanne”. Niiden tuoksu on kukkainen ja suutuntuma hedelmäinen ja mineraalinen maaperän kalkkipitoisuuden ansiosta.

Cairannessa oli vuonna 2013 viiniviljelyksiä yli 1 000 hehtaaria. Viini pidetään kaupan 80-prosenttisesti pulloissa.

Välimerellinen ilmasto, jolle on luonteenomaista runsas auringonpaiste, yhdessä pääasiallisesti etelään päin suuntautuvien palstojen kanssa edistävät rypäleiden kypsymistä ja sokeripitoisuutta ja tuovat viineihin lisää aromaattista monimuotoisuutta ja pyöreyttä.

Lisäksi ilmasto on mistraali-tuulen ansiosta kuiva, mikä edistää rypäleiden terveyttä ja polyfenolien kertymistä rypäleisiin. Kun lisäksi velvollisuutena on lajitella rypäleet ja säilyttää niistä vain parhaimmat, rypäleen puristemehun sokeripitoisuus kasvaa ja rypäleiden aromaattinen potentiaali säilyy.

Viinien identiteettiä ovat muokanneet yhdessä yhteinen historia, taitotieto ja kunnianhimo sekä ainutlaatuinen ympäristö Aygues’n ja Ouvèzen laaksojen yhtymäkohdassa. Nämä osatekijät kietoutuvat toisiinsa hienolla tavalla kertomukseksi viiniä viljelevästä kylästä ja sen ihmisistä vuosisatojen ajalta. Cairannen viininviljelijöiden mukaan ”Cairanne on kylä, ja Cairanne on viini – ja ne ovat kaikkien mielestä aina olleet erottamattomia”.

9.   Olennaiset lisäedellytykset

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue muodostuu viiniyttämistä, valmistusta ja kypsytystä koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavien kuntien alueesta:

Drômen departementti: Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude ja Tulette.

Vauclusen departementti: Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécileles-Vignes, Saint-Roman-de-Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison, Villedieu, Violès ja Visan.

Suurempi maantieteellinen yksikkö

Oikeudellinen kehys

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi

Merkintöihin liittyvät täydentävät säännökset

Edellytyksen kuvaus

Tarkistetun alkuperänimityksen saaneiden viinien etiketissä voidaan mainita laajempi maantieteellinen alue ”Cru des Côtes du Rhône”.

Pienemmän maantieteelliset yksiköt

Oikeudellinen kehys

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi

Merkintöihin liittyvät täydentävät säännökset

Edellytyksen kuvaus

Tarkistetun alkuperänimityksen saaneiden viinien etiketissä voidaan mainita pienempi maantieteellinen alue sillä edellytyksellä, että

kyseessä on kiinteistörekisteriin kirjattu paikka,

paikka on mainittu satoilmoituksessa.

Eritelmän julkaisutiedot

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-25a5999e-1720-472a-bb4b-65e29f4f2adc


Top