Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0406(05)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

OJ C 108, 6.4.2017, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/20


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

(2017/C 108/18)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”ΠΕΥΚOΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ” (PEFKOTHYMAROMELO KRITIS)

EU-nro: PDO-EL-02142 – 17.5.2016

SAN ( X ) SMM ( )

1.   Nimi (nimet)

”Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης” (Pefkothymaromelo Kritis)

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Kreikka

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1.   Tuotetyyppi

Luokka 1.4. Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi, jne.)

3.2.   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Pefkothymaromelo Kritis on timjamihunajan ja mäntyhunajan luonnollinen sekoitus, jota tuotetaan Kreetalla. Tuote saadaan, kun mehiläispesiä hoidetaan tietyllä tavalla ja/tai kun samanaikaisesti tapahtuu kaksi asiaa: timjami kukkii myöhään ja yleensä turkinmännyssä (Pinus brutia Ten) ja alepponmännyssä (Pinus halepensis Mill) asustava loishyönteinen Marchalina hellenica L. erittää mesikastetta.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Sähkönjohtavuus ≥ 0,600 mS/cm, glukoosin ja fruktoosin summa ≥ 50 prosenttia, sakkaroosipitoisuus ≤ 3 prosenttia, suhteellinen kosteus ≤ 17 prosenttia, diastaasiaktiivisuus ≥ 8 DN, hydroksimetyylifurfuraalipitoisuus (HMF) ≤ 25 mg/kg, vapaiden happojen pitoisuus 20–50 meq/kg, veteen liukenemattomat kiinteät aineet ≤ 0,1 g / 100 g. Väri on vakaa, sen vaihteluväli on 70–130 mm Pfundin asteikolla. Tuotteessa ei juurikaan havaita hyönteismyrkkyjen tai kasvinsuojeluaineiden jäämiä, analyysiherkkyyden raja on 10 μg/kg.

Mikroskooppiset ominaisuudet:

Pefkothymaromelo Kritis -hunajalla on ominaisuuksia, joiden perusteella se voidaan luokitella mesikastehunajaksi (metsähunaja). Sen lisäksi se sisältää siitepölyhiukkasia lukuisista eri mesikasveista, jotka vaihtelevat kussakin hunajanäytteessä ja jotka voivat olla peräisin jopa 20:stä eri lajista. Tärkein näistä lajeista on sykerötimjami (Coridothymus capitatus l.), jonka siitepölyhiukkasten osuus on kaikissa näytteissä ≥ 10 prosenttia kaikista mesikasvien siitepölyhiukkasista.

Mesikasteen osuus siitepölyhiukkasten kokonaismäärästä (HDE/P) vaihtelee 0,5–6,5. Mesikaste sisältää myös Cladosporium- ja Fumago-homesienten sekä harvemmin Altenaria- ja Stemphylium-homesienten itiöitä. Mesikaste ei sisällä Coleosporium-heimon itiöitä, jotka ovat muodoltaan teräväkärkisiä ja joita on paljon muissa mäntyhunajaa sisältävissä hunajan sekoituksissa.

Aistinvaraiset ominaisuudet:

Tuotteelle ominainen aromi on pääasiassa peräisin timjamihunajan aromiaineista. Tuotteen kevyt suussa pitkään viipyvä maku sekä keskitasoinen kirkkaus ja makeus ovat puolestaan mäntyhunajan ansiota. Aromissa on kukkaisia vivahteita sekä hento puun ja pihkan aromi. Tuoksu on keskivoimakas ja siinä on kevyitä hedelmien ja vahan vivahteita. Hunaja säilyy juoksevana vähintään vuoden sadonkorjuupäivästä.

3.3.   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

Mehiläisiä ruokitaan ainoastaan sen vuoksi, että ne säilyvät hengissä, ja ruokinta lopetetaan vähintään kuukautta ennen kukinta-aikaa tai aikaa, jolloin mesikastetta on saatavilla. Mehiläishoitajat ruokkivat mehiläisiä sokerisiirapilla, joka on valmistettu sokerijuurikkaasta, sokerimassasta ja proteiiniravinnosta (siitepölykakku), silloin kun mehiläiset eivät pääse luontoon keräämään ravintoa (mesi, siitepöly). Mehiläisten ravinto voi olla peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin hunajan tuotantoalue. Mehiläisten ruokinta ei kuitenkaan missään tapauksessa vaikuta hunajan ominaisuuksiin tai laatuun.

3.4.   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien tuotantovaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Tuotteen laadun ja ainutlaatuisuuden säilyttämiseksi mehiläispesät siirretään mäntymetsään, kun mehiläiset ovat keränneet meden timjamista, tai alueille, joilla timjami kukkii myöhään ja männyissä on saatavilla mesikastetta. Mehiläispesiä savutetaan mahdollisimman vähän hunajan korjuussa, joka tapahtuu silloin, kun vähintään kolme neljäsosaa kennoista on vahakerroksen peitossa. Hunaja poistetaan kennoista linkoamalla, siirretään selkeytysaltaisiin ja lämmitetään korkeintaan 45 celsiusasteeseen. Tauteja ehkäistään ja hoidetaan hyvällä hygienialla ja käyttämällä tarvittaessa mehiläisystävällisiä hyväksyttyjä aineita.

3.5.   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

Tuote pakataan yksilöidyllä maantieteellisellä alueella, joka mainitaan kohdassa 4. Tämä vaatimus on tarpeen, jotta voidaan valvoa ja varmistaa hunajan alkuperä, pienentää sekoittumisriskiä muihin hunajiin, estää nimen väärinkäyttö muilta alueilta peräisin olevien hunajien myynnissä ja varmistaa kohdassa 3.6 esitettyjen erityisten sääntöjen noudattaminen. Vaatimuksella pyritään myös estämään hunajan fysikaalis-kemiallisten muutosten (HMF-pitoisuus, diastaasientsyymi) ja aistinvaraisten ominaisuuksien muutosten riskit, jotka johtuvat korkeista lämpötiloista erityisesti kesäkuukausina sekä merikuljetuksesta Kreetan saarelta.

3.6.   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Tuotteen laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi kaikkien mehiläishoitajien ja tuotetta myyvien yritysten on käytettävä merkkiä (logo), jossa on kuva Kreetan saaresta ja Málian mehiläisriipuksesta sekä sanat ”Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης ΠΟΠ” (Pefkothymaromelo Kritis SAN) (kuva 1). Merkin myöntävät tämän hakemuksen allekirjoittaneet mehiläishoitajaryhmittymät. Tuottajille annetaan myös tunnusnumerot, joista käy ilmi hunajan jokainen tuotantoerä, tuotantopaikka sekä mehiläishoitajan rekisterinumero. Merkki, tunnusnumero ja kaikki edellä mainitut tiedot esitetään myös etiketissä. Mehiläishoitajaryhmittymät ilmoittavat valvontaelimille etikettien jakelua koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Nämä säännöt eivät kuitenkaan saa millään tavoin syrjiä tuottajia, jotka tuottavat Pefkothymaromelo Kritis -hunajaa asianmukaisia sääntöjä noudattaen mutta jotka eivät kuulu mehiläishoitajaryhmittymiin.

Image

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Koko Kreetan saari eli Iráklion, Lasíthin, Réthymnon ja Chanián prefektuurit.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Luontoon liittyvät tekijät:

Kreetan maaperän monimuotoisen morfologian sekä Kreetan erityisen ilmaston (saarella vallitsevat sekä Välimeren että Pohjois-Afrikan ilmastot) ja maantieteellisen sijainnin ansiosta siellä on paljon erilaisia kasvilajeja. Tuoreiden tietojen mukaan saaren noin 1 800 kasvilajista 180 on kotoperäisiä. Hunajakasvien runsaus on johtanut siihen, että mehiläisten määrä on kasvanut voimakkaasti. Saaren mehiläispesästiheys onkin yksi maailman suurimmista: 33 pesää neliökilometrillä.

Runsaassa kasvistossa on myös paljon aromaattisia kesä-heinäkuussa kukkivia kasveja. Joillakin alueilla kukinta-aika jatkuu elokuulle. Aromaattisista kasveista tärkein on Coridothymus capitatus -lajiin kuuluva sykerötimjami. Kukinta-aikana sataa hyvin vähän, koska alueen ilmasto on kuuma ja kuiva. Tämän vuoksi mettä on vähän ja tuotettu hunaja on paksua ja erittäin aromaattista. Kun Marchalina hellenica -hyönteiset erittävät samaan aikaan mesikastetta, mehiläishoitajilla on erityislaatuinen mahdollisuus tuottaa kahden eri hunajan (timjami- ja mäntyhunaja) luonnollista sekoitusta. Kyseessä on omalaatuinen tuote, jossa yhdistyvät kahden eri tuotteen ominaisuudet. Hunajaa tuottava loishyönteinen asuu turkinmännyssä (Pinus brutia Ten) ja alepponmännyssä (Pinus halepensis Mill), ja sitä tavataan ainoastaan Kreikassa ja Turkissa.

Inhimilliset tekijät

Mehiläistuottajat, jotka tuntevat mehiläisten käyttäytymisen ja saarella syksyllä vallitsevat erityiset olot, soveltavat erityistä tuotantotekniikkaa. Mehiläiset jätetään lisääntymään vapaasti (sikiöinti) pesän alalaatikoihin, joiden päällä olevien laatikoiden kennostoihin ne varastoivat timjamista keräämänsä meden. Tässä vaiheessa mehiläishoitajat tyhjentävät kennoja valikoivasti, ts. vain puhdasta timjamihunajaa sisältävät kennot. Siinä vaiheessa, kun mehiläiset keräävät mesikastetta mäntyjen hyönteisistä, mehiläisten määrä vähenee siitepölyn puuttumisen vuoksi, ja parven koko pienenee luonnostaan. Mehiläishoitajat eivät puutu tähän vaan antavat pesien vähentää sikiöintiä, jotta mehiläiset varastoivat enemmän hunajaa. Tämä on mahdollista, koska lämpötilat ovat saarella korkeat myös syksyllä. Näin mehiläiset voivat yhdyskuntansa kasvattamiseksi kerätä mettä syksyllä kukkivista lajeista, kuten johanneksenleipäpuu (Ceratonia siliqua), muratti (Hedera helix), parsa (Αsparagus officinalis) ja merisipuli (Urginea maritima). Jos mehiläisten määrä ei kasvaisi syksyllä, yhdyskunnat eivät selviytyisi talvesta. Saarella vallitsevien erityisten ilmasto-olojen, runsaasti siitepölyä ja mettä tuottavien kasvien runsauden sekä mehiläisten käyttäytymisen ansiosta kreetalaiset mehiläishoitajat voivat hoitaa mehiläisiä tällä poikkeavalla tavalla. Pefkothymaromelo Kritis on myös tulos Kreetan saarelle tavallisesta luonnonilmiöstä eli siitä, että timjami kukkii myöhään ja mäntyloinen erittää samaan aikaan mesikastetta.

Tuotteen erityisyys:

Pefkothymaromelo Kritis -hunajan erityisyys johtuu sen fysikaalis-kemiallisista, mikroskooppisista ja aistinvaraisista ominaisuuksista.

—   fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: sähkönjohtavuus (≥ 0,600 mS/cm), kosteus (≤ 17 %), glukoosin ja fruktoosin summa (≥ 50 %) ja väri (70–130 mm Pfund);

—   mikroskooppiset ominaisuudet: timjamin siitepöly ≥ 10 prosenttia, ei Coleosporium-heimon itiöitä;

—   aistinvaraiset ominaisuudet: omaleimainen aromi ja miellyttävä, ei kovin makea maku.

Tuotteen laatu ja sen erityisyys perustuvat alhaiseen HMF-pitoisuuteen (≤ 25 mg/kg), alhaiseen sakkaroosipitoisuuteen (≤ 3 %) ja mitättömän pieniin hyönteismyrkkyjen tai kasvinsuojeluaineiden jäämiin (≤ 10 μg/kg).

Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen tuotteen laatuun tai ominaisuuksiin

Saari on kautta aikojen ollut aromaattisten kasvien ja timjamin peittämä, ja mesikastetta erittävä männyn loishyönteinen Marchalina hellenica L. on tunnettu jo ainakin 1800-luvulta alkaen (Gennadius, 1883). Kun männyn loishyönteinen Marchalina hellenica L. erittää mesikastetta timjamin kukkimisen (meden tuotannon) päätyttyä tai kun mettä ja mesikastetta on joillakin alueilla tarjolla yhtä aikaa, tuloksena on timjamihunajan ja mäntyhunajan luonnollinen sekoitus. Tämä ainutlaatuinen tuote liittyy kiinteästi alueeseen, jolta se on peräisin. Sähkönjohtavuus, glukoosin ja fruktoosin summa, kevyt maku ja hidas kiteytyminen ovat peräisin männyn mesikasteesta. Sen sijaan aromiaineet ja timjamin siitepölyhiukkasten pitoisuus hunajassa johtuvat siitä, että saarella on paljon kukkivia kotoperäisiä aromaattisia kasvilajeja, jotka tuottavat saaren kuumassa ja kuivassa ilmastossa vähän, mutta paksua ja aromaattista mettä. Lopputuloksena saatu Pefkothymaromelo Kritis on alhaisen kosteuspitoisuutensa johdosta paksu aromaattinen hunaja, joka sisältää lukuisten kreetalaisten kukkien siitepölyä ja jolla on edellä kuvatut ominaisuudet.

Mehiläishoitajat ovat kehittäneet erityisen tekniikan, jolla hyödynnetään maaperä- ja ilmasto-oloja, alueen kasvillisuutta, männyssä saatavilla olevaa mesikastetta ja mehiläisten luontaista käyttäytymistä Pefkothymaromelo Kritis -hunajan tuottamiseksi. Tämä tekniikka perustuu sukupolvelta toiselle siirtyneeseen tietoon, kun mehiläishoitajat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa ympäristöön, mehiläisten käyttäytymiseen ja ilmasto-oloihin. Mehiläispesien hoitaminen oikein on olennaisen tärkeää, mutta lopputuote erottuu edukseen myös laatuominaisuuksiensa vuoksi, minkä vahvistavat HMF-indeksi, sakkaroosipitoisuus ja hyönteismyrkkyjen tai kasvinsuojeluaineiden jäämien puuttuminen.

Eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_pefkothimaromelo_kriti.pdf


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top