Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2017P0003

EFTAn valvontaviranomaisen 1 päivänä helmikuuta 2017 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-3/17)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/17


EFTAn valvontaviranomaisen 1 päivänä helmikuuta 2017 Islantia vastaan nostama kanne

(Asia E-3/17)

(2017/C 108/15)

EFTAn valvontaviranomainen, Rue Belliard 35, 1040 Bryssel, Belgia, asiamiehinään Carsten Zatschler ja Maria Moustakali, nosti 1 päivänä helmikuuta 2017 EFTAn tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan.

EFTAn valvontaviranomainen on pyytänyt EFTAn tuomioistuinta toteamaan, että

1.

pitämällä voimassa lain nro 25/1993 10 §:ssä sekä asetuksen (IS) N:o 448/2012 3, 4 ja 5 §:ssä säädetyn kaltaisen tuoretta lihaa ja lihatuotteita koskevan lupajärjestelmän Islanti on laiminlyönyt velvoitteensa, jotka johtuvat ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.1 kohdassa mainitusta säädöksestä neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1989, eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten, sellaisena kuin se on muutettuna ja sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja alakohtaisilla mukautuksilla liitteeseen I, ja erityisesti kyseisen direktiivin 5 artiklasta.

2.

Islannin on maksettava oikeudenkäyntikulut.

Oikeusperusta ja taustatiedot sekä kanteen tueksi esitetyt oikeusseikkoja koskevat väitteet:

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että Islanti on rikkonut direktiivin 89/662/ETY mukaisia velvoitteitaan pitämällä voimassa tuontilupajärjestelmän, joka koskee muun muassa tuoretta lihaa ja lihatuotteita.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että ETA:n sisäiseen kauppaan tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden kauppaa ja eläinlääkärintarkastuksia koskevat säännöt on yhdenmukaistettu ETA:n tasolla. Neuvoston direktiivissä 89/662/ETY säädetään eläinlääkärintarkastuksista eläinperäisten tuotteiden ETA:n sisäisessä kaupassa. Sen tärkeimpänä tavoitteena on eläinlääkärintarkastusten poistaminen ETA:n sisärajoilla samalla kun vahvistetaan alkuperäpaikassa tehtäviä tarkastuksia. Määräpaikkana olevan ETA-valtion toimivaltaiset viranomaiset voivat ainoastaan tarkastaa pistotarkastuksilla, joilla ei syrjitä ketään, että asiaa koskevaa ETA:n lainsäädäntöä noudatetaan.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että pitämällä voimassa lupajärjestelmän tuotaessa tuoretta lihaa ja lihatuotteita Islanti asettaa lisävaatimuksia, jotka eivät ole sallittuja eläinlääkärintarkastusten ETA:n tasolla yhdenmukaistetussa kehyksessä.

EFTAn valvontaviranomaisen mukaan EFTAn tuomioistuin on jo todennut lisävaatimusten asettamisen olevan ETA:n lainsäädännön vastaista asiassa E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf. v. Islannin valtio, antamassaan tuomiossa.


Top